Miesięczne archiwum: Październik 2015

Kabel yKYFpY 0,6/1kV

Kabel elektroenergetyczny miedziany o izolacji polwinitowej i powłoce wypełniającej opancerzony drutami stalowymi płaskimi z zewnętrzną powłoką polwinitową.

NORMA: ZN-93/E-90401 oraz PN-93-E-90400, PN-HD 603 S1:2002

CHARAKTERYSTYKA

Żyły:

miedziane wg PN-HD 383 S2:2003

kształt żył określają litery:

żyły klasy 1: okrągłe (RE)

żyły klasy 2: okrągłe (RM), okrągłe zagęszczone (RMC), sektorowe (SM)

Izolacja:

polwinitowa

Powłoka wypełniająca:

polwinitowa

Pancerz:

druty stalowe płaskie

Powłoka zewnętrzna:

polwinitowa

Barwy izolacji:

3-żyłowe: czarna, czarna, brązowa

4-żyłowe: czarna, niebieska, brązowa, czarna

5-żyłowe: czarna, niebieska, brązowa, czarna, czarna

Zastosowanie:

do przesyłu energii elektrycznej. Linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi, w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne, głównie w przypadku występowania sił rozciągających

Objaśnienie symboliki literowej:

yKYFpY 0,6/1kV – kabel (K) elektroenergetyczny miedziany o izolacji polwinitowej (Y) i wytłoczonej powłoce wypełniającej (y) opancerzony drutami stalowymi płaskimi (Fp) z wytłączoną na pancerz powłoką polwinitową (Y).

Temperatura pracy:

od -30ºC do +70ºC

 

Kabel YKYFoy-żo 0,6/1kV

Kabel elektroenergetyczny miedziany o izolacji polwinitowej i powłoce polwinitowej opancerzony drutami stalowymi okrągłymi z zewnętrzną osłoną ochronną.

NORMA: ZN-93/E-13-90401 oraz PN-93/E-90400, PN-HD 603 S1:2002, IEC 60502-1

CHARAKTERYSTYKA

Żyły:

miedziane wg PN-HD 383 S2:2003

kształt żyły określają litery :

żyły klasy 1: okrągłe (RE)

żyły klasy 2: okrągłe (RM), okrągłe zagęszczone (RMC); sektorowe (SM)

Izolacja:

polwinitowa

Powłoka:

polwinitowa

Pancerz:

druty stalowe okrągłe

Osłona zewnętrzna:

polwinitowa

Barwy izolacji:

2-żyłowe: czarna, niebieska

3-żyłowe: zielono-żółta, czarna, niebieska

4-żyłowe: zielono-żółta, czarna, czarna, brązowa

5-żyłowe: zielono-żółta, czarna, niebieska, brązowa, czarna

Zastosowanie:

do przesyłu energii elektrycznej. Linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi, w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne, głównie w przypadku występowania sił rozciągających.

Objaśnienie symboliki literowej kabla:

YKYFoy-żo 0,6/1kV – kabel (K) elektroenergetyczny miedziany o izolacji polwinitowej (Y) i powłoce polwinitowej (Y) opancerzony drutami stalowymi okrągłymi (Fo) z wytłoczoną na pancerz polwinitową osłoną ochronną (y)., z żyłą ochronną zielono-żółtą.

Temperatura pracy:

od – 30ºC do +70ºC

Kabel YKYFoy 0,6/1kV

Kabel elektroenergetyczny miedziany o izolacji polwinitowej i powłoce polwinitowej opancerzony drutami stalowymi okrągłymi z zewnętrzną osłoną ochronną.

NORMA: ZN-93/E-13-90401 oraz PN-93/E-90400, PN-HD 603 S1:2002, IEC 60502-1

CHARAKTERYSTYKA

Żyły:

miedziane wg PN-HD 383 S2:2003

kształt żyły określają litery :

żyły klasy 1: okrągłe (RE)

żyły klasy 2: okrągłe (RM), okrągłe zagęszczone (RMC); sektorowe (SM)

Izolacja:

polwinitowa

Powłoka:

polwinitowa

Pancerz:

druty stalowe okrągłe

Osłona zewnętrzna:

polwinitowa

Barwy izolacji:

2-żyłowe: czarna, niebieska

3-żyłowe: czarna, czarna, brązowa

4-żyłowe: czarna, niebieska, brązowa, czarna

5-żyłowe: czarna, niebieska, brązowa, czarna, czarna

Zastosowanie:

do przesyłu energii elektrycznej. Linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi, w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne, głównie w przypadku występowania sił rozciągających.

