Miesięczne archiwum: Sierpień 2016

Kabel AKnFt 3,6/6kV

Kabel elektroenergetyczny trzyżyłowy o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym i powłoce ołowianej, opancerzone taśmami stalowymi.

NORMA: PN-76/E-90251 oraz PM-76/E-90250

CHARAKTERYSTYKA :

Żyła:

aluminiowa sektorowa lub okrągła (jedno lub wielodrutowa)

Izolacja:

papierowa

Ośrodek kabla:

izolowane żyły skręcone razem z wypełnieniem szczelin między żyłami w postaci wkładek z papieru lub juty i owinięte kilkoma taśmami papierowymi (izolacja rdzeniowa). Ośrodek kabla jest dokładnie przesycony syciwem nieściekającym.

Powłoka:

ołowiana

Osłona ochronna pod pancerzem:

włóknista

Pancerz:

taśmy stalowe pokryte obustronnie warstwą ochronną

Barwa izolacji:

kolor żył naturalny

Zastosowanie: do przesyłu energii elektrycznej. linie elektroenergetyczne prowadzone w kanałach kablowych, przy znacznych różnicach poziomów.

Objaśnienie symboliki literowej:

AKnFt 3,6/6kV – kabel (AK) elektroenergetyczny z żyłami aluminiowymi o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym (n) i powłoce ołowianej, opancerzony taśmami stalowymi (Ft).

 

Kabel KnFt 6/10kV

Kabel elektroenergetyczny trzyżyłowy o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym i powłoce ołowianej, opancerzone taśmami stalowymi.

NORMA: PN-76/E-90251 oraz PM-76/E-90250

CHARAKTERYSTYKA :

Żyła:

miedziana sektorowa lub okrągła (wielodrutowa)

Izolacja:

papierowa

Ośrodek kabla:

izolowane żyły skręcone razem z wypełnieniem szczelin między żyłami w postaci wkładek z papieru lub juty i owinięte kilkoma taśmami papierowymi (izolacja rdzeniowa). Ośrodek kabla jest dokładnie przesycony syciwem nieściekającym.

Powłoka:

ołowiana

Osłona ochronna pod pancerzem:

włóknista

Pancerz:

taśmy stalowe pokryte obustronnie warstwą ochronną

Barwa izolacji:

kolor żył naturalny

Zastosowanie: do przesyłu energii elektrycznej. linie elektroenergetyczne prowadzone w kanałach kablowych, przy znacznych różnicach poziomów.

Objaśnienie symboliki literowej:

KnFt 6/10kV – kabel (K) elektroenergetyczny z żyłami miedzianymi o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym (n) i powłoce ołowianej, opancerzony taśmami stalowymi (Ft).

 

Kabel KnFt 3,6/6kV

Kabel elektroenergetyczny trzyżyłowy o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym i powłoce ołowianej, opancerzone taśmami stalowymi.

NORMA: PN-76/E-90251 oraz PM-76/E-90250

CHARAKTERYSTYKA :

Żyła:

miedziana sektorowa lub okrągła (wielodrutowa)

Izolacja:

papierowa

Ośrodek kabla:

izolowane żyły skręcone razem z wypełnieniem szczelin między żyłami w postaci wkładek z papieru lub juty i owinięte kilkoma taśmami papierowymi (izolacja rdzeniowa). Ośrodek kabla jest dokładnie przesycony syciwem nieściekającym.

Powłoka:

ołowiana

Osłona ochronna pod pancerzem:

włóknista

Pancerz:

taśmy stalowe pokryte obustronnie warstwą ochronną

Barwa izolacji:

kolor żył naturalny

Zastosowanie: do przesyłu energii elektrycznej. linie elektroenergetyczne prowadzone w kanałach kablowych, przy znacznych różnicach poziomów.

Objaśnienie symboliki literowej:

KnFt 3,6/6kV – kabel (K) elektroenergetyczny z żyłami miedzianymi o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym (n) i powłoce ołowianej, opancerzony taśmami stalowymi (Ft).

ROCKET LED 50W, 100W – nowość o ofercie firmy GTV

Oferta firmy GTV wzbogaciła się o nowe oprawy LED uliczono-parkowe typu ROCKET LED o mocy 50W oraz 100W.

