Miesięczne archiwum: Kwiecień 2016

Przepisy BHP

Fotoluminescencja

Luminescencja spowodowana pochłanianiem promieniowania optycznego.

Kabel YHAKXS 8,7/15kV

Kabel elektroenergetyczny jednożyłowy z żyłą aluminiową o izolacji z polietylenu usieciowanego z żyłą powrotną miedzianą koncentryczną i powłoką polwnitową.

NORMA: ZN-TF-500

CHARAKTERYSTYKA:

Żyły:

Al klasy 2

Ekran na żyle:

polietylen półprzewodzący

Izolacja:

polietylen usieciowany

Ekran na izolacji:

polietylen półprzewodzący

Obwój ekranu:

przewodzące taśmy niemetaliczne

Żyła powrotna:

druty miedziane, okrągłe; spirala – taśma miedziana

Obwój ośrodka:

taśma poliestrowa

Powłoka:

polwinit

Barwy izolacji:

naturalna

Zastosowanie:

do przesyłu energii elektrycznej w liniach o napięciu znamionowym nie przekraczającym Uo/U (Um) = 8,7/15(17,5)kV

Objaśnienie symboliki literowej:

YKAKXS 8,7/15kV  kabel (K) elektroenergetyczny z żyłą aluminiową (Al), o polu promieniowym (H), o izolacji z polietylenu usieciowanego (XS) i powłoce z polwinitu (Y)

Napięcie probiercze:

3,5Uo/5min

Maksymalna temperatura żyły dla obciążenia długotrwałego:

90°C

Maksymalna temperatura żyły roboczej przy zwarciu 5 sek.:

+250°C

Maksymalna siła ciągnięcia za żyłę:

30xS ( S = przekrój żyły Cu w mm2 ) [N]

Najniższa dopuszczalna temperatura kabli przy układaniu :

-5°C

Minimalny promień gięcia:

15d (d= średnica kabla)

 

Kabel YHAKXS 6/10kV

Kabel elektroenergetyczny jednożyłowy z żyłą aluminiową o izolacji z polietylenu usieciowanego z żyłą powrotną miedzianą koncentryczną i powłoką polwnitową.

NORMA: ZN-TF-500

CHARAKTERYSTYKA:

Żyły:

Al klasy 2

Ekran na żyle:

polietylen półprzewodzący

Izolacja:

polietylen usieciowany

Ekran na izolacji:

polietylen półprzewodzący

Obwój ekranu:

przewodzące taśmy niemetaliczne

Żyła powrotna:

druty miedziane, okrągłe; spirala – taśma miedziana

Obwój ośrodka:

taśma poliestrowa

Powłoka:

polwinit

Barwy izolacji:

naturalna

Zastosowanie:

do przesyłu energii elektrycznej w liniach o napięciu znamionowym nie przekraczającym Uo/U (Um) = 6/10(12)kV

Objaśnienie symboliki literowej:

YKAKXS 6/10kV  kabel (K) elektroenergetyczny z żyłą aluminiową (Al), o polu promieniowym (H), o izolacji z polietylenu usieciowanego (XS) i powłoce z polwinitu (Y)

Napięcie probiercze:

3,5Uo/5min

Maksymalna temperatura żyły dla obciążenia długotrwałego:

90°C

Maksymalna temperatura żyły roboczej przy zwarciu 5 sek.:

+250°C

Maksymalna siła ciągnięcia za żyłę:

30xS ( S = przekrój żyły Cu w mm2 ) [N]

Najniższa dopuszczalna temperatura kabli przy układaniu :

-5°C

Minimalny promień gięcia:

15d (d= średnica kabla)

 

Kabel YHAKXS 3,6/6kV

Kabel elektroenergetyczny jednożyłowy z żyłą aluminiową o izolacji z polietylenu usieciowanego z żyłą powrotną miedzianą koncentryczną i powłoką polwnitową.

NORMA: ZN-TF-500

CHARAKTERYSTYKA:

Żyły:

Al klasy 2

Ekran na żyle:

polietylen półprzewodzący

Izolacja:

polietylen usieciowany

Ekran na izolacji:

polietylen półprzewodzący

Obwój ekranu:

przewodzące taśmy niemetaliczne

Żyła powrotna:

druty miedziane, okrągłe; spirala – taśma miedziana

Obwój ośrodka:

taśma poliestrowa

Powłoka:

polwinit

Barwy izolacji:

naturalna

Zastosowanie:

do przesyłu energii elektrycznej w liniach o napięciu znamionowym nie przekraczającym Uo/U (Um) = 3,66 (7,2)kV

Objaśnienie symboliki literowej:

YKAKXS 3,6/6kV  kabel (K) elektroenergetyczny z żyłą aluminiową (Al), o polu promieniowym (H), o izolacji z polietylenu usieciowanego (XS) i powłoce z polwinitu (Y)

Napięcie probiercze:

3,5Uo/5min

Maksymalna temperatura żyły dla obciążenia długotrwałego:

90°C

Maksymalna temperatura żyły roboczej przy zwarciu 5 sek.:

+250°C

Maksymalna siła ciągnięcia za żyłę:

30xS ( S = przekrój żyły Cu w mm2 ) [N]

Najniższa dopuszczalna temperatura kabli przy układaniu :

-5°C

Minimalny promień gięcia:

15d (d= średnica kabla)

 

 

 

F&F – SYSTEMY STEROWANIA RADIOWEGO F&WAVE – FW-R1P

FW-R1P – POJEDYNCZY PRZEKAŹNIK BISTABILNY

PRZEZNACZENIE

Pojedynczy przekaźnik bistabilny z separowanym stykiem wyjściowym NO o obciążalności do 8A (AC-1), sterowany radiowo za pomocą nadajników system HFF oraz lokalnie za pomocą przycisku monostabilnego. Montaż w puszce podtynkowej 60mm – niewielka obudowa i zaciski śrubowe ułatwiają montaż. Niskie zużycie energii obniża koszty eksploatacji. Zabezpieczenie termiczne zwiększa bezpieczeństwo w przypadku przeciążenia lub nieprawidłowej pracy.

