Miesięczne archiwum: Marzec 2017

Ospel – seria Karo

Seria Karo        

Seria modułowa, podtynkowa

Kolorystyka :

 • 00 – kolor biały
 • 40 – kolor czekoladowy metalik
 • 42 – ecru perłowy
 • 43 – srebrny perłowy

Przykładowe oznaczenie :

ŁP-2SS/m/42 – oznacza łącznik dwugrupowy, świecznikowy bez ramki, kolor ecr perłowy

RH-1S/40 – oznacza ramkę pojedynczą IP44, kolor czekoladowy metalik

W skład serii Karo wchodzą :

 • łączniki podtynkowe
 • łączniki podtynkowe z podświetleniem
 • akcesoria do łączników IP-44
 • łącznik hotelowy
 • ściemniacze
 • elektroniczny czujnik ruchu
 • regulatory temperatury
 • gniazdo potrójne EURO
 • gniazda ekwipotencjalne
 • gniazda podtynkowe pojedyncze
 • gniazda podtynkowe podwójne
 • gniazda podtynkowe podwójne w komplecie z ramkami
 • gniazda antenowe
 • gniazda telefoniczne
 • gniazda głośnikowe
 • gniazda komputerowe
 • obudowy gniazd typu Keystone
 • zaślepki
 • ramki
 • ramki do zestawów IP44

Informacje dodatkowe :

Produkty tej serii są sprzedawane jako produkty bez ramki zewnętrznej. Ramki są sprzedawane jako oddzielny produkt.

ZOBACZ POZOSTAŁE SERIE :

KARO AS SONATA SONATA STAL INOX SONATA NOWE SREBRO IMPRESJA GAZELA TON EFEKT AKCENT OSPEL 45 BIS MADERA FALA DELFINA LAMBDA LAMBDA CLASSIC ETA KAPPA PI MODUŁY KEYSTONE AKCESORIA

Przykładowe ceny znajdziesz w naszym cenniku.

Nowa oprawa o ofercie firmy LED-POL – SOLARE 3,2W

ORO-SOLARE-3,2W – oprawa solarna LED

Charakterystyka :

 • Obudowa: tworzywo sztuczne PC
 • Kolor: biały
 • Trzy tryby pracy
 • Całonocny czas pracy po codziennym nasłonecznieniu
 • Nowoczesny i unikalny kształt
 • Dwustronna emisja światła – na zewnątrz i w stronę elewacji
 • Dwie barwy światła: 3000K do wewnątrz, 6000K na zewnątrz
 • Wyposażona w detektor podczerwieni
 • Wymienny akumulatorek
 • Prosta w montażu, nie wymaga okablowania

Parametry techniczne :

 • Napięcie: 3,7V
 • Moc: 3,2W
 • Współczynnik mocy lampy [pf] > 0,9
 • Strumień świetlny: 400 [lm]
 • Brak możliwości ściemniania
 • Kąt promieniowania / świecenia : 120 stopni
 • Temperatura barwowa: 3000/4000 [K]
 • Okres trwałości lampy: 35000 [h]
 • Czas nagrzewnia lampy <1s
 • Czas startu: <0,5s
 • Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,7
 • Wskaźnik oddawania barw CRI >80 [Ra]
 • Jednolitość barwy <6 [SDCM]
 • Zawartość rtęci w lampie – 0
 • Maksymalna długość oprawy: 212 mm
 • Maksymalna szerokość oprawy: 140 mm
 • Waga: 430 g

 

Kabel YeKSY 0,6/1kV

Kabel sygnalizacyjny miedziany o izolacji i powłoce polwinitowej o ograniczonej emisji chlorowodoru, nierozprzestrzeniającej płomienia:

NORMA: ZN-KFK-0-12:1999 oraz PN-89/E-04160/55 metoda IV kategoria: C

CHARAKTERYSTYKA:

Żyły: 

miedziane wg PN-88/E-90160, okrągłe jednodrutowe klasy 1 lub okrągłe wielodrutowe klasy 2

Izolacja:

polwinitowa

Powłoka:

polwinitowa

Barwy izolacji:

w każdej warstwie ośrodka żyły oznakowane są następująco :

żyła licznikowa – brązowa

żyła kierunkowa – niebieska

pozostałe żyły: o dowolnej barwie z wyjątkiem: zielonej, żółtej, brązowej , niebieskiej

Dopuszcza się stosowanie innych barw z wyjątkiem zielonej i żółtej. Istnieje możliwość cyfrowego wyróżnienie poszczególnych żył w kablu, wszystkie żyły czarne z białym nadrukiem lub białe z czarnym nadrukiem.

Zastosowanie :

do układania w środowiskach zagrożonych pożarem, które chronione są systemem przeciwpożarowym, zapewniającym wentylację pożarową i oświetlenie uniemożliwiające wzrost stężenia HCI ponad dopuszczalne stężenie graniczne.

Objaśnienie symboliki literowej:

YeKSY 0,6/1kV – kabel (K) sygnalizacyjny (S) o izolacji polwinitowej (Y) i powłoce z polwinitu o ograniczonej emisji chlorowodoru, nie rozprzestrzeniającej płomienia (Ye 0 polichlorek winylu o ograniczonej emisji chlorowodoru (HCI) określonej wg normy IEC 60754-2 w czasie pożaru nie może przekraczać 120 mg/g oraz zmniejszonej palności: kategoria C wg IEC 60332-3).

Maksymalna temperatura pracy: 70°C

Najniższa dopuszczalna temperatura kabli przy układaniu: -5ºC

Napięcie probiercze: 3,5 kV

Dopuszczalny promień gięcia przy układaniu: 10 D

adres sieciowy

adres sieciowy – unikatowy numer identyfikujący konkretną sieć fizyczną lub zasoby tej sieci. Adres stosowany w rozległych sieciach komputerowych zapewnia swobodny i poprawny dostęp do zasobów przez jednoznaczną identyfikację punktu dostępu do usługi w warstwie sieciowej modelu ISO/OSI, niezależnie od lokalizacji abonenta. Adres sieciowy nie musi być zgodny składniowo z adresem wykorzystywanym w jednostkach protokołu warstwy sieciowej, jedynie semantyka obu adresów powinna być zgodna, tak aby dane zostały przekazane do wskazanego użytkownika warstwy sieciowej. Adres użytkownika musi być niepowtarzalny, ponieważ wiele sieci prywatnych lub regionalnych łączy się przez sieć publiczną w jedną strukturę ogólnoświatową, zwykle o hierarchicznej budowie.

Rodzaje wkładek topikowych

Wkładki topikowe są najstarszymi urządzeniami zabezpieczającymi instalacje elektroenergetyczne.  Obecnie w sprzedaży dostępnych jest wiele rodzajów i typów wkładek topikowych. Warto więc zapoznać się z ich właściwościami, oznaczeniami i zakresem zastosowań.

Informacje ogólne

Zabezpieczenie bezpiecznikami topikowymi polega na przerwaniu obwodu prądu elektrycznego poprzez stopienie elementu topikowego wkładki topikowej, do czego potrzeba jest pewna ilość energii cieplnej  ( całka Joule’a I²t ). W celu dopasowania wkładki topikowej do wymagań obwodu elektrycznego zostały opracowane różna charakterystyki czasowo-prądowe t-I.

Bardzo prosta konstrukcja wkładki topikowej zapewnia jej dużo lepszą niezawodność w porównaniu do wyłączników wyposażonych w różne elementy mechaniczne.

Zalety wkładek topikowych :

 • niezawodne wyłączanie od niewielkich prądów przeciążeniowych do znamionowej zdolności wyłączania
 • wysoka stabilność charakterystyki czasowo-prądowej
 • duża odporność na starzenie
 • silne ograniczanie prądu zwarciowego
 • niska, mniejsza niż dopuszczają nowym strata mocy
 • wąski pas tolerancji charakterystyki czasowo-prądowej; ±10% w kierunku osi prądu.

