Miesięczne archiwum: Maj 2016

Kabel XHAKXS 8,7/15kV

Kabel elektroenergetyczny jednożyłowy z żyłą aluminiową o izolacji z polietylenu usieciowanego z żyłą powrotną miedzianą koncentryczną, z powłoką z polietylenu termoplastycznego.

NORMA:

ZN-TF-500

CHARAKTERYSTYKA:

Żyły:

Al klasy 2

Ekran na żyle:

polietylen półprzewodzący

Izolacja:

polietylen usieciowany

Ekran na izolacji:

polietylen półprzewodzący

Obwój ekranu:

przewodzące taśmy niemetaliczne

Żyły powrotna:

druty miedziane, okrągłe; spirala – taśma miedziana

Obwój ośrodka:

taśma poliestrowa

Powłoka:

polietylen termoplastyczny

Barwy izolacji:

naturalna

Zastosowanie:

do przesyłu energii elektrycznej w liniach o napięciu znamionowym nie przekraczającym Uo/U (Um) = 8,7/15 (17,5)kV

Objaśnienie symboliki literowej:

XHAKXS 8,7/15kV- kabel (K) elektroenergetyczny z żyłą aluminiową (AL), o polu promieniowym (H), o izolacji z polietylenu usieciowanego (XS), o powłoce z polietylenu termoplastycznego (X)

Napięcie probiercze:

3,5Uo/5min

Intensywność wyładowań niezupełnych:

max 2pC/240

Maksymalna temperatura żyły dla obciążenia długotrwałego:

90°C

Maksymalna temperatura żyły roboczej przy zwarciu 5 sek.:

+250°C

Maksymalna siła ciągnięcia za żyłę:

30xS ( S = przekrój żyły Al w mm2 ) [N]

Najniższa dopuszczalna temperatura kabli przy układaniu :

-20°C

Minimalny promień gięcia:

15d (d= średnica kabla)

 

 

 

Kabel XHAKXS 6/10kV

Kabel elektroenergetyczny jednożyłowy z żyłą aluminiową o izolacji z polietylenu usieciowanego z żyłą powrotną miedzianą koncentryczną, z powłoką z polietylenu termoplastycznego.

NORMA:

ZN-TF-500

CHARAKTERYSTYKA:

Żyły:

Al klasy 2

Ekran na żyle:

polietylen półprzewodzący

Izolacja:

polietylen usieciowany

Ekran na izolacji:

polietylen półprzewodzący

Obwój ekranu:

przewodzące taśmy niemetaliczne

Żyły powrotna:

druty miedziane, okrągłe; spirala – taśma miedziana

Obwój ośrodka:

taśma poliestrowa

Powłoka:

polietylen termoplastyczny

Barwy izolacji:

naturalna

Zastosowanie:

do przesyłu energii elektrycznej w liniach o napięciu znamionowym nie przekraczającym Uo/U (Um) = 6/10 (12)kV

Objaśnienie symboliki literowej:

XHAKXS 6/10kV – kabel (K) elektroenergetyczny z żyłą aluminiową (AL), o polu promieniowym (H), o izolacji z polietylenu usieciowanego (XS), o powłoce z polietylenu termoplastycznego (X)

Napięcie probiercze:

3,5Uo/5min

Intensywność wyładowań niezupełnych:

max 2pC/240

Maksymalna temperatura żyły dla obciążenia długotrwałego:

90°C

Maksymalna temperatura żyły roboczej przy zwarciu 5 sek.:

+250°C

Maksymalna siła ciągnięcia za żyłę:

30xS ( S = przekrój żyły Al w mm2 ) [N]

Najniższa dopuszczalna temperatura kabli przy układaniu :

-20°C

Minimalny promień gięcia:

15d (d= średnica kabla)

 

 

 

Kabel XHKXS 12/20kV

Kabel elektroenergetyczny jednożyłowy z żyłą miedzianą o izolacji z polietylenu usieciowanego z żyłą powrotną miedzianą koncentryczną, z powłoką z polietylenu usieciowanego.

