Miesięczne archiwum: Styczeń 2016

Przewód AsXS 0,6/1kV

Przewód elektroenergetyczny samonośny o żyłach aluminiowych i izolacji z polietylenu usieciowanego. Jedno i wielożyłowe na napięcie znamionowe 0,6/1kV.

NORMA: WT-92/K-396, PN-HD 626 S1:2002/A2:2003

CHARAKTERYSTYKA:

Żyła robocza:

aluminiowa, okrągła, zagęszczona

Izolacja żył roboczych:

polietylen usieciowany

Oznakowanie:

cyfrowy nadruk lub wzdłużne karby, których liczba odpowiada numerowi żyły. W kablach 6-cio żyłowych żyły o zmniejszonym przekroju oznaczone są następująco: jedna żyła oznaczona jest cyfrą “0”, druga jednym karbem.

Zastosowanie:

linie elektroenergetyczne prowadzone po fasadach budynków i na słupach

Objaśnienie symboliki literowej:

AsXS 0,6/1kV – przewód elektroenergetyczny samonośny (s) o żyłach aluminiowych (A) i izolacji z polietylenu usieciowanego (XS)

Temperatura ustalona żyły:

80°C

Teemperatura montażu przewodu:

do -20°C

 

Kabel YAKYFtly-żo 0,6/1kV

Kabel elektroenergetyczny aluminiowy o izolacji polwinitowej i powłoce polwinitowej opancerzony taśmami stalowymi z zewnętrzną osłoną ochronną.

NORMA: PN-93/E-90401 oraz PN-93/E-90400, PN-HD 603 S1:2002, IEC 60502-1

CHARAKTERYSTYKA:

Żyły:

aluminiowe wg PN-HD 383 S2:2003

kształt liter określają litery:

żyły klasy 1: okrągłe (RE), sektorowe (SE)

żyły klasy 2: sektorowe (SM)

Izolacja:

polwinitowa

Powłoka:

polwinitowa

Pancerz:

taśmy stalowe obustronnie pokryte lakierem

Osłona zewnętrzna:

polwinitowa

Barwy izolacji:

3-żyłowe: zielono-żółta, czarna, niebieska

4-żyłowe: zielono-żółta, czarna, czarna, brązowa

Zastosowanie:

do przesyłu energii elektrycznej, linie elektroenergetyczny prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi, w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne.

Objaśnienie symboliki literowej:

YAKYFtly-żo 0,6/1kv – kabel (K) elektroenergetyczny aluminiowy (A) o izolacji polwinitowej (Y) i powłoce polwinitowej (Y) opancerzony tasmami stalowymi lakierowanymi (Ftl) z wytłoczoną na pancerz polwinitową osłoną ochronną (y)., z żyłą ochronną zielono-żółtą.

Temperatura pracy:

od -30ºC do +70ºC

W przypadku kabli czterożyłowych żyła zerowa może mieć przekrój:

dla żył roboczych 35 mm² – 16 lub 25 mm²

dla żył roboczych 150 mm² – 70 lub 95 mm²

Największa dopuszczalna długotrwale temperatura żył roboczych wynosi :

 • 70ºC w przypadku kabli o izolacji polwinitowej
 • 90ºC w przypadku kabli o izolacji z polietylenu usieciowanego

Największa dopuszczalna przy zwarciach temperatura żył roboczych wynosi:

 • 160ºC w przypadku kabli o izolacji polwinitowej dla przekrojów znamionowych żył do 300 mm²
 • 140ºC w przypadku kabli o izolacji polwinitowej dla przekrojów znamionowych żył powyżej 300 mm²
 • 250ºC w przypadku kabli z polietylenu usieciowanego

Najmniejszy dopuszczalny promień zginania kabli przy układaniu równy jest 15-krotnej średnicy zewnętrznej kabla.

Najnisza dopuszczalna temperatura kabli przy ich układaniu bez podgrzewania wynosi:

 • – 5ºC dla kabli o izolacji polwinitowej lub z polietylenu usieciowanego w powłoce lub w osłonie polwinitowej
 • – 15ºC dla kabli o izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce lub osłonie z polietylenu

 

Kabel YAKYFtly 0,6/1kV

Kabel elektroenergetyczny aluminiowy o izolacji polwinitowej i powłoce polwinitowej opancerzony taśmami stalowymi z zewnętrzną osłoną ochronną.

NORMA: PN-93/E-90401 oraz PN-93/E-90400, PN-HD 603 S1:2002, IEC 60502-1

CHARAKTERYSTYKA:

Żyły:

aluminiowe wg PN-HD 383 S2:2003

kształt liter określają litery:

żyły klasy 1: okrągłe (RE), sektorowe (SE)

żyły klasy 2: sektorowe (SM)

Izolacja:

polwinitowa

Powłoka:

polwinitowa

Pancerz:

taśmy stalowe obustronnie pokryte lakierem

Osłona zewnętrzna:

polwinitowa

Barwy izolacji:

3-żyłowe: czarna, czarna, brązowa

4-żyłowe: czarna, niebieska, brązowa, czarna

Zastosowanie:

do przesyłu energii elektrycznej, linie elektroenergetyczny prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi, w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne.

Objaśnienie symboliki literowej:

YAKYFtly 0,6/1kv – kabel (K) elektroenergetyczny aluminiowy (A) o izolacji polwinitowej (Y) i powłoce polwinitowej (Y) opancerzony tasmami stalowymi lakierowanymi (Ftl) z wytłoczoną na pancerz polwinitową osłoną ochronną (y).