Grupy wkładek :

Wkładki topikowe można podzielić na dwie podstawowe grupy :

 • wkładki topikowe szybkie oznaczane jako gF – dawniej oznaczane jako wts
 • wkładki topikowe zwłoczne oznaczane jako gG, gL – dawniej oznaczane jako wtz

Oznaczenia literowe wkładek topikowych :

Dokładne oznaczenie wkładek topikowych składa się z dwóch liter :

 • litera pierwsza w oznaczeniu wkładek wskazuje na zakres wyłączenia :
  • litera – oznacza wkładki topikowe o pełnozakresowej zdolności włączania
  • litera a – oznacza wkładki topikowe o niewielozakresowej zdolności wyłączenia.

Wkładki o pełnozakresowej zdolności wyłączenia są zdolne do wyłączenia wszystkich prądów przetężeniowych aż do znamionowej zdolności wyłączania włącznie.

 • druga litera w oznaczeniu wkładek dokładnie definiuje charakterystykę czasowo-prądową i oznacza kategorię chronionego urządzenia :
  • B – urządzenia górnicze
  • D – urządzenia wymagające wkładek topikowych zwłocznych
  • L, G – urządzenia ogólnego przeznaczenia, kable i przewody
  • F,N – urządzenia wymagające wkładek topikowych szybkich
  • M – silniki
  • R – półprzewodniki (diody, tyrystory)
  • Tr – transformatory

Najczęściej spotykane oznaczenia wkładek topikowych :

 • gF, gN – charakterystyka pełnozakresowa szybka
 • gD – charakterystyka pełnozakresowa zwłoczna
 • gG, gL – charakterystyka pełnozakresowa, ochrona kabli i przewodów
 • gM – charakterystyka pełnozakresowa, ochrona silników
 • aM – charakterystyka niepełnozakresowa, ochrona silników
 • aR – charakterystyka niepełnozakresowa, ochrona półprzewodników
 • gB – charakterystyka pełnozakresowa, ochrona urządzeń górniczych
 • gTr – charakterystyka pełnozakresowa, ochrona transformatorów

Dokładne dane odnośnie wkładek topikowych, wykorzystywanych w opisach katalogowych,  norm i wymaganiach  IEC można znaleźć w normach : PN-EN 60269 – Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe ; PN-91/E-06160 – Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. Przykłady typowych bezpieczników znormalizowanych przeznaczonych do obsługi przez osoby upoważnione oraz w normie PN-EN 60127 – bezpieczniki topikowe miniaturowe.

Udarowy prąd zwarciowy Ip :

Maksymalna możliwa wartość chwilowa oczekiwanego prądu zwarciowego.

Uwaga ! – wielkość prądu zwarciowego zależy od chwili, w której występuje zwarcie. Obliczanie udarowego prądu zwarciowego Ip przy zwarciu trójfazowym odnosi się do przewodu i chwili, w której pojawia się prąd największy.

Ciągły prąd zwarciowy Ik :

Wartość skuteczna prądu zwarciowego, która pozostaje na stałe po wygaśnięciu przebiegu nieustalonego.

Uwaga ! – wartość skuteczna składowej symetrycznej prądu przemiennego oczekiwanego prądu zwarciowego w chwili wystąpienia zwarcia, kiedy impedancja prądu zwarciowego odniesiona jest do zerowego punktu czasowego.

Termiczny prąd zwarciowy Ith :

Szyny zbiorcze i wyposażenie techniczne będą w przypadku zwarcia poddane działaniu termicznemu. Oddziaływanie to zależy od wielkości przebiegu czasowego i czasu trwania prądu zwarciowego Ith, którego wartość skuteczna wywołuje taką samą ilość ciepła, jak podczas trwania zwarcia Ik w swojej składowej stałej i zmiennej przemiennego prądu zwarciowego. Charakterystyki czasowo-prądowe są określone w przepisach VDE 0363 i i dopuszczalne jest ich odchylenie o maksimum 10% w kierunku osi prądowej. Przy uwzględnieniu temperatury otoczenia , wkładki topikowe zabezpieczeń są w stanie przenosić ciągły prąd nominalny przy temperaturze 55°C. Zabezpieczenia topikowe są doskonałym zabezpieczeniem przeciwzwarciowym. Przy bardzo wysokich prądach przepalają się one tak szybko, że udarowy prąd zwarciowy może wystąpić tylko w bardzo ograniczonej wysokości.

Wkładki topikowe instalacyjne typu D :

Wkładki topikowe systemu D (można spotkać również oznaczenia BiWts, BiWtz) o charakterystykach gG, gF - są przeznaczone do wymiany przez osoby niewykwalifikowane (głównie dla gospodarstw domowych i podobnych zastosowań). Służą do zabezpieczania instalacji elektroenergetycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń oraz do ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. System D zawiera cały zakres pięciu wielkości fizycznych DI, DII, DIII, DIV, DV wkładek topikowych, gniazd ceramicznych i z tworzywa sztucznego oraz niezbędnych akcesoriów - główki, wstawki kalibrowe. Wkładki topikowe D wykonane są na napięcia znamionowe AC500V, 690V, 750V, 1200V oraz DC 250V, 440V, 600V. Wkładki topikowe D posiadają znamionową zdolność wyłączania 50kA przy prądzie AC oraz 8kA przy prądzie DC. Wkładki te posiadają kolorowy wskaźnik zadziałania widoczny kiedy wkładki są zamontowane w główce bezpiecznikowej i w gnieździe bezpiecznikowym.

Do zalet wkładek topikowych systemu D należą :

 • wysoka znamionowa zdolność zwarciowa
 • charakterystyki zwłoczne gL-gG oraz szybkie gF
 • szeroki zakres prądów znamionowych od 2 do 200A
 • nowe prądy znamionowe 32A i 40A
 • różna typy zacisków doprowadzających i odprowadzających w gniazdach
 • wykonania gniazd z uchwytem na szynę TH

Oznaczenie kolorów prądu znamionowego wkładki topikowej typu D :

Barwa wskaźnika zadziałania / prąd znamionowy wkładki topikowej oznaczany w [A] :

 • różowy - 2A
 • brązowy - 4A
 • zielony - 6A
 • czerwony - 10A
 • szary - 16A
 • niebieski - 20A
 • żółty - 25A
 • czarny - 35A
 • biały - 50A
 • miedziany - 63A
 • srebrny - 80A
 • czerwony - 100A

Wkładki topikowe małogabarytowe D0 :

Zastosowanie :

Wkładki topikowe D0 są stosowane do ochrony instalacji elektroenergetycznych domowych i przemysłowych przed przeciążeniem i zwarciem.

Zalety wkładek topikowych D0 :

 • mniejsze gabaryty wkładek Do, co daje więcej miejsca w rozdzielni
 • niskie straty mocy i energii
 • mały przyrost temperatury
 • wysoka zdolność ograniczania prądu zwarcia
 • stabilność charakterystyk prądowo-czasowych oraz pełna selektywność działania
 • selektywna współpraca z wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi
 • konstrukcja gniazd o szerokości 9 mm
 • niewielka wysokość umożliwiająca montaż w płytkich skrzynkach rozdzielczych
 • prosta zamiana gniazd D01 i D02
 • możliwość zastosowania rozłączników bezpiecznikowych VLD01 i STV D02

Wkładki topikowe cylindryczne typ CH 8x32 gG, aM :

Wkładki topikowe cylindryczne CH z charakterystykami gG i aM służą do zabezpieczania urządzeń i instalacji elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń. Wkładki topikowe cylindryczne nie posiadają wskaźnika zadziałania.

Wkładki topikowe cylindryczne z wybijakiem CH/P 14x51 gG, aM :

Wkładki topikowe cylindryczne CH/P z wybijakiem z charakterystykami gG i aM służą do zabezpieczania urządzeń i instalacji elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń. Wybijak pełni rolę wskaźnika zadziałania wkładki oraz powoduje uruchomienie mechanizmu rozłącznika (o ile rozłącznik jest w ten  mechanizm wyposażony).