NORMA: ZN-TF-500

CHARAKTERYSTYKA:

Żyły:

Cu klasy 2

Ekran na żyle:

polietylen półprzewodzący

Izolacja:

polietylen usieciowany

Ekran na izolacji:

polietylen półprzewodzący

Obwój ekranu:

przewodzące taśmy niemetaliczne

Żyła powrotna:

druty miedziane, okrągłe; spirala – taśma miedziana

Obwój ośrodka:

taśma poliestrowa

Powłoka:

polietylen termoplastyczny

Barwy izolacji:

naturalna

Zastosowanie:

do przesyłu energii elektrycznej w liniach o napięciu znamionowym nie przekraczającym Uo/U (Um) = 12/20 (24)kV

Objaśnienie symboliki literowej:

XHKXS 12/20kV – kabel (K) elektroenergetyczny z żyłą miedzianą, o polu promieniowym (H), o izolacji z polietylenu usieciowanego (XS), o powłoce z polietylenu termoplastycznego (X).

Napięcie probiercze:

3,5Uo/5min

Intensywność wyładowań niezupełnych:

max 2pC/2Uo

Maksymalna temperatura żyły dla obciążenia długotrwałego:

90ºC

Maksymalna temperatura żyły roboczej przy zwarciu 5 sek.:

+250°C

Maksymalna siła ciągnięcia za żyłę:

50xS ( S = przekrój żyły Cu w mm2 ) [N]

Najniższa dopuszczalna temperatura kabli przy układaniu :

-20°C

Minimalny promień gięcia:

15d (d= średnica kabla)

 

LUG – OPRAWY RASTROWE I MODUŁOWE

 • LUGCLASSIC LED P/T
 • LUGCLASSIC SQUARE LED G/K
 • LUGCLASSIC SQUARE LED N/T
 • LUGCLASSIC ECO LED P/T
 • LUGCLASSIC ECO LED TUNABLE WHITE
 • LUGCLASSIC P/T PAR
 • LUGCLASSIC 2 T5 P/T PAR
 • LUGCLASSIC T5 G/K 625X625 PAR
 • LUGCLASSIC 2 T5 G/K PAR
 • LUGCLASSIC T5 G/K PAR
 • LUGCLASSIC DECOR T5 600X600 P/T PAR
 • LUGCLASSIC T5 P/T FINELINE PAR
 • LUGCLASSIC T5 N/T
 • LUGCLASSIC PYRAMID T5 N/T
 • LUGCLASSIC T8 P/T PAR
 • LUGCLASSIC T8 P/T SLA
 • LUGCLASSIC T8 P/T PLX
 • LUGCLASSIC T8 G/K
 • LUGCLASSIC T8 N/T
 • LUGCLASSIC T8 NEW
 • LUGCLASSIC AS N/T
 • LUGCLASSIC AS 600X600 P/T
 • LUGCLASSIC SPORT N/T
 • LUGCLASSIC SQUASH N/T
 • LUGCLASSIC SPOT G/K
 • LUGCLASIC QUADRO 600X600 P/T
 • LUGCLASSIC LINE T5 N/T PLX
 • LUGCLASSIC LINE T5 G/K PLX
 • LUGCLASSIC FLOW T5 P/T PAR
 • LUGCLASSIC FLOW T5 G/K PAR
 • LUGCLASSIC IP54

LUG – OPRAWY SZKLANE I GIPSOWE

 • ROUND
 • ADOBA
 • ADOBA PLUS
 • ARESA
 • ARESA PLUS
 • EKO A
 • EKO C
 • EKO Q
 • EKO V
 • EKO V153
 • OKARTA
 • SABELA
 • TARIA
 • TARIA PLUS
 • TRIADA
 • TRIADA MAX
 • TRIADA PLUS
 • TRIADA SUPER