Temperatura pracy:

od -30ºC do +70ºC

W przypadku kabli czterożyłowych żyła zerowa może mieć przekrój:

dla żył roboczych 35 mm² – 16 lub 25 mm²

dla żył roboczych 150 mm² – 70 lub 95 mm²

Największa dopuszczalna długotrwale temperatura żył roboczych wynosi :

 • 70ºC w przypadku kabli o izolacji polwinitowej
 • 90ºC w przypadku kabli o izolacji z polietylenu usieciowanego

Największa dopuszczalna przy zwarciach temperatura żył roboczych wynosi:

 • 160ºC w przypadku kabli o izolacji polwinitowej dla przekrojów znamionowych żył do 300 mm²
 • 140ºC w przypadku kabli o izolacji polwinitowej dla przekrojów znamionowych żył powyżej 300 mm²
 • 250ºC w przypadku kabli z polietylenu usieciowanego

Najmniejszy dopuszczalny promień zginania kabli przy układaniu równy jest 15-krotnej średnicy zewnętrznej kabla.

Najnisza dopuszczalna temperatura kabli przy ich układaniu bez podgrzewania wynosi:

 • – 5ºC dla kabli o izolacji polwinitowej lub z polietylenu usieciowanego w powłoce lub w osłonie polwinitowej
 • – 15ºC dla kabli o izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce lub osłonie z polietylenu

 

10Base-T

10Base-T (10 Mbps Baseband Twisted pair cable) – standard zgodny ze specyfikacją IEEE 802.3, do niedawna najpopularniejsze okablowanie zwykłej sieci Ethernet, stosowane w sieciach LAN i wykorzystujące pojedynczą parę nieekranowanych (UTP) skręconych przewodów miedzianych. Maksymalny zasięg bez wzmacniania sygnałów wynosi 100m przy przepływności 10 Mb/s.

10Base-F

10Base-F (10 Mbps Baseband Fiber optics cable) – światłowodowe okablowanie sieci Ethernet; maksymalny zasięg 4600m przy przepływności 10 Mb/s.

Kabel yAKYFtlY-żo 0,6/1kV

Kabel elektroenergetyczny aluminiowe o izolacji polwinitowej i powłoce wypełniającej opancerzone taśmami stalowymi płaskimi z zewnętrzną powłoką polwinitową.

NORMA: PN-93/E-90401 oraz PN-93/E-90400, PN-HD 603 S1:2002, IEC 60502-1

CHARAKTERYSTYKA:

Żyły:

aluminiowe wg PN-HD 383 S2:2003

kształt liter określają litery:

żyły klasy 1: okrągłe (RE), sektorowe (SE)

żyły klasy 2: sektorowe (SM)

Izolacja:

polwinitowa

Powłoka:

polwinitowa

Pancerz:

taśmy stalowe obustronnie pokryte lakierem

Powłoka zewnętrzna:

polwinitowa

Barwy izolacji:

3-żyłowe: zielono-żółta, czarna, niebieska

4-żyłowe: zielono-żółta, czarna, czarna, brązowa

Zastosowanie:

do przesyłu energii elektrycznej, linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi, w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne, głównie w przypadku występowania sił rozciągających.

Objaśnienie symboliki literowej:

yAKYFtlY-żo 0,6/1kV – kabel (K) elektroenergetyczny aluminiowy (A) o izolacji polwinitowej (Y) o wytłoczonej wypełniającej (y) opancerzony taśmami stalowymi lakierowanymi (Ftl) z wytłoczoną na pancerz zewnętrzną powłoką polwinitową (Y), z żyłą ochronną zielono-żółtą.

Temperatura pracy:

od -30ºC do +70ºC

W przypadku kabli czterożyłowych żyła zerowa może mieć przekrój:

dla żył roboczych 35 mm² – 16 lub 25 mm²

dla żył roboczych 150 mm² – 70 lub 95 mm²

 

Karlik – puszki, złączki, wtyczki

W ofercie producenta znajdziemy :

 • puszki instalacyjne hermetyczne
 • puszki instalacyjne natynkowe
 • złączki
 • wtyczki kątowe

Chromatyczność

Właściwość bodźca barwowego określona jego współrzędnymi chromatyczności lub też łączenie jego długością fali dominującą albo dopełniającej i czystości.

Binowanie diod LED

Binowanie to automatyczny proces sortowania i grupowanie diod LED według określonego zestawu parametrów. Najczęściej tymi parametrami są: jasność, barwa, współczynnik oddawania barw oraz napięcie pracy diody LED. Binowanie odbywa się na wyspecjalizowanych liniach technologicznych i przeprowadzane jest przed producenta diod LED. Pogrupowane diody o konkretnych parametrach użytkowych umieszcza się na jednej rolce do automatu SMD. Cechowanie binu odbywa się za pomocą kodu literowo-cyfrowego, który jest inny w zależności od danego producenta. Selekcjonowanie diod pozwala uzyskać w procesie produkcyjnym np. opraw tych samych ich parametrów – odpowiedniej dla całej partii opraw – barwy światła, strumienia świetlnego.

Barwa swobodna (otworu)

Barwa postrzegana nie określona pod względem jej lokalizacji przestrzennej co do głębi, jak np. barwa postrzegana wypełniająca otwór w ekranie.