Miesięczne archiwum: Maj 2015

F&F – przekaźniki bistabilne

Przeznaczenie

Elektroniczne bistabilne przekaźniki impulsowe umożliwiają załączenie luby wyłączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku punktów za pomocą równolegle połączonych chwilowych (dzwonkowych) wyłączników sterujących.

Rodzaje przekaźników bistabilnych :

Włącz – wyłącz

Załączenie odbiornika następuje po impulsie prądu spowodowanym naciśnięciem dowolnego przycisku chwilowego (dzwonkowego) podłączonego do przekaźnika. Po następnym impulsie nastąpi wyłączenie odbiornika. Przekaźnik nie posiada pamięci pozycji styku, tzn. że w przypadku zaniku napięcia zasilania i jego ponownym powrocie styk przekaźnika zostanie ustawiony w stan wyłączenia. Uniemożliwia to samoczynne załączenie sterowanych odbiorników bez nadzoru po długotrwałym zaniku napięcia zasilania. W tej grupie przekaźników dostępne są następujące typy :

literka w symbolu oznacza wersję ze stykiem przystosowanym do współpracy z odbiornikami o dużym prądzie startowym, takimi jak: świetlówki LED, świetlówki ESL, transformatory elektroniczne, lampy wyładowcze, itp.. Przekaźnik BIS-408 może współpracować z przyciskami podświetlanymi. Przekaźniki BIS-411 zasilane 230V również mogą współpracować z przyciskami podświetlanymi.

2 niezależne sterowalne obwody

Przekaźnik posiada dwa niezależne sterowana kanały. Sterowanie odbywa się za pomocą dwóch oddzielnych wejść sygnałowych. Impuls na wejściu S1 steruje wyjściem R1. Analogicznie działa para wejścia S2 i R2. W tej grupie przekaźników dostępne są następujące typy :

 • BIS-416

Przekaźnik ten może współpracować z przyciskami podświetlanymi.

Z wyłącznikiem czasowym

Załączenie odbiornika następuje po impulsie prądu spowodowanym naciśnięciem dowolnego przycisku chwilowego (dzwonkowego) podłączonego do przekaźnika. Wyłączenie odbiornika nastąpi po następnym impulsie lub samoczynnie po nastawionym czasie wyłączenia. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku sterującego powyżej 2 sek., spowoduje załączenie oświetlenia na stałe, aż do momentu podania następnego impulsu, który wyłączy przekaźnik. W tej grupie przekaźników dostępne są następujące typy :

 • BIS-403
 • BIS-410
 • BIS-410i
 • BIS-413
 • BIS-413i
 • BIS-413M
 • BIS-413Mi

Uwaga : Przekaźnik BIS-403 nie może współpracować z przyciskami podświetlanymi.

Wersja przekaźnika z literką i – oznacza przekaźnik ze stykiem przystosowanym do współpracy z odbiornikami o dużym prądzie startowym, takimi jak;’ świetlówka LED, świetlówki ELS, transformatory elektroniczne, lampy wyładowcze, itp. Wersje Przekaźników BIS-413 zasilane 230V mogą współpracować z przyciskami podświetlanymi.

Sekwencyjne (świecznikowe)

Przekaźnik sekwencyjny posiada dwa oddzielne wyjścia. stan styków (zamknięty/otwarty) wymuszany jest sekwencyjnie zgodnie z zadanym programem. przełączanie styków po kolejnym impulsie przycisku sterującego. W tej grupie przekaźników dostępne są następujące typy :

JEDNOFUNKCYJNE

 • BIS-404
 • BIS-414
 • BIS-414i

Literka i oznacza wersję ze stykiem przystosowanym do współpracy z odbiornikami o dużym prądzie udarowym, takimi jak: świetlówka LD, świetlówki ESL, transformatory elektroniczne, lampy wyładowcza, itp. Przekaźnik BIS-404 może współpracować z przyciskami podświetlanymi. Wersje przekaźników BIS-414, BIS-414i zasilane 230v mogą współpracować z przyciskami podświetlanymi.

