Miesięczne archiwum: Marzec 2015

Zmiana cen Tele-fonika

Od dnia 03.04.2015 ulegają zmianie ceny kabli i przewodów produkowanych przez Zakłady kablowe TELE-FONIKA.  Wzrost cen powodowany jest wzrostem notowań metali na Londyńskiej Giełdzie Metali.

Średni wzrost cen wynosi:

Przewody gołe miedziane, aluminiowe, stalowo-aluminiowe Cu, AL, AFL – wzrost o 2%

Przewody elektroenergetyczne do układania na stałe DY, LY, LGY, DYD, LYd, LGYd, YDY, YDYP, YDYT, YLY, LGS, – wzrost o 6%

Przewody elektroenergetyczne do odbiorników ruchomych i przenośnych OMY. OMYP, OWY, OWYP, OW, OPD, ONPD, OS, OGŁ, YSLY – wzrost o 6%

Kable elektroenergetyczne Cu w izol. XLPE od 6/10kV – wzrost o 4 %

Kable elektroenergetyczne Cu 3,6/6 kV – wzrost o 4%

Pozostałe Kable elektroenergetyczne Cu – wzrost o 6%

Kable elektroenergetyczne Al w izolacji XLPE od 6/10kV 0 – wzrost o 4%

Kable elektroenergetyczne Al 3,6/6kV i 6/6kV – wyrost o 4%

Pozostałe Kable elektroenergetyczne Al + wyrost 0 2%

Kable sygnalizacyjne, górnicze, bezhalogenowe ognioodporne – wzrost o 6%

Kable okrętowe – wzrost o 6%