LUG – OPRAWY DOWNLIGHT

 • LUGSTAR SHOP LED
 • LUGSTAR PREMIUM LED
 • LUGSTAR HI-CRI LED
 • LUGSTAR PRO LED
 • LUGSTAR LOW-UGR
 • LUGSTAR DYSTANS PREMIUM LED
 • PICO LED
 • LUGSTAR HORIZONTAL LED
 • WALT LED
 • JESSE LED
 • DIAMOND LED P/T
 • DIAMOND HALOGEN P/T
 • DIAMOND MIX HALOGEN P/T
 • LUGSTAR P/T
 • LUGSTAR FASETONOWY P/T
 • LUGSTAR TURBO P/T
 • LUGSTAR GLASS P/T IP43
 • LUGSTAR ECO P/T
 • LUGSTAR ECO FASETONOWY P/T
 • LUGSTAR ECO GLASS IP43 P/T
 • LUGSTAR ECO TURBO P/T
 • LUGSTAR BASIC P/T
 • LUGSTAR BASIC P/T AKCESORIA
 • LUGSTAR DYSTANS P/T
 • LUGSTAR DYSTANS P/T AKCESORIA
 • CROSSO P/T
 • LUGSTAR N/T
 • LUGSTAR HORIZONTAL N/T
 • LUGSTAR HORIZONTAL GLASS N/T
 • LUGSTAR HORIZONTAL PAR N/T
 • LUGSTAR HORIZONTAL 3 N/T
 • FIREFLY LED
 • SPARK LED
 • DIAMOND MH P/T
 • DIAMOND MIX MH P/T
 • LUGSTAR MH P/T
 • LUGSTAR FIRE MH P/T
 • LUGSTAR FIRE MINI 3
 • LUGFIRE MH P/T
 • CROSSO GLASS MH
 • LUGSTAR HORIZONTAL MH N/T
 • UKŁAD ZAPŁONOWY

LUG – PROJEKTORY

 • TINO LED
 • DRACO LED
 • DRACKO FOOD LED
 • NUOVO LED
 • NUOVO SHOP LED
 • ATLAS LED
 • ATLAS MINI LED
 • MARION
 • PROXIMA
 • ROBIN
 • ROBIN MINI
 • ROBIN MINI PLUS
 • ROBIN – ROBIN MINI – AKCESORIA
 • SKYLER LED
 • SZYNA TRÓJFAZOWA
 • SZYNA TRÓJFAZOWA – AKCESORIA
 • BAZY DO MONTAŻU

LUG – OPRAWY I SYSTEMY DEKORACYJNE

Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy dla elektryka w zakładzie pracy

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA ELEKTRYKA W ZAKŁADZIE PRACY

UWAGI OGÓLNE

Do samodzielnej pracy jako elektryk w zakładzie może przystąpić pracownik, który :

 • uzyskał pisemne zezwolenie na pracę przez bezpośredniego przełożonego
 • posiada ważne przeszkolenie BHP
 • posiada ważne badania lekarskie bez przeciwwskazań
 • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe
 • ukończył 18 lat

Pracownik przystępujący do pracy powinien być ponadto :

 • wypoczęty
 • w stanie nie wskazującym na spożycie alkoholu i narkotyków
 • ubrany w odzież roboczą, ochronną

Pełnoletni pracownik dopuszczony do pracy, powinien także :

 • legitymować się odpowiednik wykształceniem
 • cieszyć się dobrym stanem zdrowia, potwierdzonym zaświadczeniem lekarski lekarza medycyny pracy

 

być przeszkolony :

 • szkoleniem wstępnym
 • szkoleniem ogólnym
 • instruktażem stanowiskowym BHP
 • w zakresie ochrony p.poż.

 

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Pracownik powinien :

 • szczegółowo zapoznać się ze stanowiskową instrukcją bhp znajdującą się na stanowisku pracy
 • ubrać się w odzież roboczą i ochronną przewidzianą do użyciu na danym stanowisku pracy : łatwe fo prania ubranie robocze, buty robocze na gumowej podeszwie, rękawice gumowe oraz ochronne, nakrycie głowy. Jeśli istnieje taka potrzeba powinien być zabezpieczony w dielektryczny hełm, okulary ochronne, dielektryczne kalosze oraz także powinien zdjąć z rąk wszystkie zbędne przedmioty takie jak biżuteria, itp.
 • Wysłuchać szczegółowego instruktażu od zwierzchnika. Ewentualne nieścisłości dotyczące przebiegu wykonywanych czynności wyjaśnić tak, by realizowane zadanie przebiegało w sposób bezpieczny.
 • Przygotować niezbędny sprzęt, narzędzia i pomoce :

