Miesięczne archiwum: Luty 2017

adapter liniowy

adapter liniowy – urządzenie lub blok komputera zapewniające przekaz informacji między szyną procesora a szeregowym łączem transmisji danych. Adapter przetwarza dane z postaci równoległej na szeregową przy nadawaniu w linię i odwrotnie przy odbiorze oraz bierze udział w sterowaniu transmisją i modemem, realizując część funkcji protokołu liniowego: synchronizację blokową, detekcję błędów transmisyjnych, rozpoznawanie adresów stacji odbiorczej, buforowanie danych itp. Funkcja adaptera liniowego jest zwykle implementowana w programowanych układach dużej skali integracji typu UART (dla transmisji synchronicznej i asynchronicznej). Większość dotychczas stosowanych układów USART (8250, 16450) o ograniczonej maksymalnej szybkości transmisji do 115,2 kb/s została zastąpiona układami nowszymi klasy USART 16550, wyposażonymi w bufor dla transmitowanych danych.

 

Kabel YKSY 0,6/1kV

Kabel sygnalizacyjny miedziany o izolacji i powłoce polwinitowej

NORMA: PN-93/E-90403 oraz PN-93/E-90400

CHARAKTERYSTYKA :

Żyły: 

miedziane wg PN-88/E-90160, okrągłe jednodrutowe klasy 1

Izolacja:

polwinitowa

Powłoka:

polwinitowa

Barwy izolacji:

w każdej warstwie ośrodka żyły oznakowane są następująco :

żyła licznikowa – brązowa

żyła kierunkowa – niebieska

pozostałe żyły: o dowolnej barwie z wyjątkiem: zielonej, żółtej, brązowej , niebieskiej

Dopuszcza się stosowanie innych barw z wyjątkiem zielonej i żółtej. Istnieje możliwość cyfrowego wyróżnienie poszczególnych żył w kablu, wszystkie żyły czarne z białym nadrukiem lub białe z czarnym nadrukiem.

Zastosowanie :

do energetycznych urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa i sterowniczych, a także do przesyłu energii elektrycznej, do układania w kanałach, na konstrukcjach oraz bezpośrednio w ziemi, w miejscach o małym narażeniu na uszkodzenia mechaniczne.

Objaśnienie symboliki literowej:

YKSY 0,6/1kv – kabel (K) sygnalizacyjny (S) o izolacji polwinitowej (Y) i powłoce polwinitowej (Y)

Maksymalna temperatura pracy: 70°C

Najniższa dopuszczalna temperatura kabli przy układaniu: -5ºC

Napięcie probiercze: 3,5 kV

Dopuszczalny promień gięcia przy układaniu: 10 D

Rodzaje i parametry techniczne kabla :

Liczba i przekrój znamionowy żył (nxmm2) Grubość znamionowa (mm) Obliczeniowa średnica zewnętrzna kabla (mm) Maksymalna rezystancja żył w temperaturze 20°C (W/km) Orientacyjna masa kabla o długości 1 km (kg)
Izolacji Powłoki
7 x 1 0,8 1,8 12,0 18,1 198
10 x 1 0,8 1,8 14,8 18,1 277
14 x 1 0,8 1,8 16,0 18,1 346
19 x 1 0,8 1,8 17,5 18,1 439
24 x 1 0,8 1,8 20,3 18,1 552
30 x 1 0,8 1,8 21,40 18,1 653
37 x 1 0,8 1,8 23,0 18,1 779
48 x 1 0,8 1,8 26,3 18,1 989
61 x 1 0,8 1,9 28,9 18,1 1234
75 x 1 0,8 2,0 32,30 18,1 1509
7 x 1,5 0,8 1,8 12,8 12,1 240
10 x 1,5 0,8 1,8 15,8 12,1 338
14 x 1,5 0,8 1,8 17,0 12,1 427
19 x 1,5 0,8 1,8 18,8 12,1 547
24 x 1,5 0,8 1,8 21,7 12,1 690
30 x 1,5 0,8 1,8 22,9 12,1 822
37 x 1,5 0,8 1,8 24,8 12,1 986
48 x 1,5 0,8 1,9 28,6 12,1 1268
61 x 1,5 0,8 2,0 31,20 12,1 1583
75 x 1,5 0,8 2,1 35,0 12,1 1935
7 x 2,5 0,8 1,8 13,9 7,41 322
10 x 2,5 0,8 1,8 17,4 7,41 457
14 x 2,5 0,8 1,8 18,8 7,41 588
19 x 2,5 0,8 1,8 20,8 7,41 762
24 x 2,5 0,8 1,8 24,1 7,41 962
30 x 2,5 0,8 1,8 25,5 7,41 1157
37 x 2,5 0,8 1,8 27,6 7,41 1395
7 x 4 1,0 1,8 16,5 4,61 470
10 x 4 1,0 1,8 20,8 4,61 670
7 x 6 1,0 1,8 18,0 3,08 617
10 x 6 1,0 1,8 22,7 3,08 887
7 x 10 1,01 1,8 20,3 1,83 900
10 x 10 1,0 1,8 25,8 1,83 1299