Wkładki topikowe cylindryczne CH.. DC (do obwodów prądu stałego) :

Wkładki topikowe cylindryczne CH.. służą do zabezpieczania baterii akumulatorowych. Produkowane są na napięcia znamionowa od 2A do 25A i zwarciowej zdolności wyłączenia 30kA. Wkładki topikowe CH.. DC powinny być stosowane łącznie z podstawami bezpiecznikowymi formy ETI typu EFH 10 DC lub EFH 14 DC.

Wkładki topikowe cylindryczne SRF 10 do zabezpieczania ograniczników przepięć :

Bezpieczniki topikowe cylindryczne SRF 10 - specjalne, przeznaczone są do zabezpieczania obwodów ograniczników klasy C przed prądem zwarciowym. Bezpieczniki te łączy się szeregowo o ogranicznikami przepięć. Charakteryzują się one bardzo silnym ograniczeniem prądu zwarciowego. Bezpieczniki SRF 10 nie reagują (nie działają), na impulsy prądy wyładowczego o kształcie 8/20μs przenoszone przez ograniczniki przepięć.

Zalety wkładek SRF 10 :

 • silne ograniczanie prądu zwarciowego
 • znamionowa zwarciowa wartość  wyłączania - 200kA
 • skuteczna ochrona obwodów ograniczników przepięć przed prądem zwarciowym

Wkładki topikowe nożowe - przemysłowe :

Wkładki topikowe nożowe - przemysłowe przeznaczone są do ochrony instalacji elektroenergetycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń. Ich parametry elektryczne i gabaryty zewnętrzne są zgodne z wymaganiami następujących norm: PN-93/E-06160, PN-IE269, VDE 0636. Wkładki topikowe przemysłowe są mocowane w podstawach bezpiecznikowych przy pomocy izolacyjnego uchwytu.

NORMY :

 • Napięcie znamionowe 500V, 400V / gL-gC/gF : PN-IEC-60269-1 ; VDE 0636/21
 • Napięcie znamionowe 690V / gL-gG : PN-IEC-60269-2 ; VDE 0636/21
 • Napięcie znamionowe 690V / aM : VDE 0636/22
 • Napięcie znamionowe 400V /gTr :  VDE 0636-2011

Zalety wkładek przemysłowych WT :

 • wizualny wskaźnik zadziałania (uszkodzenia) wkładki z "bocznym" wskaźnikiem zadziałania - KOMBI - czerwone oczko umieszczone na czołowej części korpusu wkładki
 • mniejsza szerokość korpusu wkładek WT co czyni je lżejsze i tańsze, nie wpływając na ich parametry oraz możliwości wykorzystania
 • wysoka zwarciowa zdolność wyłączania dla wszystkich wielkości wkładek i prądów znamionowych
 • srebrzone noże stykowe - nieskie straty mocy
 • wysoka zdolność ograniczenia prądu zwarcia
 • stabilność charakterystyk prądowo - czasowych oraz pełna selektywność działania
 • selektywna współpraca z wyłącznikami nadprądowymi

Zalety wkładek przemysłowych WT o charakterystyce gF :

 • bardzo mały współczynnik k<2,5
 • odporne na udary mechaniczne korpusy wkładek wykonane ze steatytu
 • srebrzone styki nożowe
 • stosowanie wkładek kompaktowych obniża koszt wykonania instalacji
 • stabilność charakterystyk prądowo-czasowych oraz pełna selektywność działania
 • napięcie znamionowe 400V pozwoliło uzyskać bardzo niskie straty mocy ΔPn - niższe od dopuszczonych przez normy

WKŁADKI WT KOMBI

To nowa seria wkładek topikowych z podwójnym wskaźnikiem zadziałania. Połączenie obu wskaźników zadziałania oznacza , że zarówno czołowy wskaźnik i wskaźnik umieszczony na górnej pokrywie zadziałają jednocześnie z chwilą przepalenia się wkładki. KOMBI zapewnia bardzo dobrą widoczność stanu pracy wkładki topikowej zarówno w podstawach jak i rozłącznikach bezpiecznikowych. Wkładki - wykonanie górnicze - Wkładki z pokrywami stalowymi.

Zastosowanie wkładek przemysłowych WT :

 • ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń
 • poprawna ochrona silników o małym prądzie znamionowym

Charakterystyki czasowo-prądowe :

Dla napięcia znamionowego 500V zwarciowa zdolność wyłączania wynosi 100 kA lub 120 kA, a dla napięcia 690V - 100kA

Wkładki o charakterystyce szybkiej gF przeznaczone są do stosowania w liniach elektroenergetycznych wiejskich - gdzie ze względu na rozrzuconą zabudowę, małe przekroje przewodów, niskie moce zwarciowe, transformatorów, prądy zwarciowe mogą być małe, a przez to czas ich wyłączania przez wkładkę topikową zwłoczną - długi. Działanie wkładki topikowej zwłocznej przy małych przeciążeniach jest wolniejsze niż wkładki o charakterystyce szybkiej, a w przypadku zwarcia bardzo szybkie. Cykliczne badania wykazały, że charakterystyki wkładek są bardzo stabilne, tolerancja może wynosić do 10%.

Budowa wkładek topikowych :

Korpus wkładki topikowej wykonany jest z pełnowartościowego steatytu, który jest bardzo odporny na obciążenia termiczne. Pokrywy wykonane z aluminium są trwalej odporne na korozje. W wewnętrznej części ceramicznego korpusu umieszczony jest element topikowy z miedzi, który przymocowany jest do specjalnie przygotowanej wewnętrznej części styku nożowego. Ponadto wnętrze korpusu ceramicznego wypełnione jest piaskiem kwarcowym o dokładnie dobranej granulacji. Styki nożowe wykonane są zarówno z miedzi jaki i mosiądzu, a chronione są warstwą srebra. Do nowości należą wkładki topikowe ze wskaźnikiem zadziałania w przedniej czołowej części jej korpusu, jak również z izolowanymi zaczepami do zakładania i wyjmowania wkładek z podstawy oraz wkładki z wybijakiem.

Wkładki topikowe o charakterystyce gTr - do zabezpieczania transformatorów :

Charakterystyka wkładek gTr dopasowana jest do charakterystyki obciążeń transformatora oraz charakterystyki bezpieczników wysokiego napięcia.

Ponadto :

 • wkładki oznaczone są według mocy transformatorów w [kVA]
 • umożliwiają wykorzystanie przeciążalności (1,3 x In) ruchowej transformatora
 • wyłączenie przy 1,5 x In następuje w ciągu 2 godzin
 • napięcie znamionowe 400V, 50Hz
 • Kategoria użytkowania: gTr wg VDE0636/2011
 • Zwarciowa zdolność wyłączania - 100 kA

Wkładki topikowe WT/NH 00 C gG z wybijakiem 690V :

Bezpieczniki topikowe z wbijakiem służą do zamocowania ich w rozłącznikach bezpiecznikowych LTL wyposażonych w specjalny mikrowyłącznik  do zdalnej sygnalizacji stanu pracy bezpiecznika. W przypadku zadziałania bezpiecznika, wybijak zostaje wyzwolony (wysunięty na zewnątrz) i spowoduje zadziałanie mikrowyłącznika zamocowanego w rozłączniku LTL firmy ETI-Polam.

Wkładki topikowe przemysłowe o charakterystyce aM (silnikowe) 690V :

Wkładki topikowe przemysłowe o charakterystyce aM są przeznaczone do ochrony aparatury rozdzielczej i obwodów zasilających silniki elektryczne. (Wkładki o charakterystykach gL albo gG nie zapewniają dostatecznej ochrony tych urządzeń). Są one wykonany we wszystkich standardowych wielkościach dla wszystkich standardowych prądów znamionowych i napięć do 690V. Ich podstawowym zadaniem jest umożliwienie pełnego wykorzystania urządzeń rozdzielczych w zakresie prądów rozruchowych oraz ochrona styków stycznika przed zniszczeniem w przypadku zwarcia. Wkładki te posiadają charakterystykę niepełnozakresową, tzn. chronią urządzenia tylko przed zwarciem. Powinny współpracować z dodatkowym zabezpieczeniem nadprądowym.

