Miesięczne archiwum: Listopad 2016

802.1

802.1 – standard IEEE definiujący architekturę i środowisko dla sieci LAN. Dotyczy także takich zagadnień jak: sposoby adresacji urządzeń (48 bitów adresu), formaty danych, zarządzanie siecią oraz tworzenie połączeń międzysieciowych (internetworking). Istnieją popularne rozszerzenia znane jako: część 802.1B – do zarządzania siecią oraz część 801.D – do mostowania sieci na poziomie adresów MAC.

802.Standards

802.Standards – grupa standardów serii IEEE Standars, obejmująca różne aspekty działania sieci komputerowej LAN (okablowanie, topologia, schematy dostępu, łącza danych), także sposoby adresowania warstwy MAC oraz fizycznej. Definiuje różnorodne metody dostępu do sieci LAN i sposoby zarządzania połączeniami logicznymi LLC w sieci komputerowej (zestawiane połączeń, wymiana danych, zakończenie). Wszystkie standardy z grupy IEEE 802.X zostały przyjęte przez ISO jako obowiązujące w skali międzynarodowej odnośnie komunikacji w modelu warstwowym ISO/OSI.

Kabel HKny 23/40kV

Kabel elektroenergetyczny jedno i trzyżyłowy o polu elektrycznym promieniowym, o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym i powłoce ołowianej z osłoną ochronną polwinitową. 

NORMA: PN-76/E-90251 oraz PN-76/E-90250

CHARAKTERYSTYKA:

Żyła:

miedziana okrągła (wielodrutowa)

Ekran na żyle:

papier półprzewodzący

Izolacja:

papierowa

Ekran na izolacji:

papier metalizowany perforowany lub półprzewodzący

Ośrodek kabla:

izololowane, ekranowane żyły skręcone razem z wypełnieniem szczelin między żyłami w postaci wkładek z papieru lub juty i owiniete taśmą bawełnianą przetykaną drucikami miedzianymi – ośrodek kabla jest dokładnie przesycony syciwem nieściekającym.

Powłoka:

ołowiana

Osłona ochronna:

polwinitowa

Barwa izolacji:

kolor żył naturalny

Zastosowanie:

do przesyłu energii elektrycznej – linie elektroenergetyczne prowadzone w kanałach kablowych, w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne i przy dużych różnicach poziomów.

Objaśnienie symboliki literowej:

HKny 23/40kV- kabel (HK) elektroenergetyczny o polu elektrycznym promieniowym z żyłami miedzianymi, o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym (n) i powłoce ołowianej z osłoną ochronną polwinitową (y),

Lumen

Jednostka strumienia świetlnego w układzie SI. Strumień świetlny wysyłany w jednostkowym kącie przestrzennym (1 steradiana) przez punktowe źródło światła promieniujące równomiernie ze światłością 1 kandeli.

Luks

Jednostka natężenia oświetlenia w układzie SI: natężenie oświetlenia wytworzone przez strumień świetlny o wartości jednego lumena, równomiernie rozłożony na powierzchni o polo jednego metra kwadratowego.

Kabel HKny 18/30kV

Kabel elektroenergetyczny jedno i trzyżyłowy o polu elektrycznym promieniowym, o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym i powłoce ołowianej z osłoną ochronną polwinitową. 

NORMA: PN-76/E-90251 oraz PN-76/E-90250

CHARAKTERYSTYKA:

Żyła:

miedziana okrągła (wielodrutowa)

Ekran na żyle:

papier półprzewodzący

Izolacja:

papierowa

Ekran na izolacji:

papier metalizowany perforowany lub półprzewodzący

Ośrodek kabla:

izololowane, ekranowane żyły skręcone razem z wypełnieniem szczelin między żyłami w postaci wkładek z papieru lub juty i owiniete taśmą bawełnianą przetykaną drucikami miedzianymi – ośrodek kabla jest dokładnie przesycony syciwem nieściekającym.

Powłoka:

ołowiana

Osłona ochronna:

polwinitowa

Barwa izolacji:

kolor żył naturalny

Zastosowanie:

do przesyłu energii elektrycznej – linie elektroenergetyczne prowadzone w kanałach kablowych, w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne i przy dużych różnicach poziomów.

Objaśnienie symboliki literowej:

HKny 18/30kV- kabel (HK) elektroenergetyczny o polu elektrycznym promieniowym z żyłami miedzianymi, o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym (n) i powłoce ołowianej z osłoną ochronną polwinitową (y),

 

Kabel HKny 12/20kV

Kabel elektroenergetyczny jedno i trzyżyłowy o polu elektrycznym promieniowym, o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym i powłoce ołowianej z osłoną ochronną polwinitową. 

NORMA: PN-76/E-90251 oraz PN-76/E-90250

CHARAKTERYSTYKA:

Żyła:

miedziana okrągła (wielodrutowa)

Ekran na żyle:

papier półprzewodzący

Izolacja:

papierowa

Ekran na izolacji:

papier metalizowany perforowany lub półprzewodzący

Ośrodek kabla:

izololowane, ekranowane żyły skręcone razem z wypełnieniem szczelin między żyłami w postaci wkładek z papieru lub juty i owiniete taśmą bawełnianą przetykaną drucikami miedzianymi – ośrodek kabla jest dokładnie przesycony syciwem nieściekającym.

Powłoka:

ołowiana

Osłona ochronna:

polwinitowa

Barwa izolacji:

kolor żył naturalny

Zastosowanie:

do przesyłu energii elektrycznej – linie elektroenergetyczne prowadzone w kanałach kablowych, w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne i przy dużych różnicach poziomów.

Objaśnienie symboliki literowej:

HKny 12/20kV- kabel (HK) elektroenergetyczny o polu elektrycznym promieniowym z żyłami miedzianymi, o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym (n) i powłoce ołowianej z osłoną ochronną polwinitową (y),

 

21B/24T

21B/24T – metoda kodowania stosowana w technice światłowodowej (HIPPI), polegająca na kodowaniu 21 bitów informacji w 24 taktach zegarowych. Efektywność kodowania: 87%.

8B/10T

8B/10T – metoda kodowania stosowana w technice światłowodowej (Fibre Channel); polegająca na kodowaniu 8 bitów informacji w 10 taktach zegarowych. Efektywność kodowania: 80%.

5B/6T

5B/6T – metoda kodowania stosowana w technice światłowodowej, polegająca na kodowaniu 5 bitów informacji (5B) w 6 taktach zegarowych (6T). Efektywność kodowania: 83%.