 

Kabel HAKnFpy 18/30kV

Kabel elektroenergetyczny trzyżyłowy o polu elektrycznym promieniowym, o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym i powłoce ołowianej, opancerzone drutami stalowymi z osłoną polwinitową.

NORMA: PN-76/E-90251 oraz PN-79/E-90250

CHARAKTERYSTYKA :

Żyła:

aluminiowa okrągła (jedno lub wielodrutowa)

Ekran na żyle:

papier półprzewodzący

Izolacja:

papierowa

Ekran na izolacji:

papier metalizowany perforowany lub półprzewodzący

Ośrodek kabla:

izolowane, ekranowane żyły skręcone razem z wypełnieniem szczelin między żyłami w postaci wkładek z papieru lub juty i owinięte taśmą bawełnianą przetykaną drucikami miedzianymi – ośrodek kabla jest dokładnie przesycony syciwem nieściekającym.

Powłoka:

ołowiana

Osłona ochronna pod pancerzem:

włóknista

Pancerz:

druty stalowe płaskie

Osłona ochronna:

polwinitowa

Barwy izolacji:

kolor żył naturalny

Zastosowanie:

do przesyłu energii elektrycznej – lnie elektroenergetyczne prowadzone w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne, głównie w przypadku występowania sił rozciągających i dużych różnic poziomów.

Objaśnienie symboliki literowej:

HAKnFpy  18/30kV – kabel (HAK) elektroenergetyczny o polu elektrycznym promieniowym z żyłami aluminiowymi, o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym (n) i powłoce ołowianej, opancerzony drutami stalowymi płaskimi (Fp) z osłoną ochroną polwinitową (y).

adapter ISDN

adapter ISDN – urządzenie pośredniczące służące do konwersji niestandardowego interfejsu R terminau komunikacyjnego (np. ze stykiem RS 232, X.21) do standardowej magistrali S (styk S) pętli lokalnej sieci cyfrowej ISDN. Adapter interfejsowy TA (Terminal Adapter) sieci ISDN winien spełniać trzy funkcje :

  • fizyczną konwersję interfejsów do jednego ze styków ISDN (styk S lub styk T),
  • adaptację szybkości do wewnętrznej przepływności pokładowej 16 kb/s lub 64 kb/s magistrali lokalnej
  • oraz zapewnić synchronizację zdalnie współpracujących urządzeń.

ADSL

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) – technologia cyfrowego, asymetrycznego i szerokopasmowego dostępu abonenckiego z grupy xDSL,  znana także jako realizacja “ostatniej mili” – zapewniająca przesyłanie sygnałów cyfrowych za pośrednictwem tradycyjnego kabla miedzianego (coraz częściej światłowodowego). Uzyskiwane przepływności są asymetryczne i zależą od kierunku transmisji: większa w stronę abonenta, mniejsza w kierunku przeciwnym. Rzeczywista szybkość transmisji zależy od wielu czynników, m.in. od długości kabla, jego właściwości, zakłóceń, a także przyjętych sposobów modulacji (CAP, DMT). Wiele odmian systemu o różnej przepływności binarnej, 1,5-6 Mb/s (8 Mb/s), umożliwia transmisję z abonentami znajdującymi się w odległości nie większej niż kilka km (maks. ok 6 km).

ADM

ADM (Add Drop Multiplexer) – multiplekser komunikacyjny, czyli dwukierunkowa skalowana krotnica transferowa danych do wydzielania lub wprowadzania pakietów (strumieni danych o niższej krotności), stosowana w synchronicznych sieciach transportowych SDH od przepływności STM-1 do STM-64. Jego cechą charakterystyczną jest możliwość przekierowania strumieni danych kontenerów wirtualnych VC o różnej pojemności informacji (VC-3, VC-4, VC-12).

F&F – automat zmierzchowy AZH-C

PRODUKT: AZH-C
GRUPA: AUTOMATY ZMIERZCHOWE

Miniaturowy automat zmierzchowy z wewnętrznym czujnikiem światłoczułym. Hermetyczny. 10A.