Wkładki topikowe do obwodów prądu stałego WT/NH TELECOM DC :

Bezpieczniki topikowe NV TELECOM przeznaczone są do zabezpieczania przed prądem zwarciowym obwodów prądu stałego DC - głównie w telekomunikacji, np:

 • baterie akumulatorów
 • systemy bezprzerwowego zasilania (UPS)
 • stacji bazowych telefonii komórkowej

Charakterystyka wkładek NV TELECOM jest niepełnozakresowa. Ze względu na duże prądy znamionowe do 800A, bezpieczniki te można stosować tylko w odpowiednio dostosowanym rozłączniku bezpiecznikowym 1-biegunowym typu NV LTL firmy ETI-Polam.

Wkładki topikowe WT/NH ochronne (serwisowe) do prac pod napięciem :

Wkładki topikowe serwisowe posiadają specjalną konstrukcję elementu topikowego, który zapewnia silne ograniczenie ewentualnego prądu zwarcia, a tym samym energii niebezpiecznego łuku elektrycznego w momencie popełnienia błędu przez ekipę pracującą przy remoncie sieci lub urządzenia pod napięciem.

Z uwagi na to. że wkładki SWF posiadają wyższe znamionowe straty mocy ΔP niż wkładki WT-NH lub gF można używać je tylko w czasie remontu lub konserwacji sieci pod napięciem. Po zakończeniu tych prac należy ponownie wymienić wkładki SWF na wkładki WT-NH lub gF, które były zamontowane przed pracami remontowymi.

Wkładki topikowe SWF, serwisowe, chroniące przed skutkami łuku elektrycznego posiadają następujące zalety eksploatacyjne :

 • silnie ograniczają prąd zwarciowy
 • posiadają krótki czas zadziałania przy zwarciach i przeciążeniach (charakterystyka I-t)
 • dostępne w rozmiarach 00C - 32A-160A ; 1 - 63A-250A ; 2 125A-400A ; 3 - 250A-500A
 • oznaczone na etykiecie jako SWF
 • wyposażone w standardowy wskaźnik przepalenia

Wkładki topikowe ULTRA QUICK na napięcie znamionowe ∼500V :

Zastosowanie :

 • Sterowniki DC
 • Urządzenia łagodnego rozruchu
 • Przekształtniki częstotliwości
 • UPS
 • Przekształtniki mocy
 • SSR - przekaźniki półprzewodnikowe
 • Prostowniki do ładowania baterii
 • Przekształtniki trakcyjne
 • Sterowniki mocy
 • Napędy sterowane AC
 • Łączniki tyrystorowe
 • Regulatory mocy
 • Regulatory napięcia
 • Prostowniki spawalnicze
 • Energetyka solarna PV
 • Energetyka wiatrowa

Dobór wkładki topikowej do ochrony elementu półprzewodnikowego :

Aby prawidłowo dobrać wkładki topikowe do ochrony urządzeń półprzewodnikowych należy kierować się następującymi kryteriami :

 • Prąd, który płynie przez półprzewodnik nie może być większy niż prąd znamionowy wkładki topikowej , należy uwzględnić też szczególne rodzaje obciążenia - okresowe, nieokresowe, równomierne i nierównomierne
 • Napięcie znamionowe półprzewodników nie może być większe niż napięcie znamionowe wkładki bezpiecznikowej.
 • Całka Joule'a wyłączenia wkładki bezpiecznikowej musi być mniejsza niż graniczna całka półprzewodnika
 • Największy spodziewany prąd zwarcia, który może pojawić się w danym obwodzie elektrycznym musi być mniejszy niż znamionowa zdolność wyłączenia wkładki topikowej. Natomiast prąd zwarcia ograniczony bezpiecznikiem powinien być mniejszy od prądu niepowtarzalnego szczytowego przewodzenia tyrystora.
 • napięcie wyłączenia (napięcie łuku elektrycznego) wkładki bezpiecznikowej musi być mniejsze niż powtarzalne napięcie szczytowe półprzewodnika.

Oznaczenia wkładek ULTRA-QUICK do zabezpieczania półprzewodników :

 • System D (wkładki DI, DII, DIII, DIV, DV)
 • System D0 (wkładki D01, D02)
 • System BS
 • System NV/NH (wkładki M,G)
 • System C (wkładki CH, CH-S)

Sygnalizacja przepalenia (zadziałania) wkładki ULTRA-QUICK :

Zwarcie w obwodzie przerwane przez wkładkę topikową powoduje zakłócenie w działaniu układów przekształtnikowych i w sytuacji gdy urządzenie nadal pracuje może to być zagrożeniem dla kolejnych obwodów układu. Dlatego istotną sprawą jest sygnalizacja przepalenia wkładki włączonej w obwód.

Wskaźnik przepalenia wkładki jest wskaźnikiem wizualnym, umieszczonym na górnej metalowej pokrywie wkładki w postaci blaszki, która po przepaleniu unosi się.  Element sygnalizacyjny jest tak skonstruowany, iż nie ma możliwości oderwania się blaszki od pokrywy metalowej w momencie zadziałania. Wizualna sygnalizacja przepalenia, jednak jest często nie wystarczająca. Dlatego też są typy wkładek, w których istnieje możliwość montażu na dodatkowym uchwycie mikrowyłącznika NVS5. Wskaźnik umieszczony na górnej metalowej pokrywie wkładki w postaci sprężynującej blaszki unosi się, uruchamiając dźwignię mikrowyłącznika, którego styki mogą załączyć zewnętrzny obwód sygnalizacyjny lub spowodować odłączenie urządzenia od obwodu. Innym rodzajem sygnalizacji we wkładkach UQ jest wskaźnik umieszczony w bocznej części korpusu ceramicznego. Po przepaleniu wkładki, wysuwa się czerwony element (pin, wybijak). Podłączenie zewnętrznego obwodu sygnalizacyjnego realizujemy przez mikrowyłącznik MK mocowany w komplecie z adapterem AMK na specjalnych uchwytach wkładki.

ZAPAMIĘTAJ :

Norma PN-IEC-60947-4-2 definiuje dwa typy koordynacji pracy urządzeń wg spodziewanego poziomu kontynuacji ich obsługi i serwisu :

 • TYP 1

Koordynacja wymaga, aby przy zwarciu, urządzenie nie stanowiło zagrożenia dla obsługi i instalacji, a po wyłączeniu zwarcia dopuszcza, że urządzenie nie nadaje się do dalszej pracy bez jego naprawy lub wymiany uszkodzonych części.

 • TYP 2

Koordynacja wymaga, aby przy zwarciu, urządzenie nie stanowiło zagrożenia dla obsługi i instalacji, z po włączeniu zwarcia nadawało się do dalszej eksploatacji. Dla sterowników hybrydowych i rozruszników dopuszcza się sklejenie styków pod warunkiem, że są one dostępne i dają się łatwo rozdzielić, np. wkrętakiem, a ich powierzchnie nie są zdeformowane w stopniu uniemożliwiającym dalszą pracę.

Uwaga !

W trakcie użytkowania rozruszników łagodnego rozruchu w Typie 2 koordynacji, po wyłączeniu zwarcia należy usunąć jego przyczynę, wymienić bezpieczniki i ponownie uruchomić urządzenie. Po wykonaniu testów urządzenie sterujące i zabezpieczające musi być zdolne do pracy. Tylko bezpieczniki do zabezpieczania półprzewodników mogą być stosowane aby uzyskać typ 2 koordynacji dla urządzeń łagodnego rozruchu - softstartów.