Objaśnienie symboliki literowej kabla:

YKYFoy 0,6/1kV – kabel (K) elektroenergetyczny miedziany o izolacji polwinitowej (Y) i powłoce polwinitowej (Y) opancerzony drutami stalowymi okrągłymi (Fo) z wytłoczoną na pancerz polwinitową osłoną ochronną (y).

Temperatura pracy:

od – 30ºC do +70ºC

 

Kabel yKYFoY-żo 0,6/1kV

Kabel elektroenergetyczny miedziany o izolacji polwinitowej i powłoce wypełniającej opancerzony drutami stalowymi okrągłymi z zewnętrzną powłoką polwinitową.

NORMA: ZN-93/E-13-90401 oraz PN-93/E-90400, PN-HD 603 S1:2002, IEC 60502-1

CHARAKTERYSTYKA

Żyły:

miedziane wg PN-HD 383 S2:2003

kształt żył określają litery :

żyły klasy 1: okrągłe (RE)

żyły klasy 2: okrągłe (RM); okrągłe zagęszczane (RMC), sektorowe (SM)

Izolacja:

polwinitowa

Powłoka wypełniająca:

polwinitowa

Pancerz:

druty stalowe okrągłe

Powłoka zewnętrzna:

polwinitowa

Barwy izolacji:

2-żyłowe: czarna, niebieska

3-żyłowe: zielono-żółta, czarna, niebieska

4-żyłowe: zielono-żółta, czarna, czarna, brązowa

5-żyłowe: zielono-żółta, czarna, niebieska, brązowa, czarna

Zastosowanie:

do przesyłu energii elektrycznej – linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi, w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne, głównie w przypadku występowania sił rozciągających.

Objaśnienie symboliki literowej kabla:

yKYFoY-żo 0,6/1kV – kabel (K) elektroenergetyczny miedziany o izolacji polwinitowej (Y) i wytłoczonej powłoce wypełniającej (y) opancerzony drutami stalowymi okrągłymi (Fo) z wytoczoną na pancerz zewnętrzoną powłoką polwinitową (Y), z żyłą ochronną zielono-żółtą.

Temperatura pracy:

od -30ºC do +70ºC

Tabela: Obciążalność długotrwała kabli elektroenergetycznych 0,61kV 3, 4 i 5-żyłowych ułożonych pojedynczo w ziemi, przeznaczonych do eksploatacji w obwodach trójfazowych przy obciążeniu symetrycznym.

Tabela. Obciążalność długotrwała kabli elektroenergetycznych 0,6/1kV 3, 4 i 5-żyłowych ułożonych pojedynczo w ziemi, przeznaczonych do eksploatacji w obwodach trójfazowych przy obciążeniu symetrycznym.

Przekrój żyły roboczej [mm2]

Obciążalność długotrwała kabli [A]

Z żyłami aluminiowymi

Z żyłami miedzianymi

O izolacji PVC O izolacji XLPE O izolacji PVC O izolacji XLPE
1

18

21

1,5

26

30

2,5

34

40

4

30

35

44

52

6

40

45

56

64

10

54

65

75

86

16

77

92

98

111

25

99

111

128

143

35

118

132

157

173

50

142

157

185

205

70

176

195

228

252

95

211

233

275

303

120

242

266

313

346

150

270

299

353

390

185

308

340

399

441

240

363

401

464

511

300

412

455

524

580

400

475

526

600

663

500

540

610

675

755

Kabel yKYFoY 0,6/1kV

Kabel elektroenergetyczny miedziany o izolacji polwinitowej i powłoce wypełniającej opancerzony drutami stalowymi okrągłymi z zewnętrzną powłoką polwinitową.

NORMA: ZN-93/E-13-90401 oraz PN-93/E-90400, PN-HD 603 S1:2002, IEC 60502-1

CHARAKTERYSTYKA

Żyły:

miedziane wg PN-HD 383 S2:2003

kształt żył określają litery :

żyły klasy 1: okrągłe (RE)

żyły klasy 2: okrągłe (RM); okrągłe zagęszczane (RMC), sektorowe (SM)

Izolacja:

polwinitowa

Powłoka wypełniająca:

polwinitowa

Pancerz:

druty stalowe okrągłe

Powłoka zewnętrzna:

polwinitowa

Barwy izolacji:

2-żyłowe: czarna, niebieska

3-żyłowe: czarna, czarna, brązowa

4-żyłowe: czarna, niebieska, brązowa, czarna

5-żyłowe: czarna, niebieska, brązowa, czarna, czarna

Zastosowanie:

do przesyłu energii elektrycznej – linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi, w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne, głównie w przypadku występowania sił rozciągających.

