Miesięczne archiwum: Styczeń 2017

Kabel HKnFpy 8,7/15kV

Kabel elektroenergetyczny trzyżyłowy o polu elektrycznym promieniowym, o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym i powłoce ołowianej, opancerzone drutami stalowymi z osłoną polwinitową.

NORMA: PN-76/E-90251 oraz PN-79/E-90250

CHARAKTERYSTYKA :

Żyła:

miedziana okrągła (wielodrutowa)

Ekran na żyle:

papier półprzewodzący

Izolacja:

papierowa

Ekran na izolacji:

papier metalizowany perforowany lub półprzewodzący

Ośrodek kabla:

izolowane, ekranowane żyły skręcone razem z wypełnieniem szczelin między żyłami w postaci wkładek z papieru lub juty i owinięte taśmą bawełnianą przetykaną drucikami miedzianymi – ośrodek kabla jest dokładnie przesycony syciwem nieściekającym.

Powłoka:

ołowiana

Osłona ochronna pod pancerzem:

włóknista

Pancerz:

druty stalowe płaskie

Osłona ochronna:

polwinitowa

Barwy izolacji:

kolor żył naturalny

Zastosowanie:

do przesyłu energii elektrycznej – lnie elektroenergetyczne prowadzone w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne, głównie w przypadku występowania sił rozciągających i dużych różnic poziomów.

Objaśnienie symboliki literowej:

HKnFpy 8,7/15kV – kabel (HK) elektroenergetyczny o polu elektrycznym promieniowym z żyłami miedzianymi, o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym (n) i powłoce ołowianej, opancerzony drutami stalowymi płaskimi (Fp) z osłoną ochronną polwinitowaną (y).

 

Kabel HAKnFpA 18/30kV

Kabel elektroenergetyczny trzyżyłowy o polu elektrycznym promieniowym, o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym i powłoce ołowianej, opancerzone drutami stalowymi płaskimi z osłoną włóknistą.

NORMA: PN-76/E-90251 oraz PN-76/E-90250

CHARAKTERYSTYKA :

Żyła:

aluminiowa okrągła (jedno lub wielodrutowa)

Ekran na żyle :

papier półprzewodzący

Izolacja:

papierowa

Ekran na izolacji:

papier metalizowany perforowany lub półprzewodzący

Ośrodek kabla:

izolowane, ekranowane żyły skręcone razem z wypełnieniem szczelin między żyłami w postaci wkładek z papieru wkładek z papieru lub juty i owinięte taśma bawełnianą przetykaną drucikami miedzianymi – ośrodek kabla jest przesycony syciwem nieściekającym

Powłoka:

ołowiana

Osłona ochronna pod pancerzem:

włóknista

Pancerz:

druty stalowe płaskie

Osłona ochronna:

włókista

Barwa izolacji:

kolor żył naturalny

Zastosowanie:

do przesyłu energii elektrycznej. Linie elektroenergetyczne prowadzone na zewnątrz pomieszczeń oraz układane w ziemi, w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne, głównie w przypadku występowania sił rozciągających i dużych różnic poziomów.

Objaśnienie symboliki literowej:

HAKnFpA 18/30kV – kabel (HAK) elektroenergetyczny o polu elektrycznym promieniowym z żyłami aluminiowymi, o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym (n).

bakteria komputerowa

bakteria komputerowa – niepożądany program komputerowy angażujący zasoby systemowe przez szkodliwe rozmnażanie się. W odróżnieniu od wirusów, które zwykle wstawiają jedynie fragment własnej kopii programu do infekowanego programu użytkownika – powodując na ogół nieprzewidywalne szkody – bakteria stanowi kompletny program z ustalonym kierunkiem ataku zaprojektowanym przez jego autora.

F&F – automat zmierzchowy AZ-112 PLUS

PRODUKT: AZ-112 PLUS
GRUPA: AUTOMATY ZMIERZCHOWE

Automat zmierzchowy z zewnętrzną sondą hermetyczną.

