Akademia elektrotechniki – Lekcja 2

LEKCJA 2

PRĄD ELEKTRYCZNY, ŁADUNEK ELEKTRYCZNY

Prąd elektryczny – to ukierunkowany ruch (przepływ) swobodnych ładunków elektrycznych w środowisku przewodzącym, który zachodzi pod wpływem pola elektrycznego.

Umowny kierunek prądu przyjmujemy od bieguna dodatniego do bieguna ujemnego.

Ładunek elektryczny – to wielkość fizyczna charakteryzująca ciała podlegające działaniu pola elektromagnetycznego i będące źródłem takiego pola.

Ciało może zmienić swój ładunek elektryczny w wyniku dopływu cząstek naładowanych z zewnątrz lub ich odpływu z ciała – mówi o tym zasada zachowania ładunku elektrycznego, zachowania prawa.

Ładunek elektryczny może być dodatni lub ujemny , ładunkiem ujemnym są obdarzone elektrony, a więc i ciała naelektryzowane nadmiarem elektronów. Ładunek dodatni mają jądra atomowe i ciała z niedoborem elektronów.

W wyniku wzajemnego oddziaływania – o czym mówi prawo Coulomba – jednoimienne ładunki elektryczne odpychają się zaś różnoimienne przyciągają.

Jednostką ładunku elektrycznego jest kulomb (C).

Do pomiaru ładunku elektrycznego służą elektrometry oraz galwanometry.

Ładunki elektryczne dowolnych obiektów fizycznych poza kwarkami i antykwarkami ; są zawsze całkowitymi wielokrotnościami ładunku elementarnego :

e = 1,602176462(63) * 10-19 C   ; równemu ładunkowi elektrycznemu protonu.

Ładunki elektryczne kwarków i antykwarków, których nie obserwuje się jednak nigdy jako cząstek swobodnych wynoszą ± 1/3e ; ± 2/3e.

ZOBACZ POZOSTAŁE LEKCJE 

LEKCJA 1

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*