4 – FUNKCYJNE

 • BIS-409
 • BIS-419
 • BIS-419i

Literka i oznacza wersję ze stykiem przystosowanym do współpracy z odbiornikami o dużym prądzie udarowym, takimi jak: świetlówka LD, świetlówki ESL, transformatory elektroniczne, lampy wyładowcza, itp. Przekaźnik BIS-409 może współpracować z przyciskami podświetlanymi. Wersje przekaźników BIS-419, BIS-419i zasilane 230v mogą współpracować z przyciskami podświetlanymi.

Grupowy (hotelowy) z wejściami sterującymi załącz wszystko i wyłącz wszystko.

Przekaźniki przeznaczone są do pracy w układzie grupowym. pojedynczy Przekaźnik pozwala na załączenie i wyłączenie sterowanego odbiornika po każdorazowym impulsie prądu spowodowanym naciśnięciem przycisku chwilowego (dzwonkowego) sterowania lokalnego. Układ grupowy pozwala na wyłączenie lub włączenie przyciskami sterowania centralnego wszystkich odbiorników odbiorników podłączonych do poszczególnych przekaźników.

Działanie

Sterowanie lokalne – załączenie odbiornika następuje po impulsie prądu spowodowanym naciśnięciem jednego, dowolnego przycisku chwilowego z grupy sterowania lokalnego. Styk przekaźnika przełączany jest w pozycję 7-10. Po następnym impulsie nastąpi wyłączenie odbiornika – styk powraca do pozycji 7-12.

Sterowania centralne – WŁĄCZ WSZYSTKIE – po impulsie prądu spowodowanym naciśnięciem przycisku chwilowego nastąpi wyłączenie wszystkich odbiorników (bez względu na ich stan – wyłączenia czy załączenia) sterowanych indywidualnie poszczególnymi przekaźnikami. Styk w każdym przekaźniku zostanie przełączony w pozycję 7-12. ZAŁĄCZ WSZYSTKIE – po impulsie prądu spowodowanym naciśnięciem przycisku chwilowego nastąpi włączenie wszystkich odbiorników (bez względu na ich stan – wyłączenia czy załączenia) sterowanych indywidualnie poszczególnymi przekaźnikami. Styk w każdym przekaźniku zostanie przełączony w pozycję 7-10. Literka i oznacza wersję ze stykiem przystosowanym do współpracy z odbiornikami o dużym prądzie udarowym, takimi jak: świetlówka LD, świetlówki ESL, transformatory elektroniczne, lampy wyładowcza, itp. W tej grupie przekaźników dostępne są następujące typy :

 • BIS-412
 • BIS-412i
 • BIS-412M
 • BIS-412Mi
 • BIS-412P

Wersje przekaźników BIS-412, BIS-412i zasilane 230v mogą współpracować z przyciskami podświetlanymi.

Przewód H07V-K (LgY) 450/750V

Przewód jednożyłowy o izolacji polwinitowej, do układania na stałe.

NORMA: PE-E-90500-3, PE-E-90500-7, DIN VDE 0281-3, DIN VDE 0281-7, BS 6004

CHARAKTERYSTYKA

Żyły :

z drutów miedzianych miękkich wielodrutowe giętkie kl. 2 wg PN-HD 383 S2

Izolacja :

polwinit typu T/1 lub polwinit ciepłoodporny typu T3

Kolor izolacji :

zielono-żółata, czarna, niebieska, brązowa, szara, pomarańczowa, różowa, czerwona, turkusowa, fioletowa, biała

Maksymalna temperatura żyły podczas pracy przewodu : +70°C

Minimalna temperatura otoczenia dla przewodów ułożonych na stałe: – 40ºC

Minimalna temperatura otoczenia przy układaniu przewodów : – 5ºC

Maksymalna temperatura żyły podczas zwarcia : +160ºC

Napięcie probiercze badania 50 Hz : 2500v

Zastosowanie :

Przewód przeznaczony do układania w rurkach instalacyjnych zamontowanych na powierzchni lub w niej osadzonych. Do stałych zabezpieczonych instalacji wewnątrz lub na zewnątrz urządzeń oświetleniowych lub sterowniczych na napięcie przemienne do 1000v lub na napięcie stałe do 750v względem ziemi.

