Miesięczne archiwum: Grudzień 2015

10Base-5

10Base-5 (10 Mbps  Baseband 5 hundred meter cable) – standard IEEE 802.3 dotyczący okablowania sieci Ethernet, wykorzystujący żółty kabel koncentryczny (gruby Ethernet, średnica ponad 10 mm), maksymalny zasiąg 500m przy przepływności 10 Mb/s.

10Base-2

10Base-2 (10 Mbps  Baseband 2 hundred meter cable) – standard IEEE 802.3 dotyczący okablowania sieci Ethernet z wykorzystaniem cienkiego kabla koncentrycznego o średnicy ok. 5mm (RG-58, cienki Ethernet) i maksymalnie zasięgu 200m przy przepływności 10 Mb/s.

Kategorie przewodów skrętkowych

Podział w zależności od parametrów torów transmisyjnych, przeznaczonych do określonych klas okablowania oraz obsługiwanych aplikacji sieciowych wg PN-EN 50173 i PN-EN 50288.

  • kategoria 1 (klasa okablowania A) obejmuje kable przeznaczone do transmisji sygnałów w paśmie częstotliwości akustycznych (telefonicznych) do 100 kHz oraz zasilania o niewielkiej mocy, w kategorii tej nie są stawiane żadne wymagania wobec parametrów falowych
  • kategoria 2 (klasa okablowania B) obejmuje kable przystosowane do transmisji sygnałów w zakresie częstotliwości do 1 MHz lub z przepływnością binarną do 2 Mb/s. Zastosowanie – podstawowy dostęp do usług ISDN
  • kategoria 3 (klasa okablowania C) obejmuje kable przystosowane do pracy przy częstotliwościach sygnału do 16 MHz, dawniej stosowane w typowych sieciach LAN, Ethernet i Token Ring. Obecnie są stosowane wyłącznie do celów telekomunikacji
  • kategoria 4 do 20 MHz – kable tej kategorii nie są stosowane na rynku europejskim
  • kategoria 5 (klasa okablowania D) obejmuje kable stosowane do szybkich sieci lokalnych, wykorzystujących pasmo częstotliwości do 100 MHz. Większość producentów oferuje jako zamienniki w kablach czteroparowych kategorii 5e
  • kategoria 5e (klasa okablowania D) dotyczy kabli z torami przewidzianymi do transmisji z przepływnością binarną do 1 Gb/s lub z częstotliwością do 125 MHz.
  • kategoria 6 (klasa okablowania E) przeznaczona do przenoszenia sygnału o częstotliwości 250 MHz z przepływnością binarną większą od 1 Gb/s. Przewidywana implementacja Gigabit Ethernet (4×250 MHz – 1 GHz) i transmisja ATM 622 Mb/s
  • kategoria 6A (klasa okablowania EA) obejmująca kable do pracy przy częstotliwościach do 500 MHz z przepływnością binarną do 10 Gb/s. Jest to najwyższa kategoria kabli nieekranowanych
  • kategoria 7 (klasa okablowania F) obejmuje kable z dwoma lub czterema indywidualnie ekranowanymi parami łączonymi ekranowanymi złączami. Kable tego rodzaju są przewidziane do pracy przy częstotliwości do 600 MHz z przepływnością binarną znacznie większą od 1 Gb/s
  • kategoria 7A (klasa okablowania FA)obejmująca pasmo częstotliwości do 1000 MHz, Brak jest zdefiniowanych zastosowań.

802.2

802.2 – standard IEEE definiujący sposoby sterowania łączem logicznym podwarstwy LLC, zapewniający poprawną komunikację między warstwami łącza modelu warstwowego ISO/OSI.

1Base-5

1Base-5 (1 Mbps  Baseband 5 hundred meter cable) – okablowanie sieci Ethernet , wykorzystujące parę ekranowanych (STP) lub nieekranowanych (UTP), przewodów o maksymalnym zasięgu 500m przy przepływności 1 Mb/s.

Kabel YAKYFpy 0,6/1kV pięciożyłowy

Kabel elektroenergetyczny pięciożyłowy z żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce polwinitowej.

NORMA: ZN-97/MP-13-K119, PN-HD 603 S1:2002, IEC 60502-1

CHARAKTERYSTYKA

Żyły:

aluminiowe wg PN-HD 383 S2:2003

klasy 1 lub klasy 2 (okrągłe zagęszczane lub sektorowe wielodrutowe)

Izolacja:

polwinitowa

Powłoka wypełniająca:

gumowa

Powłoka:

polwinitowa

Barwy izolacji:

czarna, niebieska, brązowa, czarna, czarna

Zastosowanie:

do wykonania elektroenergetycznych linii kablowych w systemie pięcioprzewodowym, mogą być układane w ziemi, pomieszczeniach i na powietrzu.

Objaśnienie symboliki literowej:

YAKYFpy 0,6/1kV – kabel (K) elektroenergetyczny aluminowy (A) o izolacji polwinitowej (Y) i powłoce polwinitowej (Y)., z drutami stalowymi płaskimi.

Temperatura pracy:

od -30ºC do +70ºC