Miesięczne archiwum: Listopad 2015

Kabel YKYeky-żo 0,6/1kV

Kabel elektroenergetyczny miedziany o izolacji polwinitowej i powłoce polwinitowej ekranowany z polwinitową osłoną ochronną.

NORMA: ZN-94/MP-13-K1185 oraz PN-93/E-90400, PN-HD 603 S1:2002, IEC 60502-1

CHARAKTERYSTYKA

Żyły:

miedziane wg PN-HD 383 S2:2003

okrągłe jednodrutowe klasy 1 lub wielodrutowe klasy 2

Izolacja:

polwinitowa

Powłoka:

polwinitowa

Ekran:

taśmy lub druty miedziane

Osłona ochronna:

polwinitowa

Barwy izolacji:

2-żyłowe: czarna, niebieska

3-żyłowe: zielono-żółta, czarna, niebieska

4-żyłowe: zielono-żółta, czarna, czarna, brązowa

5-żyłowe: zielono-żółta, czarna, niebieska, brązowa, czarna

Zastosowanie:

do energetycznych urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa i sterowniczych oraz do przesyłu energii.

Objaśnienie symboliki literowej:

YKYeky-żo 0,6/1kV – kabel (K) elektroenergetyczny miedziany o izolacji polwinitowej (Y)  powłoce polwinitowej (Y) ekranowany drutami miedzianymi (ek) z wytłoczoną na ekran polwinitową osłoną ochronną (y), z żylą ochronną zielono-żołtą.

Temperatura pracy:

do -30°C do +70°C

 

Karlik – seria podtynkowa TREND

W skład serii podtynkowej Karlik TREND wchodzą :

 • łączniki
 • łączniki zwierne
 • regulatory oświetlenia
 • sterowniki roletowe
 • łączniki hotelowe
 • gniazda pojedyncze
 • gniazda bryzgoszczelne
 • gniazda podwójne
 • gniazda data z kluczem lub bez klucza
 • gniazda antenowe TV i SAT
 • gniazda abonenckie RTV
 • gniazda abonenckie RTV-SAT
 • gniazda telefoniczne i komputerowe
 • gniazda multimedialne
 • ramki poziome
 • ramki pionowe
 • puszki natynkowe
 • produkty uzupełniające

Karlik – seria podtynkowa FLEXI

W skład serii podtynkowej Karlik FLEXI wchodzą :

 • łączniki
 • łączniki zwierne
 • regulatory oświetlenia
 • gniazda pojedyncze
 • gniazda bryzgoszczelne
 • gniazda podówjne
 • gniazda data z kluczem
 • gniazda antenowe TV i SAT
 • gniazda abonenckie RTV
 • gniazda abonenckie RTV-SAT
 • gniazda telefoniczne i komputerowe
 • gniazda multimedialne
 • produkty uzupełniające

Karlik – seria podtynkowa DECO

W skład serii podtynkowej Karlik DECO wchodzą :

 • łączniki
 • łączniki zwierne
 • łączniki hotelowe
 • regulatory oświetlenia
 • regulatory temperatury
 • sterowniki roletowe
 • czujniki ruchu
 • gniazda pojedyncze
 • gniazda bryzgoszczelne
 • gniazda podówjne
 • gniazda data z kluczem
 • gniazda antenowe TV i SAT
 • gniazda abonenckie RTV
 • gniazda abonenckie RTV-SAT
 • gniazda telefoniczne i komputerowe
 • gniazda multimedialne
 • ramki uniwersalne
 • ramki uniwersalne DECO Pastel Matt
 • ramki efekt szkła
 • ramki drewniane
 • ramki efekt drewna
 • produkty uzupełniające

 

Tabela: Odległości kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ułożonych bezpośrednio w ziemi od innych urządzeń podziemnych.

Tabela: Odległości kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ułożonych bezpośrednio w ziemi od innych urządzeń podziemnych.