W komplecie z automatem : sonda hermetyczna zewnętrzna PLUS umieszczona w odrębnej obudowie IP65.

Przeznaczenie

Automaty zmierzchowe służą do automatycznego załączania oświetlenia ulic, placów, wystaw, reklam, itp. o zmierzchu i wyłączania tegoż oświetlenia o świcie.

Działanie

Automat umieszczony w miejscu o stałym dostępie naturalnego światła dziennego, pod wpływem zmian intensywności oświetlenia o zmierzchu i świcie załącza i wyłącza oświetlenie. Czas załączenia oświetlenia może być korygowany przez użytkownika potencjometrem. Obrót w stronę “księżyca” – załączy później, obrót w stronę “słoneczka” – załączy wcześniej. Automat posiada układ opóźniający załączenie i wyłączenie oświetlenia, niwelując w ten sposób wpływ zakłóceń (np. wyładowań atmosferycznych) na pracę automatu.

Parametry techniczne

ZasilaniePrąd obciążeniaPróg zadziałania - regulowanyPróg zadziałania - ustawionyHisterezaOpóźnienie załączeniaOpóźnienie wyłączeniaPobór mocyPrzyłączeTemperatura pracyWymiaryMontażStopień ochrony
230V AC
<16A
2÷1000Lx
ok, 7Lx
ok. 15Lx
1÷15s
 10÷30s
0,56W
zaciski śrubowe 2,5mm²
-25÷50°C
1 moduł 18mm
na szynie TH-35
IP20

F&F – automat zmierzchowy AZ-112

PRODUKT: AZ-112
GRUPA: AUTOMATY ZMIERZCHOWE

Automat zmierzchowy z zewnętrzną sondą hermetyczną.

W komplecie z automatem : sonda hermetyczna zewnętrzna ∅10 umieszczona na przewodzie.

Przeznaczenie

Automaty zmierzchowe służą do automatycznego załączania oświetlenia ulic, placów, wystaw, reklam, itp. o zmierzchu i wyłączania tegoż oświetlenia o świcie.

Działanie

Automat umieszczony w miejscu o stałym dostępie naturalnego światła dziennego, pod wpływem zmian intensywności oświetlenia o zmierzchu i świcie załącza i wyłącza oświetlenie. Czas załączenia oświetlenia może być korygowany przez użytkownika potencjometrem. Obrót w stronę “księżyca” – załączy później, obrót w stronę “słoneczka” – załączy wcześniej. Automat posiada układ opóźniający załączenie i wyłączenie oświetlenia, niwelując w ten sposób wpływ zakłóceń (np. wyładowań atmosferycznych) na pracę automatu.

Parametry techniczne

ZasilaniePrąd obciążeniaPróg zadziałania - regulowanyPróg zadziałania - ustawionyHisterezaOpóźnienie załączeniaOpóźnienie wyłączeniaPobór mocyPrzyłączeTemperatura pracyWymiaryMontażStopień ochrony
230V AC
<16A
2÷1000Lx
ok, 7Lx
ok. 15Lx
1÷15s
 10÷30s
0,56W
zaciski śrubowe 2,5mm²
-25÷50°C
1 moduł 18mm
na szynie TH-35
IP20

Kabel HAKnFpA 12/20kV

Kabel elektroenergetyczny trzyżyłowy o polu elektrycznym promieniowym, o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym i powłoce ołowianej, opancerzone drutami stalowymi płaskimi z osłoną włóknistą.