Wkładki topikowe ULTRA QUICK - System D0
Charakterystyka : gR
Normy: IEC 60269-4

Znamionowa zdolność zwarciowa : ∼50kA /–8kA

Napięcie znamionowe: ∼400V / -250V

Zastosowanie :

Wkładki systemu D0 są stosowane w gniazdach bezpiecznikowych E14 i E18, a także w rozłącznikach bezpiecznikowych VLD01 i STV D02.

Wkładki topikowe ULTRA QUICK - System D

Charakterystyka : gR
Normy: IEC 60269-4

Znamionowa zdolność zwarciowa : ∼50kA /–8kA

Napięcie znamionowe:∼500V

Zastosowanie :

Wkładki system D są stosowane w gniazdach bezpiecznikowych E16, E27, E33, R 1 1/4", R2"

Wkładki topikowe ULTRA QUICK - System C

Charakterystyka : F - działanie szybkie

Typ : wkładki miniaturowe 5x20 F

Normy: PN-EN 60127-1 ; PE-EN 60127-2

Znamionowa zdolność zwarciowa : ∼35kA - 63kA

Napięcie znamionowe: ∼250V

Zastosowanie:

Wkładki miniaturowe F są stosowane do ochrony urządzeń elektronicznych, teletechnicznych oraz do ochrony półprzewodników jak: tranzystory, diody, triaki, itp.

Wkładki topikowe ULTRA QUICK - System C

Charakterystyka: T - działanie zwłoczne

Typ: wkładki miniaturowe 5x20 T

Normy: PN-EN 60127-1 ; PN-EN 60127-2

Znamionowa zdolność zwarciowa : ∼35kA - 63kA

Napięcie znamionowe: ∼250V

Zastosowanie:

Wkładki miniaturowe T są stosowane do ochrony urządzeń elektronicznych, teletechnicznych, itp.

Wkładki topikowe ULTRA QUICK - System C

Charakterystyka: F - działanie szybkie

Typ: wkładki miniaturowe 6,2x32 F

Normy: PN-EN 60127-1 ; PN-EN 60127-2

Znamionowa zdolność zwarciowa : ∼35kA –200A

Napięcie znamionowe: ∼250V

Zastosowanie:

Wkładki miniaturowe F są stosowane do ochrony urządzeń elektronicznych do ochrony półprzewodników takich jak: tranzystor, diody, triaki, itp.

Wkładki topikowe ULTRA QUICK - System C

Charakterystyka: T - działanie zwłoczne

Typ: wkładki miniaturowe 6,3x32 T

Normy: PN-EN 60127-1 ; PN-EN 60127-2

Znamionowa zdolność zwarciowa : ∼35kA –200A

Napięcie znamionowe: ∼250V

Zastosowanie:

Wkładki miniaturowe T są stosowane do ochrony urządzeń elektronicznych.

Wkładki topikowe ULTRA QUICK - System C

Charakterystyka: FF, HF - FF- działanie bardzo szybkie

Typ: wkładki miniaturowe 5x20 FF, HF

Normy: PN-IEC, EN 60127-1 ; PN-IEC 60127-2

Znamionowa zdolność zwarciowa : ∼1,5kA

Napięcie znamionowe: ∼250V

Zastosowanie:

Wkładki miniaturowe HF są stosowane do ochrony urządzeń elektronicznych. Wkładki o charakterystyce FF są idealne do ochrony półprzewodników taki jak: tranzystory, diody, triaki itp.

Wkładki topikowe ULTRA QUICK - System C

Charakterystyka: HT - działanie zwłoczne

Typ: wkładki miniaturowe 5x20 HT

Normy: PN-IEC, EN 60127-1; PN-IEC, EN 60127-2

Znamionowa zdolność zwarciowa : ∼1,5kA

Napięcie znamionowe: ∼250V

Zastosowanie:

Wkładki miniaturowe HT są stosowane do ochrony urządzeń elektronicznych.

Wkładki topikowe ULTRA QUICK - System C

Charakterystyka: FF, HF - FF - działanie bardzo szybkie

Typ: wkładki miniaturowe 6,3x32 FF, HF

Normy: PN-IEC, EN 60127-1; PN-IEC, EN 60127-2

Znamionowa zdolność zwarciowa : ∼1,5kA

Napięcie znamionowe: ∼500V

Zastosowanie:

Wkładki miniaturowe HF są stosowane do ochrony urządzeń elektronicznych. Wkładki o charakterystyce FF są idealne do ochrony półprzewodników, takich jak : tranzystory, diody, triaki, itp.

Wkładki topikowe ULTRA QUICK - System C

Charakterystyka: HT - działanie zwłoczne

Typ: CH - wkładki miniaturowe 6,3x32 HT

Normy: PN-IEC, EN 60127-1; PN-IEC, EN 60127-2

Znamionowa zdolność zwarciowa : ∼1,5kA

Napięcie znamionowe: ∼500V

Zastosowanie:

Wkładki miniaturowe HT są stosowane do ochrony urządzeń elektronicznych.

Wkładki topikowe ULTRA QUICK - System C

Charakterystyka: aR

Typ: CH, CH-S

Normy: PN-IEC 60269-4

Znamionowa zdolność zwarciowa : ∼200 kA

Napięcie znamionowe: ∼500V; ∼600V; ∼690V

Zastosowanie:

Wkładki systemu C stosuje się w rozłącznikach bezpiecznikowych typu VLC, PCF lub EFD oraz w podstawach bezpiecznikowych EFH. Znamionowe straty mocy wkładek topikowych nie mogą przekraczać dopuszczalnych wartości strat mocy dla danego rozłącznika lub podstawy.

Wkładki topikowe ULTRA QUICK - System C

Charakterystyka: gR

Typ: AQS-F

Normy: PN-IEC 60269-4

Znamionowa zdolność zwarciowa : AC 200 kA; DC 30kA

Napięcie znamionowe: AC 690V, DC 700V

Zastosowanie:

Wkładki systemu C stosuje się w rozłącznikach bezpiecznikowych VLC, PCF lub EFD oraz w podstawach bezpiecznikowych EFH. Znamionowe straty mocy wkładek topikowych nie mogą przekraczać dopuszczalnych wartości strat mocy dla danego rozłącznika lub podstawy.

Wkładki topikowe ULTRA QUICK - System TRB

Typ: TRB

Normy: DIN 43560/1

Napięcie znamionowe: 80V DC

Zastosowanie:

Wkładki TRB są stosowane do ochrony wózków akumulatorowych.

Wkładki topikowe ULTRA QUICK - System BS

Charakterystyka: aR

Normy: BS88: Part 4; PN-IEC 60269-4

Znamionowa zdolność zwarciowa : ∼100 kA / =100 kA

Napięcie znamionowe: ∼240V / =120V

Zastosowanie:

Wkładki systemu BS przystosowane są do mocowania śrubowego bezpośrednio do szyn prądowych.

Wkładki topikowe ULTRA QUICK - System BS

Charakterystyka: aR

Normy: BS88: Part 4; PN-IEC 60269-4

Znamionowa zdolność zwarciowa : ∼100 kA / =100 kA

Napięcie znamionowe: ∼690V / =350V

Zastosowanie:

Wkładki systemu BS przystosowane są do mocowania śrubowego bezpośrednio do szyn prądowych.

Wkładki topikowe ULTRA QUICK - System NV/NH

Charakterystyka: aR/gR

Typ: M

Normy: PN-IEC 60269-4

Znamionowa zdolność zwarciowa : ∼50 kA

Napięcie znamionowe: ∼690V

Zastosowanie:

Wkładki typu M są przeznaczone do mocowania w standardowych przemysłowych podstawach bezpiecznikowych np. PK

Wkładki topikowe ULTRA QUICK - System NV/NH

Charakterystyka: gR/aR

Typ: S80mm/97mm

Normy: PN-IEC 60269-4

Znamionowa zdolność zwarciowa : ∼50 kA

Napięcie znamionowe: ∼690V

Zastosowanie:

Wkładki typu S80 rozmiaru 00C, 00 i 0 przeinaczone są do mocowania w podstawie US00-1/80, natomiast wkładki S97 wielkości 0 montowane są bezpośrednio do szyn prądowych.