PARAMETRY TECHNICZNE

ZasilanieWejście sterującePobór mocyObciążalność wyjścia AC-1Częstotliwość radiaTemperatura pracyPrzyłączeMoment dokręcający (max)MontażWymiaryStopień ochrony
 • 85÷265 V AC/DC
 • 85÷265 V AC/DC; < 1mA
 • praca – 0,6W
 • stan czuwania – 0,25W
 • 8A/250W
 • 868 MHz
 • -25 ÷65ºC
 • zaciski śrubowe 2,5mm²
 • 0,4 Nm
 • puszka podtynkowa 60
 • 43x48x20 [mm]
 • IP20

Elektroluminescencja

Luminescencja spowodowana działaniem pola elektrycznego na gaz lub ciało stałe. Zjawisko to jest wykorzystywane w diodach elektroluminescencyjnych.

 

Kabel YHKXS 18/30kV

Kabel elektroenergetyczny jednożyłowy z żyłą miedzianą o izolacji z polietyleny usieciowanego z żyłą powrotną miedzianą koncentryczną i powłoką polwinitową.

NORMA: ZN-TF-500

CHARAKTERYSTYKA:

Żyły:

Cu klasy 2

Ekran na żyle:

polietylen półprzewodzący

Izolacja:

polietylen usieciowany

Ekran na izolacji:

polietylen półprzewodzący

Obwój ekranu:

przewodzące taśmy niemetaliczne

Żyła powrotna:

druty miedziane, okrągłe, spirala + taśma miedziana

Obwój ośrodka:

taśma poliestrowa

Powłoka:

polwinit

Barwa izolacji:

naturalna

Zastosowanie:

do przesyłu energii elektrycznej w liniach o napięciu znamionowym nie nieprzekraczającym Uo/U (Um) = 18/30 (36)kV

Objaśnienie symboliki literowej:

YHKXS 18/30kV – kabel (K) elektroenergetyczny z żyłą miedziana, o polu promieniowym (H), o izolacji z polietylenu usieciowanego (XS) i powłoce z polwinitu (Y)

Napięcie probiercze:

3,5Uo/5min

Intensywność wyładowań niezupełnych:

Max 2pC/240

Maksymalna temperatura żyły dla obciążenia długotrwałego:

90°C

Maksymalna temperatura żyły roboczej przy zwarciu 5 sek.:

+250°C

Maksymalna siła ciągnięcia za żyłę:

50xS ( S = przekrój żyły Cu w mm2 ) [N]

Najniższa dopuszczalna temperatura kabli przy układaniu :

-5°C

Minimalny promień gięcia:

15d (d= średnica kabla)

TABELA – OBCIĄŻALNOŚĆ ZWARCIOWA

Największe dopuszczalne wartości prądu zwarciowego 1-sekundowego :

 • Żył roboczych kabli – wyznaczone dla największej dopuszczalnej temperatury żyły przy zwarciu wynoszącej 250°C; dla temperatury początkowej zwarcia wynoszącej 90C i maks. Czasu trwania zwarcia 5 sekund podano w poniższej tabeli :
Przekrój żyły roboczej [mm2]

Prąd zwarciowy 1-sekundowy (kA) kabli z żyłami

Miedzianymi

Aluminiowymi

35

5,0

3,3

50

7,2

4,7

70

10,0

6,6

95

13,6

8,9

120

17,2

11,3

150

21,5

14,1

185

26,5

17,4

240

34,3

22,6

300

42,9

28,2

400

57,2

37,6

500

71,5

47,0

630

90,1

59,2

800

114,4

75,0

1000

143,0

94,0

 • Żył powrotnych kabli – wyznaczone dla największej dopuszczalnej temperatury żyły przy zwarciu wynoszącej 350°C; dla temperatury początkowej przy zwarciu odpowiadającej temperaturze żyły roboczej 90°C i maks. czasu trwania zwarcia 5 sekund podano w tabeli poniżej :

Przekrój geometryczny żyły powrotnej [mm2]

Dopuszczalna wartość 1-sekundowego prądu zwarciowego [kA]

10

2,6

16

3,7

25

5,3

35

7,1

50

9,8

 • Dopuszczalna gęstość 1-sekundowego prądu zwarciowego żył roboczych, wyznaczona dla najwyższej dopuszczalnej temperatury żyły wynoszącej 250°C; dla różnych wartości temperatury i zwarcia i maks. czasu trwania zwarcia 5 sekund podano w tabeli poniżej :
Temperatura żyły przed zwarciem [°C] Dopuszcalna gęstość prądu zwarciowego i sekundowego [A/mm2] w żyłach:
Miedzianych Aluminiowych
90

143

94

80

149

98

70

154

102

65

157

104

60

159

105

50

165

109

40

170

113

20

181

120