NORMA: PN-76/E-90251 oraz PN-76/E-90250

CHARAKTERYSTYKA :

Żyła:

aluminiowa okrągła (jedno lub wielodrutowa)

Ekran na żyle :

papier półprzewodzący

Izolacja:

papierowa

Ekran na izolacji:

papier metalizowany perforowany lub półprzewodzący

Ośrodek kabla:

izolowane, ekranowane żyły skręcone razem z wypełnieniem szczelin między żyłami w postaci wkładek z papieru wkładek z papieru lub juty i owinięte taśma bawełnianą przetykaną drucikami miedzianymi – ośrodek kabla jest przesycony syciwem nieściekającym

Powłoka:

ołowiana

Osłona ochronna pod pancerzem:

włóknista

Pancerz:

druty stalowe płaskie

Osłona ochronna:

włókista

Barwa izolacji:

kolor żył naturalny

Zastosowanie:

do przesyłu energii elektrycznej. Linie elektroenergetyczne prowadzone na zewnątrz pomieszczeń oraz układane w ziemi, w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne, głównie w przypadku występowania sił rozciągających i dużych różnic poziomów.

Objaśnienie symboliki literowej:

HAKnFpA 12/20kV – kabel (HAK) elektroenergetyczny o polu elektrycznym promieniowym z żyłami aluminiowymi, o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym (n).

Kabel HAKnFpA 8,7/15kV

Kabel elektroenergetyczny trzyżyłowy o polu elektrycznym promieniowym, o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym i powłoce ołowianej, opancerzone drutami stalowymi płaskimi z osłoną włóknistą.

NORMA: PN-76/E-90251 oraz PN-76/E-90250

CHARAKTERYSTYKA :

Żyła:

aluminiowa okrągła (jedno lub wielodrutowa)

Ekran na żyle :

papier półprzewodzący

Izolacja:

papierowa

Ekran na izolacji:

papier metalizowany perforowany lub półprzewodzący

Ośrodek kabla:

izolowane, ekranowane żyły skręcone razem z wypełnieniem szczelin między żyłami w postaci wkładek z papieru wkładek z papieru lub juty i owinięte taśma bawełnianą przetykaną drucikami miedzianymi – ośrodek kabla jest przesycony syciwem nieściekającym

Powłoka:

ołowiana

Osłona ochronna pod pancerzem:

włóknista

Pancerz:

druty stalowe płaskie

Osłona ochronna:

włókista

Barwa izolacji:

kolor żył naturalny

Zastosowanie:

do przesyłu energii elektrycznej. Linie elektroenergetyczne prowadzone na zewnątrz pomieszczeń oraz układane w ziemi, w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne, głównie w przypadku występowania sił rozciągających i dużych różnic poziomów.

Objaśnienie symboliki literowej:

HAKnFpA 8,7/15kV – kabel (HAK) elektroenergetyczny o polu elektrycznym promieniowym z żyłami aluminiowymi, o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym (n).

A-law

A-law – procedura kompandowania (zawierająca kompander i ekspander) zgodna z rekomendacjami ITU-T zawartymi w G.711 oraz G.723. Procedury A-law są stosowane w europejskich 30-kanałowych systemach modulacji PCM 30/32 o przepływności 2 Mb/s, w celu uzyskania pożądanej charakterystyki kompresji dla przekazów przez szerokopasmowe łącza międzycentralowe.

A-bis

A-bis – interfejs (łącze radiowe lub przewodowe) między sterownikiem stacji bazowych BSC a stacjonarną stacją bazową BTS sieci komórkowych GSM. W A-bis stosuje się standardowe kodowanie strumienia binarnego PCM o przepływności 2048 kb/s. W klasycznym rozwiązaniu systemu GSM zapewnia on niewielką przepływność dla danych (9.6 kb/s lub 14,4 kb/s) w pojedynczym kanale radiowym użytkownika, podobnie jak znormalizowany styk interfejsu radiowego A (2 Mb/s) – funkcjonujący między sterownikiem BSC a komórkową centralą obszarową MSC.

802.11

802.11 – standard IEEE zajmujący się problemami występującymi w sieciach bezprzewodowych. Obejmuje transmisje wąsko i szerokopasmowe , także transmisje w podczerwieni i z wykorzystaniem linii energetycznych. Opisuje rodzaje interfejsów bezprzewodowych z zastosowaniem wielu urządzeń ruchomych: notebooków, komunikatorów itp.