Wkładki topikowe ULTRA QUICK - System NV/NH

Charakterystyka: aR/gR

Typ: S110mm

Normy: PN-IEC 60269-4

Znamionowa zdolność zwarciowa : ∼50 kA

Napięcie znamionowe: ∼690V

Zastosowanie :

Wkładki typu S110 rozmiaru 1 i 2 są przeznaczone do mocowania bezpośrednio śrubami do szyn prądowych lub w podstawie S1.3-1/80-110

Wkładki topikowe ULTRA QUICK - System NV/NH

Charakterystyka: aR

Typ: M

Normy: PN-IEC 60269-4

Znamionowa zdolność zwarciowa : ∼200 kA

Napięcie znamionowe: ∼690V

Zastosowanie:

Wkładki typu M są przeznaczone do mocowania w standardowych przemysłowych podstawach bezpiecznikowych np. PK lub rozłącznikach bezpiecznikowych.

Wkładki topikowe ULTRA QUICK - System NV/NH

Charakterystyka: aR

Typ: S80mm

Normy: PN-IEC 60269-4

Znamionowa zdolność zwarciowa : ∼200 kA

Napięcie znamionowe: ∼500V / ∼690V

Zastosowanie:

Wkładki typu S110 rozmiaru 1 ; 2 ; 3  są przeznaczone do mocowania bezpośrednio śrubami do szyn prądowych lub w podstawie US1.3-1/80-110.

Wkładki topikowe ULTRA QUICK - System NV/NH

Charakterystyka: aR

Typ: S80mm

Normy: PN-IEC 60269-4

Znamionowa zdolność zwarciowa : ∼200 kA

Napięcie znamionowe: ∼690V

Zastosowanie:

Wkładki typu S110 rozmiaru 1 i 2 są przeznaczone do mocowania bezpośrednio śrubami do szyn prądowych lub w podstawie S1.3-1/80-110.

Wkładki topikowe ULTRA QUICK - System NV/NH

Charakterystyka: aR

Typ: S110mm

Normy: PN-IEC 60269-4

Znamionowa zdolność zwarciowa : ∼200 kA

Napięcie znamionowe: ∼690V

Zastosowanie:

Wkładki typu S110mm rozmiaru 1,2,3 są przeznaczone do mocowania bezpośrednio śrubami do szyn prądowych, lub w podstawie US1..3-1/80-110.

Wkładki topikowe ULTRA QUICK - System NV/NH

Charakterystyka: aR

Typ: S80mm

Normy: PN-IEC 60269-4

Znamionowa zdolność zwarciowa : ∼100 kA

Napięcie znamionowe: ∼1250V

Zastosowanie:

Wkładki typu S110mm rozmiaru 1 i 2 są przeznaczone do mocowania bezpośrednio śrubami do szyn prądowych lub w podstawie S1.3-1/80-110 i służą do zabezpieczania aparatów półprzewodnikowych w przekształtnikach średniego napięcia.

Wkładki topikowe ULTRA QUICK - System NV/NH

Charakterystyka: aR

Typ: G

Normy: PN-IEC 60269-4

Znamionowa zdolność zwarciowa : ∼200 kA

Napięcie znamionowe: ∼690V

Zastosowanie:

Wkładki typu G z gwintem wewnętrznym wzdłuż osi wkładki są przeznaczone do mocowania bezpośrednio śrubami do szyn prądowych.

Wkładki topikowe ULTRA QUICK - System NV/NH

Charakterystyka: aR

Typ: G

Normy: PN-IEC 60269-4

Znamionowa zdolność zwarciowa : ∼200 kA

Napięcie znamionowe: ∼1000V

Zastosowanie:

Wkładki typu G rozmiar 1,2 i 3 są przeznaczone do mocowania bezpośrednio śrubami so szyn prądowych i służą do zabezpieczania aparatów półprzewodnikowych w przekształtnikach średniego napięcia.

Wkładki topikowe ULTRA QUICK - System NV/NH

Charakterystyka: aR

Typ: G

Normy: PN-IEC 60269-4

Znamionowa zdolność zwarciowa : ∼100 kA

Napięcie znamionowe: ∼1250V

Zastosowanie:

Wkładki typu G z gwintem wewnętrznym wzdłuż osi wkładki są przeznaczone do mocowania bezpośrednio śrubami do szyn prądowych i służą do zabezpieczania aparatów półprzewodnikowych w przekształtnikach średniego napięcia.

Wkładki topikowe ULTRA QUICK - System NV/NH

Charakterystyka: aR

Typ: G

Normy: PN-IEC 60269-4

Znamionowa zdolność zwarciowa : ∼50 kA

Napięcie znamionowe: ∼1500V

Zastosowanie:

Wkładki typu G rozmiaru 1,2 i 3 są przeznaczone do mocowania bezpośrednio śrubami do szyn prądowych i służą do zabezpieczania aparatów półprzewodnikowych w przekształtnikach średniego napięcia.

Wkładki topikowe ULTRA QUICK - System NV/NH

Charakterystyka: aR

Typ: M

Normy: PN-IEC 60269-4

Znamionowa zdolność zwarciowa : ∼200 kA

Napięcie znamionowe: ∼1000V

Zastosowanie:

Wkładki typu M są przeznaczone do mocowania w standardowych przemysłowych podstawach bezpiecznikowych np. PK

Wkładki topikowe ULTRA QUICK - System NV/NH

Charakterystyka: aR

Typ: M

Normy: PN-IEC 60269-4

Znamionowa zdolność zwarciowa : ∼200 kA

Napięcie znamionowe: ∼1200V

Zastosowanie:

Wykładki typu M są przeznaczone do mocowania w przemysłowych podstawach bezpiecznikowych odpowiedniej wielkości np. PK,,,XL 1200V

Wkładki topikowe ULTRA QUICK - System NV/NH

Charakterystyka: aR

Typ: S80mm

Normy: PN-IEC 60269-4

Znamionowa zdolność zwarciowa : ∼200 kA

Napięcie znamionowe: ∼1000V

Zastosowanie:

Wkładki typu S80 rozmiaru 00C, 00 i 0 przeznaczone są do mocowania bezpośrednio śrubami do szyn prądowych lub w podstawie US00-1/80.

Wkładki topikowe ULTRA QUICK - System NV/NH

Charakterystyka: aR

Typ: S110mm

Normy: PN-IEC 60269-4

Znamionowa zdolność zwarciowa : ∼200 kA

Napięcie znamionowe: ∼1000V

Zastosowanie:

Wkładki typu S 110mm rozmiaru 1,2,3 są przeznaczone do mocowania bezpośrednio śrubami do szyn prądowych, lub w podstawie US1..3-1/80-110.

Wkładki topikowe ULTRA QUICK - System NV/NH

Charakterystyka: aR

Typ: S

Normy: PN-IEC 60269-4

Znamionowa zdolność zwarciowa : ∼50 kA

Napięcie znamionowe: ∼1500V

Zastosowanie:

Do zabezpieczania aparatów półprzewodnikowych w przekształtnikach średniego napięcia.

Wkładki topikowe ULTRA QUICK - System NV/NH

Charakterystyka: aR

Typ: S

Normy: PN-IEC 60269-4

Znamionowa zdolność zwarciowa : ∼50 kA

Napięcie znamionowe: ∼2000V

Zastosowanie:

Do zabezpieczania aparatów półprzewodnikowych w przekształtnikach średniego napięcia. Montowane na zaciskach śrubowych o rozstawie 210 mm.