Objaśnienie symboliki :

H07V-K 450/750V- przewód wykonany wg normy zharmonizowanej (H) na napięcie znamionowe 450/750V (07), o izolacji z polwinity (V) z żyłą wielodrutową giętką (K)

Przewód H07V-R (LY) 450/750V

Przewód jednożyłowy o izolacji polwinitowej, do układania na stałe.

NORMA: PE-E-90500-3, PE-E-90500-7, DIN VDE 0281-3, DIN VDE 0281-7, BS 6004

CHARAKTERYSTYKA

Żyły :

z drutów miedzianych miękkich wielodrutowe kl. 2 wg PN-HD 383 S2

Izolacja :

polwinit typu T/1 lub polwinit ciepłoodporny typu T3

Kolor izolacji :

zielono-żółata, czarna, niebieska, brązowa, szara, pomarańczowa, różowa, czerwona, turkusowa, fioletowa, biała

Maksymalna temperatura żyły podczas pracy przewodu : +70°C

Minimalna temperatura otoczenia dla przewodów ułożonych na stałe: – 40ºC

Minimalna temperatura otoczenia przy układaniu przewodów : – 5ºC

Maksymalna temperatura żyły podczas zwarcia : +160ºC

Napięcie probiercze badania 50 Hz : 2500v

Zastosowanie :

Przewód przeznaczony do układania w rurkach instalacyjnych zamontowanych na powierzchni lub w niej osadzonych. Do stałych zabezpieczonych instalacji wewnątrz lub na zewnątrz urządzeń oświetleniowych lub sterowniczych na napięcie przemienne do 1000v lub na napięcie stałe do 750v względem ziemi.

Objaśnienie symboliki :

H07V-R 450/750V- przewód wykonany wg normy zharmonizowanej (H) na napięcie znamionowe 450/750V (07), o izolacji z polwinitu (V) z żyłą wielodrutową sztywną (R).

GE POWER CONTROLS – aparatura modułowa – oferta produktowa

W ofercie producenta znajdziemy :

 • WYŁĄCZNIKI NADPRĄDOWE REDLINE
 • WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE REDLINE
 • WYŁĄCZNIKI NADPRĄDOWE FIXWEEL
 • WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE FIXWEEL
 • WYŁĄCZNIKI NADPRĄDOWE O KOMPAKTOWEJ BUDOWIE
 • APARATY POMOCNICZE
 • OGRANICZNIKI MONOBLOCK
 • OGRANICZNIKI WTYKOWE
 • MINIATURE CIRCUIT BREAKER
 • WYŁĄCZNIKI NADPRĄDOWE REDLINE – SERIA HTI
 • PULSAR S
 • DILOS 00
 • WYŁĄCZNIKI FIXWEEL
 • WYŁĄCZNIKI NADPRĄDOWE UNIBIS
 • WYZWALACZE PODNAPIĘCIOWE
 • NAPĘDY SILNIKOWE
 • WYZWALACZE WZROSTOWE
 • ŁĄCZNIKI KRAŃCOWE
 • STYKI POMOCNICZE

GE POWER CONTROLS

GE POWER CONTROLS z siedzibą w Warszawie jest kolejną firmą dostarczającą obudowy dystrybucyjne, aparaty zabezpieczające i kontrolno-sterownicze dla budownictwa mieszkaniowego, komercyjnego i przemysłowego. W ofercie posiada ponad 13 tysięcy produktów.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą aparatury modułowej w kolejnych wpisach.

Zmiana cen Tele-fonika

Od dnia 02.06.2015 ulegają zmianie ceny kabli i przewodów produkowanych przez Zakłady kablowe TELE-FONIKA.  Wzrost cen powodowany jest wzrostem notowań metali na Londyńskiej Giełdzie Metali.