Oprawy ROCKET firmy GTV charakteryzuje niski pobór mocy, łatwy montaż, oraz długa żywotność aż 40000 h.

Oprawy wykonane są z aluminium, w kolorze szarym.

Oprawa ROCKET LED formy GTV przeznaczona jest do oświetlenia ciągów komunikacyjnych na zewnątrz budynków. Inne zastosowania to: do oświetlenia dróg dojazdowych, ciągów pieszych, dróg rowerowych, a także skwerów i parkingów.

Parametry techniczne :

  • zasilanie: AC 220-240V / 50-60Hz
  • moc: 50W oraz 100W
  • PF > 0,9
  • stopień ochrony: IP65
  • klasa ochronności: I
  • powierzchnia ekspozycji na wiatr – 0,11 m², 0,20m²
  • temperatura pracy:  -35 do +65°C
  • barwa światła: neutralna biała
  • CRI>80
  • strumień świetlny: dla oprawy 50W – 4500 lm ; dla oprawy 100W – 9000 lm

Kabel AKny 6/10kV

Kabel elektroenergetyczny trzyżyłowy o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym i powłoce ołowianej, z osłoną ochronną polwinitową.

NORMA: PN-76/E-90251 oraz PN-76/E-90250

CHARAKTERYSTYKA :

Żyła:

aluminiowa sektorowa lub okrągła (jedno lub wielodrutowa)

Izolacja:

papierowa

Ośrodek kabla:

Izolowane żyły skręcone razem z wypełnieniem szczelin między żyłami w postaci wkładek z papieru lub juty i owinięte kilkoma taśmami papierowymi (izolacja rdzeniowa). Ośrodek kabla jest dokładnie przesycone syciwem nieściekającym.

Powłoka:

ołowiana

Osłona ochronna:

polwinitowa

Barwa izolacji:

kolor żył naturalny

Zastosowanie:

do przesyłu energii elektrycznej – linie elektroenergetyczne prowadzone w kanałach kablowych w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przy znacznych różnicach poziomów.

Objaśnienie symboliki literowej:

AKny 6/10kV – kabel (AK) elektroenergetyczny z żyłami aluminiowymi o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym (n) i powłoce z osłoną ochronną polwinitową (y)

 

Lampa żarowa

Lampa, w której światło jest wytwarzane przez element rozgrzany do stanu żarzenia na skutek przepływu prądu elektrycznego

Lampa wyładowcza

Lampa, w której światło jest wytwarzane bezpośrednio lub pośrednio przez wyładowanie elektryczne w gazie, parze metalu lub mieszaninie kilku gazów i par.

Lampa sodowa wysokoprężna

Lampa wyładowcza dużej intensywności, której światło pochodzi głównie z promieniowania pary sodu o ciśnieniu cząstkowym rzędu 10 kilopaskali.

Lampa rtęciowa niskoprężna

Lampa wyładowcza z parą rtęci, z powłoką luminoforową lub bez niej, w której podczas pracy lampy ciśnienie cząstkowe pary nie przekracza 100 paskali.

Kabel AKny 3,6/6kV

Kabel elektroenergetyczny trzyżyłowy o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym i powłoce ołowianej, z osłoną ochronną polwinitową.

NORMA: PN-76/E-90251 oraz PN-76/E-90250

CHARAKTERYSTYKA :

Żyła:

aluminiowa sektorowa lub okrągła (jedno lub wielodrutowa)

Izolacja:

papierowa

Ośrodek kabla:

Izolowane żyły skręcone razem z wypełnieniem szczelin między żyłami w postaci wkładek z papieru lub juty i owinięte kilkoma taśmami papierowymi (izolacja rdzeniowa). Ośrodek kabla jest dokładnie przesycone syciwem nieściekającym.

Powłoka:

ołowiana

Osłona ochronna:

polwinitowa

Barwa izolacji:

kolor żył naturalny

Zastosowanie:

do przesyłu energii elektrycznej – linie elektroenergetyczne prowadzone w kanałach kablowych w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przy znacznych różnicach poziomów.

Objaśnienie symboliki literowej:

AKny 3,6/6kV – kabel (AK) elektroenergetyczny z żyłami aluminiowymi o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym (n) i powłoce z osłoną ochronną polwinitową (y)