Wkładki topikowe ULTRA QUICK - System NV/NH

Charakterystyka: gR

Typ: M, M-K Z WYBIJAKIEM

Normy: PN-IEC 60269-4

Znamionowa zdolność zwarciowa : ∼200 kA

Napięcie znamionowe: ∼690V / -550V

Zastosowanie:

Wkładki typu M oraz M- z wybijakiem są przeznaczone do mocowania w przemysłowych podstawach bezpiecznikowych lub rozłącznikach bezpiecznikowych odpowiedniej wielkości wyposażonych w mikrołączniki do sygnalizacji zdziałania wkładek.

Wkładki topikowe ULTRA QUICK - System NV/NH

Charakterystyka: gR

Typ: M, M Z WYBIJAKIEM

Normy: PN-IEC 60269-4

Znamionowa zdolność zwarciowa : ∼200 kA

Napięcie znamionowe: ∼690V / -550V

Zastosowanie:

Wkładki typu M oraz M-z wybijakiem są przeznaczone do mocowania w przemysłowych podstawach bezpiecznikowych lub rozłącznikach bezpiecznikowych odpowiedniej wielkości wyposażonych w mikrowyłączniki do sygnalizacji zadziałania wkładek.

Wkładki topikowe ULTRA QUICK – System NV/NH

Charakterystyka: gR

Typ: M, S

Normy: PN-IEC 60269-4

Znamionowa zdolność zwarciowa : ~200 kA

Napięcie znamionowe: ~500V

Zastosowanie:

Wkładki typu M są przeznaczone do stosowania w standardowych podstawach bezpiecznikowych np. PK4 lub w rozłącznikach bezpiecznikowych wielkości 4a.

Wkładki topikowe ULTRA QUICK – System NV/NH

Charakterystyka: gR

Typ: M

Normy: PN-IEC 60269-4 ; PN-IEC 60269-6

Znamionowa zdolność zwarciowa : 20 kA DC

Napięcie znamionowe: 750V DC

Zastosowanie:

Wkładki typu M są przeznaczone do mocowania w przemysłowych podstawach bezpiecznikowych PKO lub PK1C DC. Służą do zabezpieczania obwodów prądu stałego DC.

Wkładki topikowe ULTRA QUICK – System NV/NH

Charakterystyka: gR

Typ: M, K – z wybijakiem

Normy: PN-IEC 60269-4 ; PN-IEC 60269-6

Znamionowa zdolność zwarciowa : 10 kA DC

Napięcie znamionowe: 1000V DC

Zastosowanie:

Wkładki typu M są przeznaczone do mocowania w przemysłowych podstawach bezpiecznikowych PKO lub PK1C DC. Służą do zabezpieczania obwodów prądu stałego DC.

Wkładki topikowe ULTRA QUICK – System NV/NH

Charakterystyka: gR

Typ: M

Normy: PN-IEC 60269-4 ; PN-IEC 60269-6

Znamionowa zdolność zwarciowa : 10 kA DC

Napięcie znamionowe: 1100V DC

Zastosowanie

Wkładki typu M są przeznaczone do mocowania w przemysłowych podstawach bezpiecznikowych PKO lub PK1C DC. Służą do zabezpieczania obwodów prądu stałego DC.

Wkładki topikowe ULTRA QUICK – System NV/NH

Charakterystyka: gR

Typ: S80mm

Normy: PN-IEC 60269-4

Znamionowa zdolność zwarciowa :  ~~200kA

Napięcie znamionowe: ~690V DC

Zastosowanie:

Wkładki typu S80 rozmiaru 00C, 00 i 0 przeznaczone są do mocowania bezpośrednio śrubami do szyn prądowych lub w podstawie US00-1/80.

Wkładki topikowe ULTRA QUICK – System NV/NH

Charakterystyka: gR

Typ: S110mm

Normy: PN-IEC 60269-4

Znamionowa zdolność zwarciowa :  ~~200kA

Napięcie znamionowe: ~690V DC / =550V

Zastosowanie:

Wkładki typu S110mm rozmiaru 1,2,3 są przeznaczone do mocowania bezpośrednio śrubami do szyn prądowych, lub w podstawie US1..3-1/80-110.

Wkładki topikowe ULTRA QUICK – System NV/NH

Charakterystyka: gR

Typ: G

Normy: PN-IEC 60269-4

Znamionowa zdolność zwarciowa :  ~~200kA

Napięcie znamionowe: ~500V

Zastosowanie:

Wkładki typu G z gwintem wewnętrznym wzdłuż osi wkładki są przeznaczone do mocowania bezpośrednio śrubami do szyn prądowych.

Wkładki topikowe ULTRA QUICK – System NV/NH

Charakterystyka: gS

Typ: M

Normy: PN-IEC 60269-4

Znamionowa zdolność zwarciowa :  ~100kA

Napięcie znamionowe: ~690V

Zastosowanie:

Wkładki typu M są przeznaczone do mocowania w przemysłowych podstawach bezpiecznikowych odpowiedniej wielkości. Wkładki o charakterystyce gS przeznaczone są do zabezpieczania półprzewodników i przewodów zasilających przekształtniki.

Wkładki topikowe ULTRA QUICK – System NV/NH

Charakterystyka: gS

Typ: S110mm

Normy: PN-IEC 60269-4

Znamionowa zdolność zwarciowa :  ~100kA

Napięcie znamionowe: ~690V

Zastosowanie:

Wkładki o charakterystyce gS przeznaczone są do zabezpieczania półprzewodników i przewodów zasilających przekształtnik.

Wkładki topikowe ULTRA QUICK Green protect – DC ; do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych.

Zastosowanie :

 • Ochrona obwodów prądu stałego DC (zabezpieczenie przeciwprzepięciowe i przed prądem wstecznym)
 • Ochrona wewnętrznych przekształtników DC/AC (zabezpieczenie półprzewodników)
 • Ochrona obwodów zewnętrznych prądu przemiennego AC pomiędzy przekształtnikiem a siecią energetyczną (zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, przed przetężeniem).

Charakterystyka systemów fotowoltaicznych :

Systemy fotowoltaiczne (oznaczane jako PV) zbudowane są z ogniw (modułów PV), bezpieczników, kabli, ograniczników przepięć oraz przekształtników mocy. Moduły PV wykorzystują energię promieniowania słonecznego i przetwarzają ją w energię prądu elektrycznego (prąd stały DC). Następnie prąd stały dostarczany jest do przekształtnika, gdzie następuje jego przemiana na prąd przemienny AC.

Do zabezpieczania modułów PV przed przetężeniem stosuje się bezpieczniki topikowe typu gPV. Natomiast do zabezpieczania przed przepięciami powstałymi na skutek bezpośrednich i pośrednich wyładowań atmosferycznych lub przepięć łączeniowych stosuje się ograniczniki przepięć firmy ETI serii ETITEC B-PB,C-PV. Wewnętrzny układ ograniczników zawiera dwa warystory, z których każdy zabezpieczony jest elementem termicznym.

Układ PV posiadający mniej niż trzy rządy modułów PV nie generują takich prądów wstecznych aby mogły uszkodzić przewody lub moduły fotowoltaiczne. Układ z trzema lub więcej rzędów PV połączonych równolegle, musi posiadać w każdym rzędzie zabezpieczenie odpowiednim bezpiecznikiem gPV. Zwykle do zabezpieczania przed przetężeniem przewodów jednego rzędu modułów PV stosuje się dwa bezpieczniki gPV (biegun „+” i biegun „-”). W razie uszkodzenia bezpieczniki odcinają uszkodzony rząd modułów PV – pozostałe rzędy modułów mogą generować energię elektryczną.