Przeznaczenie

Automaty zmierzchowe służą do automatycznego załączania oświetelnia uli, placów, wystaw, reklam, itp. o zmierzchu i wyłączania tegoż oświetlenia o świcie.

Działanie

Automat umieszczony w miejscu o stałym dostępie naturalnego światła dziennego, pod wpływem zmian intensywności oświetlenia o zmierzchu i świcie załącza i wyłącza oświetlenie. Czas załączenia oświetlenia może być korygowany przez użytkownika potencjometrem. Obrót w stronę “księżyca” – załączy później, obrót w stronę “słoneczka” – załączy wcześniej. Automat posiada układ opóźniający załączenie i wyłączenie oświetlenia, niwelując w ten sposób wpływ zakłóceń (np. wyładowań atmosferycznych) na pracę automatu.

Parametry techniczne

ZasilaniePrąd obciążeniaPróg zadziałania - regulowanyPróg zadziałania - ustawionyHisterezaOpóźnienie załączeniaOpóźnienie wyłączeniaPobór mocyPrzyłączeTemperatura pracyWymiaryMontażStopień ochrony
230V AC
<10A
2÷1000Lx
ok, 7Lx
ok. 15Lx
5s
 5s
0,56W
OMY 3×0,75 mm² , I=0,5m
-25÷50°C
81x33x25mm
dwa wkręty do podłoża 
IP65 

Kabel HAKnFpy 12/20kV

Kabel elektroenergetyczny trzyżyłowy o polu elektrycznym promieniowym, o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym i powłoce ołowianej, opancerzone drutami stalowymi z osłoną polwinitową.

NORMA: PN-76/E-90251 oraz PN-79/E-90250

CHARAKTERYSTYKA :

Żyła:

aluminiowa okrągła (jedno lub wielodrutowa)

Ekran na żyle:

papier półprzewodzący

Izolacja:

papierowa

Ekran na izolacji:

papier metalizowany perforowany lub półprzewodzący

Ośrodek kabla:

izolowane, ekranowane żyły skręcone razem z wypełnieniem szczelin między żyłami w postaci wkładek z papieru lub juty i owinięte taśmą bawełnianą przetykaną drucikami miedzianymi – ośrodek kabla jest dokładnie przesycony syciwem nieściekającym.

Powłoka:

ołowiana

Osłona ochronna pod pancerzem:

włóknista

Pancerz:

druty stalowe płaskie

Osłona ochronna:

polwinitowa

Barwy izolacji:

kolor żył naturalny

Zastosowanie:

do przesyłu energii elektrycznej – lnie elektroenergetyczne prowadzone w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne, głównie w przypadku występowania sił rozciągających i dużych różnic poziomów.

Objaśnienie symboliki literowej:

HAKnFpy  12/20kV – kabel (HAK) elektroenergetyczny o polu elektrycznym promieniowym z żyłami aluminiowymi, o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym (n) i powłoce ołowianej, opancerzony drutami stalowymi płaskimi (Fp) z osłoną ochroną polwinitową (y).

ACR

ACR (Attenuation to Crosstalk Ratio) – istotny parametr tłumieniowy telekomunikacyjnych kabli miedzianych, określany jako różnica (w dB) między przesłuchem zbliżnym NEXT a tłumieniem przesyłanego sygnału. Zmienny w funkcji częstotliwości parametr ACR wyznacza dynamikę kanału transmisyjnego, czyli przydatność toru miedzianego do transmisji szerokopasmowych, przez zdefiniowanie odstępu sygnału użytecznego od szumów w kablu. Wskaźnik ACR winien mieć zawsze wartość dodatnią w rozpatrywanym pasmie przenoszenia (typowo nie mniej niż +10 dB w całym zakresie częstotliwości przenoszenia pasma transmisji). Im większa jego dodatnia wielkość, tym jakość okablowania jest bardziej wiarygodna do prowadzenia sygnałów o wysokiej przepływności, a wewnętrzne interferencji w kablu są mniejsze.

ACK

ACK (Acknowledgment) – w teleinformatyce zwrotne potwierdzenie poprawności (znak sterujący protokołu BISYNC o kodzie heksadecymalnym 60H) odbioru komunikatu, stosowane w protokołach komunikacyjnych nie tylko przez sieci komputerowe. Informuje o gotowości podjęcia transmisji bądź o poprawnym odebraniu przesyłanego bolku danych – czyli przeprowadzeniu transmisji bez błędów.