Miesięczne archiwum: Październik 2016

ETI – oferta produktowa – grupa CP

Produkty grupy CP :

 • Kondensatory niskiego napięcia LPC
 • Styczniki kondensatorowe CEM CN
 • Regulatory współczynnika mocy PFC
 • Dławiki indukcyjne HFL

ETI – oferta produktowa – grupa ETILIGHT

Produkty grupy ETILIGHT :

 • Oprawy kanałowe LB
 • Oprawy ścienno-sufitowe :
  • RINO
  • DUO
  • BETA
  • K…
 • Oprawy porcelanowe ETIWO
 • Zapłonnik tlące :
  • ZTE
  • ZTA

ETI – oferta produktowa – grupa ETILINE

Produkty grupy ETILINE :

 • Bezpieczniki napowietrzne BN
 • Zaciski przebijające izolację Z…
 • Zaciski prądowe :
  • AL
  • Z
 • Uchwyty końcowe
 • Uchwyty przelotowe Z
 • Uchwyty kablowe U

Kabel KnFpA 6/10kV

Kabel elektroenergetyczny trzyżyłowy o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym i powłoce ołowianej, opancerzone drutami stalowymi płaskimi z osłoną włóknistą.

NORMA: PN-76/E-90251 oraz PN-76/E-90250

CHARAKTERYSTYKA :

Żyła:

miedziana sektorowa lub okrągła (wielodrutowa)

Izolacja:

papierowa

Ośrodek kabla:

izolowane żyły skręcone razem z wypełnieniem szczelin między żyłami w postaci wkładek z papieru lub juty i owinięte kilkoma taśmami papierowymi (izolacja rdzeniowa). Ośrodek kabla jest dokładnie przesycony syciwem nieściekającym.

Powłoka:

ołowiana

Osłona ochronna pod pancerzem :

włóknista

Pancerz:

druty stalowe płaskie

Osłona ochronna:

włóknista

Barwa izolacji:

kolor żył naturalny

Zastosowanie:

do przesyłu energii elektrycznej – linie elektroenergetyczne prowadzone na zewnątrz pomieszczeń oraz układane w ziemi, w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne, głównie w przypadku występowania sił rozciągających i dużych różnic poziomów.

Objaśnienie symboliki literowej:

KnFpA 6/10kV – kabel (k) elektroenergetyczny z żyłami miedzianymi o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym (n) i powłoce ołowianej, opancerzony drutami stalowymi płaskimi (Fp) z osłoną włóknistą (A).

 

Kabel KnFpA 3,6/6kV

Kabel elektroenergetyczny trzyżyłowy o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym i powłoce ołowianej, opancerzone drutami stalowymi płaskimi z osłoną włóknistą.

NORMA: PN-76/E-90251 oraz PN-76/E-90250

CHARAKTERYSTYKA :

Żyła:

miedziana sektorowa lub okrągła (wielodrutowa)

Izolacja:

papierowa

Ośrodek kabla:

izolowane żyły skręcone razem z wypełnieniem szczelin między żyłami w postaci wkładek z papieru lub juty i owinięte kilkoma taśmami papierowymi (izolacja rdzeniowa). Ośrodek kabla jest dokładnie przesycony syciwem nieściekającym.

Powłoka:

ołowiana

Osłona ochronna pod pancerzem :

włóknista

Pancerz:

druty stalowe płaskie

Osłona ochronna:

włóknista

Barwa izolacji:

kolor żył naturalny

Zastosowanie:

do przesyłu energii elektrycznej – linie elektroenergetyczne prowadzone na zewnątrz pomieszczeń oraz układane w ziemi, w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne, głównie w przypadku występowania sił rozciągających i dużych różnic poziomów.

Objaśnienie symboliki literowej:

KnFpA 3,6/6kV – kabel (k) elektroenergetyczny z żyłami miedzianymi o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym (n) i powłoce ołowianej, opancerzony drutami stalowymi płaskimi (Fp) z osłoną włóknistą (A).

 

3XRTT

3XRTT – rozszerzona wersja mobilnej sieci komórkowej oznaczana jako generacji 2,5G, przewidziana do użytkowania w latach 2001-2004 na kontynencie amerykańskim, umożliwiająca transmisję z szybkością do 384 kb/s.

3PTY

3PTY (Three Party Service) – jedna z usług dodatkowych (teleusług) sieci cyfrowej ISDN, omożliwiających prowadzenie telekonferencji z udziałem trzech uczestników.

3GPP

3GPP (3rd Generation Partnership Project) – program partnerstwa na rzecz rozwoju łączności bezprzewodowej trzeciej generacji UMTS (IMT-2000), utworzony z inicjatywy ETSI w 1998 roku w celu uzgodnienia standardu komórkowego dla systemu naziemnego UTRA. Projekt definiuje m.in. standardy dostępu radiowego RAN (Radio Access Network), parametry sieci i terminali oraz aspekty usługowe i systemowe, opracowane przez specjalistyczne zespoły: TSG RAN (Technical Specification Group RAN), TSG CN (Core Network) i TSG SA (Services and System Aspects), jako wytyczne dla producentów poszczególnych elementów sieci 3G.