Dobór wkładek CH 10 gPV :

Dane techniczne modułów PV :

 • ISC (rzędu PV)
 • UOC (moduł PV – obwód otwarty)
 • Ilość modułów PV w rzędzie
 • Ilość rzędów modułów PV

Dla ilości łańcuchów (rzędów) PV poniżej dwóch :

 • rząd modułów nie wymaga zabezpieczenia przed prądami wstecznymi – PN-EN 61730-2

Dla ilości łańcuchów (rzędów PV) powyżej dwóch :

 • dobór wkładki gPV – napięcie znamionowe : Un ³ 1,2 x Un (modułów PV) x ilość modułów – należy zastosować wkładkę gPV w biegunie „+” i w biegunie „-„ do zabezpieczenia rzędy modułów PV
 • dobór wkłądki gPV – prąd znamionowy dla 1 rzędu: 2,4 x Isc ³ In ³ 1,4 x Isc (modułów PV) – należy zastosować wkładkę gPV w biegunie „+” i w biegunie „-„ do zabezpieczenia rzędy modułów PV

Dobór wkładek NH gPV :

Definicja danych modułu PV :Isc modułu PV

 • Uoc (STC) – napięcie obwodu otwartego
 • Liczba modułów PV
 • Liczba rzędów modułów PV

Wkładka NH PV In ³ 1,5 x Isc (moduł) x liczba rzędów – należy zastosować bezpieczniki NH PV w obwodzie rzędu modułów PV w obu biegunach „+” i „-„

Wkładka NH PV Un ³ 1,2 x Uoc(STC) (moduł) x liczba modułów PV – należy zastosować bezpieczniki NH PV w obwodzie rzędu modułów PV w obu biegunach „+” i „-„

Wkładki topikowe cylindryczne Green protect – DC : CH 10 gPV

 • Charakterystyka: gPV
 • Napięcie znamionowe: 1000V DC L/R=2ms
 • Zwarciowa zdolność wyłączania: 30kA DC
 • Normy: IEC 60269-6 ed 1.0 (2010-9)
 • Zastosowanie: do zabezpieczania modułów PV

Wkładki topikowe cylindryczne Green protect – DC : CH 10x85 gPV

 • Charakterystyka: gPV
 • Napięcie znamionowe: 1500V DC L/R=2ms
 • Zwarciowa zdolność wyłączania: 30kA DC
 • Normy: IEC 60269-6 ed 1.0 (2010-9)
 • Zastosowanie: do zabezpieczania modułów PV

Wkładki topikowe cylindryczne Green protect – DC : CH 10x85 gR

 • Charakterystyka: gR
 • Napięcie znamionowe: 1200V DC L/R=2ms
 • Zwarciowa zdolność wyłączania: 30kA DC
 • Normy: IEC 60269-4
 • Zastosowanie: do zabezpieczania półprzewodników i modułów PV

Wkładki topikowe cylindryczne Green protect – DC : CH 10x38 gR

 • Charakterystyka: gR
 • Napięcie znamionowe: 700V AC/DC L/R=2ms
 • Zwarciowa zdolność wyłączania: 30kA AC/DC
 • Normy: IEC 60269-4
 • Zastosowanie: do zabezpieczania półprzewodników i modułów PV

Wkładki topikowe cylindryczne Green protect – DC : CH 10x38 gR

 • Charakterystyka: gR
 • Napięcie znamionowe: 900V AC/DC L/R=2ms
 • Zwarciowa zdolność wyłączania: 30kA AC/DC
 • Normy: PN-IEC 60269-4
 • Zastosowanie: do zabezpieczania półprzewodników i modułów PV

Wkładki topikowe cylindryczne Green protect – DC : CH 14x51 gPV

 • Charakterystyka: gPV
 • Napięcie znamionowe: 1000V DC L/R=2ms
 • Zwarciowa zdolność wyłączania: 10kA DC
 • Normy: IEC 60269-6 cz.1.0 (2010-9)
 • Zastosowanie: do zabezpieczania modułów PV

Wkładki topikowe cylindryczne Green protect – DC : CH 14x65 gPV

 • Charakterystyka: gPV
 • Napięcie znamionowe: 1000V DC L/R=2ms
 • Zwarciowa zdolność wyłączania: 10kA DC
 • Normy: IEC 60269-6 cz.1.0 (2010-9)
 • Zastosowanie: do zabezpieczania modułów PV

Wkładki topikowe cylindryczne Green protect – DC : NH DC 750V Gpv

 • Charakterystyka: gPV
 • Napięcie znamionowe: 750V DC L/R=15ms
 • Zwarciowa zdolność wyłączania: 20kA DC
 • Normy: IEC 60269-6 cz.1.0 (2010-9); PN-IEC 60269-4
 • Zastosowanie: w obwodach prądu stałego DC, w podstawach bezpiecznikowych typu PK0 lub PK1 DC

Wkładki topikowe cylindryczne Green protect – DC : NH DC 1000V gPV

 • Charakterystyka: gPV
 • Napięcie znamionowe: 1000V DC L/R=2ms
 • Zwarciowa zdolność wyłączania: 20kA DC
 • Normy: IEC 60269-6 cz.1.0 (2010-9); PN-IEC 60269-4
 • Zastosowanie: w obwodach prądu stałego DC, w podstawach bezpiecznikowych typu PK0 lub PK1 DC

Wkładki topikowe cylindryczne Green protect – DC : NH DC 1100V gPV

 • Charakterystyka: gPV
 • Napięcie znamionowe: 1100V DC L/R=5ms
 • Zwarciowa zdolność wyłączania: 10kA DC
 • Normy: IEC 60269-6 cz.1.0 (2010-9); PN-IEC 60269-4
 • Zastosowanie: w obwodach prądu stałego DC, w podstawach bezpiecznikowych typu U1-3-1/1200/H

Wkładki topikowe cylindryczne Green protect – DC : NH DC 1500V gPV

 • Charakterystyka: gPV
 • Napięcie znamionowe: 1500V DC L/R=2ms
 • Zwarciowa zdolność wyłączania: 10kA DC
 • Normy: IEC 60269-6 cz.1.0
 • Zastosowanie: w obwodach prądu stałego DC, w podstawach bezpiecznikowych typu U...3XL-1/GZ/1500/H

 

 

Lampa sodowa

Lampa sodowa – lampa wyładowcza. Rozróżniamy lampy sodowe niskoprężne i wysokoprężne.

Lampa rtęciowo-żarowa

Lampa rtęciowo-żarowa – lampa zawierająca w tej samej bańce rurkę wyładowczą wysokoprężnej lampy rtęciowej oraz skrętkę lampy żarowej, połączone szeregowo.

ADPCM

 ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation) – adaptacja różnicowa modulacji kodowo – impulsowa. Jedna z technik kodowania analogowego sygnału mowy na postać cyfrową PCM w celu transmisji głosu przez kanał o różnych przepływnościach: 16/24/32/40 kb/s. Próbkowanie sygnału analogowego jest wykonywane z częstotliwością 8 kHz, a uzyskane próbki 3-bitowe (8 możliwych stanów) lub 4-bitowe (16 stanów) wskazują, o ile zmieniła się bieżąca wartość próbkowanego sygnału w stosunku do wartości próbki poprzedniej – co stanowi istotę modulacji różnicowej DPCM (Differential PCM).

ELEKTRO-PLAST Opatówek – prezentacja firmy

Początki działalności firmy sięgają 1980 roku. Firma Elektro-plast znajduje się w czołówce polskich producentów osprzętu elektroinstalacyjnego. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego parku maszynowego, firma oferuje produkty wysokiej jakości potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i atestami. Ponadto firma posiada wdrożony system zarządzania jakością ISO9001:2000 TUV Rheinlad.

Główny program produkcji obejmuje produkty z tworzyw sztucznych takich jak: rozdzielnice natynkowe i podtynkowe, tablice licznikowe, puszki.

Oprócz lokalnego rynku, firma prowadzi dystrybucję swoich wyrobów min. na rynki : Rosji, Litwy, Estonii, Białorusi, Ukrainy, Czech, Słowacji, Niemiec, Kazachstanu, Słowenii, Bułgarii, Rumunii, Serbii, Węgier i Islandii.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą firmy Elektro-plast Opatówek.