– sprzęt izolacyjny chroniący przed porażeniem prądem elektrycznym : cęgi izolujące do bezpieczników, drążki izolacyjne

– izolowane narzędzia potrzebne do wykonania zadań : śrubokręty, cęgi uniwersalne

– wskaźniki wysokiego napięcia

– wskaźniki niskiego napięcia

– uzgadniacze faz

– wskaźniki prądu (cęgi Dietza)

– sprzęt chroniący przed bezpośrednim działaniem prądu elektrycznego : okulary ochronne, rękawice brezentowe, pasy bezpieczeństwa, dielektryczny hełm i kalosze, gumowe dywaniki i chodniki, pomosty izolacyjne

 

UWAGA

W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń czy usterek nie wolno podejmować pracy. Należy niezwłocznie powiadomić o tym swojego bezpośredniego przełożonego w celu szybkiej ich likwidacji. Dopiero po upewnieniu się, że zostały one usunięte – pracownik może przystąpić do wykonania zadania.

W CZASIE PRACY

Należy :

 • Ściśle stosować się do zaleceń stanowiskowej instrukcji bhp
 • Poleceń i wskazówek przełożonych
 • Podczas wykonywania pracy koncentrować całą swoją uwagę wyłącznie na czynnościach wykonywanych
 • Pracować z szybkością odpowiadającą naturalnemu rytmowi pracy
 • Wykonywać prace tylko zlecone przez bezpośredniego przełożonego
 • Materiały używane podczas procesu pracy składować tak, by nie stwarzały żadnych zagrożeń wypadkowych. Narzędzia powinny być odkładane na ściśle wyznaczone miejsca.

Do zadań wykonywanych przez elektryka instalatora należą między innymi :

 • Stała konserwacja tablic rozdzielczych wewnętrznych linii zasilających
 • Konserwacja instalacji i osprzętu elektrycznego w pomieszczeniach ogólnego użytku lub w miejscach ogólnie niedostępnych
 • Sprawdzanie prawidłowości podłączeń i połączeń
 • Czyszczenie styków
 • Wymiana i uzupełnianie osprzętu elektrycznego
 • Wymiana instalacji elektrycznej
 • Usuwanie awarii
 • Wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznej
 • Wykonywanie innych prac konserwatorskich i naprawczych dotyczących instalacji elektrycznej

 

Do zadań wykonywanych przez elektryka zajmującego się konserwacją i naprawą maszyn należy między innymi :

 • Przeprowadzanie bieżących konserwacji i napraw
 • Inne działania konserwatorsko naprawcze zgodnie z zakresem obowiązków na danym stanowisku
 • Podczas prac wykonywanych w wykopie pracownik powinien zachować niezbędne środki bezpieczeństwa, to jest :

– wykopy ogrodzić i odpowiednio oznakować

– odeskować je zgodne z wymogami prawa budowlanego

– w razie zaistnienia niebezpieczeństwa wystąpienia gazu stosować środki  ochrony osobistej

 • Przy pracach wykonywanych w studzienkach, przewodach kanalizacyjnych, zbiornikach, pracę wykonywać przy asekuracji pracownika z zewnątrz. Zabronione jest używanie otwartego ognia podczas wykonywania takich prac
 • Jeśli prace są wykonywane na wysokości pracownik pracujący na stanowisku elektryka winien stosować sroki ochrony osobistej :

– paski lub szelki bezpieczeństwa

– posiadłaś kask ochronny

 • Wszystkie narzędzia i pomoce przenosić należy w odpowiednich, przystosowanych do tego torbach narzędziowych
 • Pracownik powinien odpowiednio oznakować i zabezpieczyć miejsce gdzie wykonywana jest naprawa , zgodnie z przepisami budowlanymi

