Miesięczne archiwum: Wrzesień 2016

Kabel AKnFty 3,6/6kV

Kabel elektroenergetyczny trzyżyłowy o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym i powłoce ołowianej, opancerzone taśmami stalowymi z osłoną ochronna polwinitowa.

NORMA: PN-76/E-90251 oraz PN-76/E-90250

CHARAKTERYSTYKA:

Żyła:

aluminiowa sektorowa lub okrągła (jedno lub wielodrutowa)

Izolacja:

papierowa

Ośrodek kabla:

izolowane żyły skręcone razem z wypełnieniem szczelin między żyłami w postaci wkładek z papieru lub juty i owinięte kilkoma taśmami papierowymi (izolacja rdzeniowa). Ośrodek kabla jest dokładnie przesycony syciwem nieściekającym.

Powłoka:

ołowiana

Osłona ochronna pod pancerzem:

włóknista

Pancerz:

taśmy stalowe pokryte obustronnie warstwą ochronną

Osłona ochronna:

polwinitowa

Barwy izolacji:

kolor żył naturalny

Zastosowanie:

do przesyłu energii elektrycznej – linie elektroenergetyczne prowadzone w ziemi oraz w kanałach kablowych, w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne, przy znacznych różnicach poziomów.

Objaśnienie symboliki literowej:

AKnFty 3,6/6kV – kabel (AK) elektroenergetyczny z żyłami aluminiowymi o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym (n) i powłoce ołowianej, opancerzony tasmami stalowymi (Ft) z osłoną ochronną polwinitową (y).

 

ETI – oferta produktowa – grupa ETIBOX

Produkty grupy ETIBOX :

 • System obudów I-szej klasy ochronności SOLID GSX
 • System obudów I-giej klasy ochronności SOLID DE
 • Inne obudowy :
  • MU
  • RX
  • RH
 • Izolowane szyny zbiorcze :
  • IZ
  • IZS
 • Bloki rozdzielcze EDB
 • System kanałów grzebieniowych B
 • Izolatory wsporcze INS
 • Akcesoria do rozdzielnic :
  • TH35
  • OZ-LE
  • ELZ

ETI – oferta produktowa – grupa SM

Produkty grupy SM :

 • Złączki gwintowe-rzędowe SM

ETI – oferta produktowa – grupa ETISWITCH

Produkty grupy ETISWITCH :

 • Rozłączniki modułowe LAS
 • Rozłączniki izolacyjne LA
 • Rozłączniki bezpiecznikowe LAF
 • Przełączniki :
  • 1-0-2
  • LAS…CO
  • LAS…COP
 • Przełączniki ręczne :
  • 1-0-2
  • LA…CO
  • LA…COH
 • Rozłączniki izolacyjne i bezpiecznikowe
 • Akcesoria do rozłączników
 • Przełączniki z napędem silnikowym :
  • LA
  • MO
  • CO
 • Łączniki krzywkowe CS

Kabel KnFty 6/10kV

Kabel elektroenergetyczny trzyżyłowy o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym i powłoce ołowianej, opancerzone taśmami stalowymi z osłoną ochronna polwinitowa.

NORMA: PN-76/E-90251 oraz PN-76/E-90250

CHARAKTERYSTYKA:

Żyła:

miedziana sektorowa lub okrągła (wielodrutowa)

Izolacja:

papierowa

Ośrodek kabla:

izolowane żyły skręcone razem z wypełnieniem szczelin między żyłami w postaci wkładek z papieru lub juty i owinięte kilkoma taśmami papierowymi (izolacja rdzeniowa). Ośrodek kabla jest dokładnie przesycony syciwem nieściekającym.

Powłoka:

ołowiana

Osłona ochronna pod pancerzem:

włóknista

Pancerz:

taśmy stalowe pokryte obustronnie warstwą ochronną

Osłona ochronna:

polwinitowa

Barwy izolacji:

kolor żył naturalny

Zastosowanie:

do przesyłu energii elektrycznej – linie elektroenergetyczne prowadzone w ziemi oraz w kanałach kablowych, w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne, przy znacznych różnicach poziomów.

Objaśnienie symboliki literowej:

KnFty 6/10kV – kabel (K) elektroenergetyczny z żyłami miedzianymi o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym (n) i powłoce ołowianej, opancerzony taśmami stalowymi (Ft) z osłoną ochronną polwinitową (y).

 

ETI – oferta produktowa – grupa ETICONTROL

Produkty grupy ETICONTROL :

 • Przekaźniki programowalne LOGIC
 • Sterowniki SZR

ETI – oferta produktowa – grupa ETIMETR

Produkty grupy ETIMETR :

 • Mierniki analogowe elektromagnetyczne i magnetoelektryczne
 • Liczniki cyfrowe energii DEC

Kabel KnFty 3,6/6kV

Kabel elektroenergetyczny trzyżyłowy o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym i powłoce ołowianej, opancerzone taśmami stalowymi z osłoną ochronna polwinitowa.

NORMA: PN-76/E-90251 oraz PN-76/E-90250

CHARAKTERYSTYKA:

Żyła:

miedziana sektorowa lub okrągła (wielodrutowa)

Izolacja:

papierowa

Ośrodek kabla:

izolowane żyły skręcone razem z wypełnieniem szczelin między żyłami w postaci wkładek z papieru lub juty i owinięte kilkoma taśmami papierowymi (izolacja rdzeniowa). Ośrodek kabla jest dokładnie przesycony syciwem nieściekającym.

Powłoka:

ołowiana

Osłona ochronna pod pancerzem:

włóknista

Pancerz:

taśmy stalowe pokryte obustronnie warstwą ochronną

Osłona ochronna:

polwinitowa

Barwy izolacji:

kolor żył naturalny

Zastosowanie:

do przesyłu energii elektrycznej – linie elektroenergetyczne prowadzone w ziemi oraz w kanałach kablowych, w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne, przy znacznych różnicach poziomów.

Objaśnienie symboliki literowej:

KnFty 3,6/6kV – kabel (K) elektroenergetyczny z żyłami miedzianymi o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym (n) i powłoce ołowianej, opancerzony taśmami stalowymi (Ft) z osłoną ochronną polwinitową (y).

ETI – oferta produktowa – grupa DIDO

Produkty grupy DIDO :

 • Rozdzielnice wnętrzowe :
  • ECT
  • ECM (IP44)
 • Rozdzielnice natynkowe hermetyczne ECH (IP65)
 • Rozdzielnice z metalowymi drzwiczkami
  • ERP
  • ERP MEDIA
  • ECG
  • ECG MEDIA

Izolacja

Element konstrukcji przewodu / kabla służący do oddzielenia obwodów elektrycznych kabla, charakteryzujący się określonymi właściwościami fizyko-chemicznymi, m.in. wytrzymałością elektryczną, mechaniczną, temperaturową, itp.