Średni wzrost cen wynosi:

Przewody gołe miedziane, aluminiowe, stalowo-aluminiowe Cu, AL, AFL – wzrost o 5%

Przewody elektroenergetyczne do układania na stałe DY, LY, LGY, DYD, LYd, LGYd, YDY, YDYP, YDYT, YLY, LGS, – wzrost o 5%

Przewody elektroenergetyczne do odbiorników ruchomych i przenośnych OMY. OMYP, OWY, OWYP, OW, OPD, ONPD, OS, OGŁ, YSLY – wzrost o 5%

Kable elektroenergetyczne Cu w izol. XLPE od 6/10kV – wzrost o 4 %

Kable elektroenergetyczne Cu 3,6/6 kV – wzrost o 4%

Pozostałe Kable elektroenergetyczne Cu – wzrost o 5%

Kable elektroenergetyczne Al w izolacji XLPE od 6/10kV 0 – wzrost o 4%

Kable elektroenergetyczne Al 3,6/6kV i 6/6kV – wyrost o 4%

Pozostałe Kable elektroenergetyczne Al + wyrost o 2%

Kable sygnalizacyjne, górnicze, bezhalogenowe ognioodporne – wzrost o 5%

Kable okrętowe – wzrost o 5%

Przewód H05V2-K (LgYc) 300/500V

Przewód jednożyłowy o izolacji polwinitowej, do układania na stałe

NORMA: PN-E-90500-3; PN-E-90500-7; DIN VDE 0281-3; DIN VDE 0,281-7; BS 60004

CHARAKTERYSTYKA:

Żyły :

z drutów miedzianych miękkich wielodrutowe giętkie kl.5 wg PN-HD 383 S2

Izolacja:

polwinit typu TΙ1 lub polwinit ciepłoodporny TΙ3

Kolor izolacji: 

zielono-żółta, czarna, niebieska, brązowa, szara, pomarańczowa, różowa, czerwona, turkusowa, fioletowa, biała, zielona, żółta

Dopuszcza się stosowanie dwubarwnych dowolnych kombinacji wymienionych barw.

Maksymalna temperatura żyły podczas pracy przewodu : +90°C

Minimalna temperatura otoczenia dla przewodów ułożonych na stałe: – 40ºC

Minimalna temperatura otoczenia przy układaniu przewodów : – 5ºC

Maksymalna temperatura żyły podczas zwarcia : +160ºC

Napięcie probiercze badania 50 Hz : 2000v

Minimalny promień gięcia: normalne zastosowanie 2 x D, ostrożnie zginanie przy końcówce 4 x D

D = średnica zewnętrzna przewodu

Zastosowanie :

Przewód przeznaczony do montowania wewnątrz urządzeń i w oprawach oświetleniowych. Do układania na stałe w rurach instalacyjnych lub innych osłonach przewodów, wyłącznie do obwodów sygnalizacyjnych lub sterujących.

Objaśnienie symboliki :

H05V2-K 300/500V- przewód wyknany wg nr zhmarmonizowanej (H) na napięcie znamionowe 300/500V (05) o izolacji z polwinitu ciepłoodpornego (V2) z żyłą wielodrutową gietką (K).

ETI POLAM

Firma ETI Polamp to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się firm na rynku  polskim. Siedziba firmy mieści się w Pułtusku na miejscu siedziby dawnej firmy Polam Pułtusk. Firma ETI Polam to firma córka macierzystej firmy ETI-ELEKTROELEMENT ze Słowenii, do której należą największe fabryki sprzętu elektrotechnicznego w Europie. Głównym asortymentem produkcji są: wyłączniki nadprądowe i ochronne różnicowo-prądowe, bezpieczniki topikowe, ceramika elektrotechniczna. Firma ETI Polam posiada Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001.

Zapraszam do zapoznania się z pełną ofertą w kolejnych wpisach.