PRACOWNIKOWI NIE WOLNO

 • Nie stosować się do szczegółowych instrukcji i zaleceń przełożonych
 • Stosować niebezpieczne metody pracy, tak, by stwarzać zagrożenie dla siebie, czy otoczenia, np. wykonywanie naprawy instalacji, która jest pod napięciem
 • Pracować niechlujnie, bez zachowania zasad prawidłowej pracy na stanowisku elektryka
 • Wykonywać prac niezgodnie z przepisami
 • Wykonywania przyłączeń, które mogą zmienić warunki bezpieczeństwa w danym układzie elektrycznym
 • Używać niesprawnych narzędzi, zużytych, zaoliwionych
 • Pracować bez nakazanych ochron osobistych
 • Wykonywania wymiany bezpieczników topikowych, czy też sprawdzania napięcia bez okularów ochronnych
 • Wykonywania przedłużeń, połączeń przewodów ruchomych nie za pomocą fabrycznie wykonanych przedłużaczy
 • Pracować na wysokości nie mając do wykonywania takich prac uprawnień
 • Pracować na wysokości kiedy to stanowisko nie jest odpowiednio zabezpieczone poręczami, siatkami ochronnymi. Pracownik zaś winien być zabezpieczony pasami lub szelkami bezpieczeństwa
 • Usuwać osłon czy znaków zabezpieczających
 • Dotykać przewodów elektrycznych będących pod napięciem
 • Oświetlać stanowiska pracy lampami przenośnymi o napięciu większym niż 24V
 • Dopuszczać do pracy na swoim stanowisku pracy jakichkolwiek osób bez wiedzy przełożonego
 • Przeszkadzać innym w pracy
 • Tarasować przejścia i dojścia do stanowiska pracy, sprzętu ppoż i wyłączników prądu elektrycznego

 

PO ZAKOŃCZENIU PRACY

Należy :

 • Dokładnie oczyścić stanowisko robocze, ułożyć narzędzia i przyrządy pomocnicze w miejscach na to przeznaczonych
 • Oczyścić używane środki ochrony osobistej i odłożyć je na stałe miejsce ich przechowywania
 • Upewnić się zy pozostawione stanowisko i urządzenia nie stworzą żadnych zagrożeń dla otoczenia
 • Przekazać informacje o stanie zaawansowania wykonywanych prac swojemu bezpośredniemu przełożonemu
 • Wyłączyć dopływ energii elektrycznej od maszyny
 • Uporządkować stanowisko robocze

 

UWAGI DODATKOWE

Głównymi źródłami zagrożeń wypadkowych w zakładach przemysłowych związanych z porażeniem prądem są :

 • Niezabezpieczone, zwisające przewody pod napięciem
 • Stykanie się tychże przewodów z wyposażeniem zakładowym
 • Lekceważenie przepisów i instrukcji obsługi parku maszynowego
 • Brak lub zły stan uziemień ochronnych lub zerowania
 • Zabrudzone izolatory
 • Zachowanie nieczynnych przewodów elektrycznych, które mogą być pod napięciem
 • Stosowanie prowizorycznych przewodów elektrycznych
 • Zły stan wyłączników, zabezpieczeń, oporników rozruchowych
 • Brak zabezpieczeń urządzeń lub ich części będących pod napięciem
 • Brak prawidłowych oznakowań na urządzeniach czy kablach będących pod napięciem
 • Brak schematów sieci, co utrudnia wykonywanie napraw
 • Nieprawidłowo, mało dociekliwie przeprowadzane kontrole instalacji elektrycznych, które między innymi np. nie wykryły braku izolacji tam gdzie powinna ona bezwzględnie się znajdować

Wszystkie okoliczności mogące zagrozić bezpieczeństwu obsługującego bądź osobom postronnym zobowiązują pracownika do meldowania o nich przełożonym. W przypadku znalezienia się w bezpośrednim niebezpieczeństwie na skutek nieprzestrzegania przez zakład zasad bhp pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy (zachowuje on prawo do wynagrodzenia) nie może jednak odmówić innej równorzędnej pracy, gdy niezwłoczne usunięcie zagrożeń przy poprzednio wykonywanej pracy nie jest możliwe.