Rodzaj urządzenia podziemnego

Najmniejsza dopuszczalna odległość [cm]

Kabli o napięciu znamionowym Un ≤ 30 kV

Kabli o napięciu znamionowym 30 kV < Un ≤ i 110 kV

Pionowa na skrzyżowaniu

Pozioma na zbliżeniu

Pionowa na skrzyżowaniu

Pozioma na zbliżeniu

Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, gazowe z gazami niepalnymi

25 + średnica rurociągu

25 + średnica rurociągu

50+ średnica rurociągu

50+ średnica rurociągu

Rurociągi z gazami i cieczami palnymi

Uzgodnić z właścicielem rurociągu, ale nie mniej niż w lp.1

Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi

Nie mogą się krzyżować

200

Nie mogą się krzyżować

Uzgodnić z właścicielem rurociągu ale nie mniej niż 250

Części podzielne linii napowietrznych (ustój, podpora, odciąża)

Nie mogą się krzyżować

40

Nie mogą się krzyżować

100

Ściany budynków i inne budowle, np. przyczółki z wyjątkiem urządzeń wyszczególnionych w lp. 1,2,3,4

Nie mogą się krzyżować

50*

Nie mogą się krzyżować

100

Skrajna szyna trakcji

100 – między osłoną kabla i stopą szyny

50 – między osłoną kabla a dnem rowu odwadniającego

250*

120 – między osłoną kabla i stopą szyny

80 – między osłoną kabla a dnem rowu odwadniającego

250

Urządzenia do ochrony budowli od wyładowań atmosferycznych

Wg PN-86/E-05003/01

*Dopuszcza się zmniejszenie odległości podanych w tabeli pod warunkiem zastosowania osłon otaczających i uzgodnienia odstępstwa z użytkownikami obiektów.

Kabel YKYeky 0,6/1kV

Kabel elektroenergetyczny miedziany o izolacji polwinitowej i powłoce polwinitowej ekranowany z polwinitową osłoną ochronną.

NORMA: ZN-94/MP-13-K1185 oraz PN-93/E-90400, PN-HD 603 S1:2002, IEC 60502-1

CHARAKTERYSTYKA

Żyły:

miedziane wg PN-HD 383 S2:2003

okrągłe jednodrutowe klasy 1 lub wielodrutowe klasy 2

Izolacja:

polwinitowa

Powłoka:

polwinitowa

Ekran:

taśmy lub druty miedziane

Osłona ochronna:

polwinitowa

Barwy izolacji:

2-żyłowe: czarna, niebieska

3-żyłowe: czarna, czarna, brązowa

4-żyłowe: czarna, niebieska, brązowa, czarna

5-żyłowe: czarna, niebieska, brązowa, czarna, czarna

Zastosowanie:

do energetycznych urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa i sterowniczych oraz do przesyłu energii.

Objaśnienie symboliki literowej:

YKYeky 0,6/1kV – kabel (K) elektroenergetyczny miedziany o izolacji polwinitowej (Y)  powłoce polwinitowej (Y) ekranowany drutami miedzianymi (ek) z wytłoczoną na ekran polwinitową osłoną ochronną (y)

Temperatura pracy:

do -30°C do +70°C

 

Zbliżenie

Miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość pozioma między linią kablową a inną linią kablową, urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w którym nie występuje skrzyżowanie.

Wiązka kabla

Trzy kable 1-żyłowe tworzące linię trójfazową, ułożone równolegle obok siebie i stykające się ze sobą na całej długości oraz utrzymywane w tym położeniu za pomocą opasek i/lub uchwytów, obejmujących wszystkie te kable.

Kabel YKYektmy-żo 0,6/1kV

Kabel elektroenergetyczny miedziany o izolacji polwinitowej i powłoce polwinitowej ekranowany z polwinitową osłoną ochronną.

NORMA: ZN-94/MP-13-K1185 oraz PN-93/E-90400, PN-HD 603 S1:2002, IEC 60502-1

CHARAKTERYSTYKA

Żyły:

miedziane wg PN-HD 383 S2:2003

okrągłe jednodrutowe klasy 1 lub wielodrutowe klasy 2

Izolacja:

polwinitowa

Powłoka:

polwinitowa

Ekran:

taśmy lub druty miedziane

Osłona ochronna:

polwinitowa

Barwy izolacji:

2-żyłowe: czarna, niebieska

3-żyłowe: zielono-żółta, czarna, niebieska

4-żyłowe: zielono-żółta, czarna, czarna, brązowa

5-żyłowe: zielono-żółta, czarna, niebieska, brązowa, czarna

Zastosowanie:

do energetycznych urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa i sterowniczych oraz do przesyłu energii.

Objaśnienie symboliki literowej:

YKYektmy-żo 0,6/1kV – kabel (K) elektroenergetyczny miedziany o izolacji polwinitowej (Y) i powłoce polwinitowej (Y) ekranowany taśmami miedzianymi (ektm) z wytłoczoną na ekran polwinitową osłoną ochronną (y), z żyłą ochronną zielono-żółtą

Temperatura pracy:

do -30°C do +70°C