Objaśnienie symboliki literowej kabla:

yKYFoY 0,6/1kV – kabel (K) elektroenergetyczny miedziany o izolacji polwinitowej (Y) i wytłoczonej powłoce wypełniającej (y) opancerzony drutami stalowymi okrągłymi (Fo) z wytoczoną na pancerz zewnętrzną powłoką polwinitową (Y)

Temperatura pracy:

od -30ºC do +70ºC

Kabel XKwXS 0,6/1kV

Kabel elektroenergetyczny z żyłami miedzianymi o izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej lub polietylenowej.

NORMA: ZN-96/MP-13-K1203, PN-HD 603 S1:2002, IEC 60502-1

CHARAKTERYSTYKA

Żyły:

miedziane wg PN-HD 383 S2:2003

kształt żył określają litery:

żyły klasy 1: (RE) – okrągłe jednodrutowe

żyły klasy 2: (RM) – okrągłe wielodrutowe; (RMC) – okrągłe zagęszczone; (SM) – sektorowe

Izolacja:

z polietylenu usieciowanego (XS)

Wypełnienie:

z polwinitu lub gumy niewulkanizowanej (w)

Powłoka:

polwinitowa (Y) lub polietylenowa (X)

Barwy izolacji:

1-żyłowe – wg uzgodnień

4-żyłowe: zielono-żółta, czarna, niebieska i brązowa lub czarna, niebieska, brązowa, czarna

Zastosowanie:

do przesyłu energii elektrycznej. Mogą być układane w ziemi, w pomieszczeniach i na powietrzu

Układanie kabli:

najniższa dopuszczalna temperatura kabli przy ich układaniu bez podgrzewania wynosi -15ºC. Najmniejszy dopuszczalny promień zginania kabli przy układaniu jest równy 15-krotnej średnicy zewnętrznej kabla.

Warunki pracy:

największa dopuszczalna temperatura żył roboczych wynosi 90ºC

Kabel YKwXS 0,6/1kV

Kabel elektroenergetyczny z żyłami miedzianymi o izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej lub polietylenowej.

NORMA: ZN-96/MP-13-K1203, PN-HD 603 S1:2002, IEC 60502-1

CHARAKTERYSTYKA

Żyły:

miedziane wg PN-HD 383 S2:2003

kształt żył określają litery:

żyły klasy 1: (RE) – okrągłe jednodrutowe

żyły klasy 2: (RM) – okrągłe wielodrutowe; (RMC) – okrągłe zagęszczone; (SM) – sektorowe

Izolacja:

z polietylenu usieciowanego (XS)

Wypełnienie:

z polwinitu lub gumy niewulkanizowanej (w)

Powłoka:

polwinitowa (Y) lub polietylenowa (X)

Barwy izolacji:

1-żyłowe – wg uzgodnień

4-żyłowe: zielono-żółta, czarna, niebieska i brązowa lub czarna, niebieska, brązowa, czarna

Zastosowanie:

do przesyłu energii elektrycznej. Mogą być układane w ziemi, w pomieszczeniach i na powietrzu

Układanie kabli:

najniższa dopuszczalna temperatura kabli przy ich układaniu bez podgrzewania wynosi -5ºC. Najmniejszy dopuszczalny promień zginania kabli przy układaniu jest równy 15-krotnej średnicy zewnętrznej kabla.

Warunki pracy:

największa dopuszczalna temperatura żył roboczych wynosi 90ºC

 

Co to jest żyła powrotna ?

Żyła powrotna kabla służy do odprowadzania prądów zwarciowych powstałych w systemie energetycznym.  Zastosowanie dodatkowo taśm uszczelniących zabezpiecza układ izolacyjny przed przedostaniem się wilgoci. Żyła powrotna może być wykonana z drutów lub taśmy przeciwskrętnej o przekroju wymaganego prądami zwarcia – produkowane są w różnych systemach zależnych pod potrzeb energetyki. Żyła powrotna wykonana w postaci szczelnej powłoki ołowianej ma dodatkowy wpływ na ograniczenie agresywnego oddziaływania środowiska. Pod żyłą powrotną stosuje się poduszką dystansową w postaci taśm półprzewodzących , ograniczającą kontakt metalowego ekranu z układem izolacyjnym w przypadku przepływu prądów zwarciowych i wzrostu temperatury izolacji kabla. Taśmy te, zabezpieczają ekran izolacji przed wgnieceniami drutów żyły powrotnej w przypadku nagrzewania się kabla i wzrostu jego wymiarów w kierunku promieniowym. Stanowi też barierę neutralną, taką aby potencjał ekranu izolacji, taśm, żyły powrotnej  taśmy aluminiowej bariery promieniowej był na tym samym poziomie. Taśma aluminiowa aplikowana jest wzdłużnie pod powłoką kabla.