Archiwa kategorii: Przewody

Oznaczenia literowe i cyfrowe typu kabli

Oznaczenia literowe kabli i przewodów dla kabli tradycyjnych stosowanych w Polsce

1. Oznaczenia literowe elementów kabla lub przewodu, odróżniające je od oznaczenia podstawowego, umieszczone w podanej kolejności przed oznaczeniem podstawowym:

Materiał powłoki :

 •  – polwinit
 • Yc – polwinit ciepłoodporny
 • Yn – polwinit o zwiększonej odporności na palenie
 • X – polietylen
 • XS – polietylen usieciowany
 • N – materiał bezhalogenowy

Inne cechy :

 • H – kabel o polu promieniowym

Materiał żyły :

 • – aluminium
 • F – stal

2. Podstawowe oznaczenie literowe kabla lub przewodu :

żyły miedziane :

 • – jednodrutowe
 • L – wielodrutowe (skręcone)

kable z żyłami miedzianymi o izolacji papierowej rdzeniowej w powłoce ołowianej :

 • – kabel elektroenergetyczny
 • KT – kabel telekomunikacyjny
 • KS – kabel sygnalizacyjny

Przewody do odbiorników ruchomych i przenośnych:

 • S – sznury
 • O – przewody oponowe z żyłami miedzianymi o izolacji i oponie gumowej

3. Oznaczenie literowe elementów kabla lub przewodu, odróżniające je od oznaczenia podstawowego, umieszczone w podanej kolejności za oznaczeniem podstawowym.

Materiał izolacji :

 • Y  – polwinit
 • Yc – polwinit ciepłoodporny
 • X – polietylen
 • XS – polietylen usieciowany
 • G – guma
 • yn  – polwinit uniepalniony
 • x – polietylenowa

Pancerz :

 • Ft – taśmy stalowe
 • Fp – druty stalowe płaskie
 • Fo – druty stalowe okrągłe
 • u – oplot z drutów stalowych

Osłona ochronna :

 • A – włóknista
 • – polwinit

Inne cechy kabli i przewodów :

 • n – z elementem nośnym
 • o – okrągły
 • – płaski
 • – mieszkaniowy
 • P – przemysłowy
 • W – warsztatowy

W celu ułatwienia montażu wprowadzono następujące oznaczenia kształtu i budowy żyły, pisane po liczbie i przekroju żył:

 • RE – okrągła jednodrutowa
 • RM – okrągła wielodrutowa
 • RMC – okrągła wielodrutowa zagęszczona
 • SE – sektorowa jednodrutowa
 • SM – sektorowa wielodrutowa

Oznaczenia literowe i cyfrowe elementów kabli wg PN-HD 361 S3:2003 

Oznaczenia podane poniżej stosowane s wyłącznie do przewodów produkowanych według norm europejskich zharmonizowanych z dyrektywą niskonapięciową UE (LVD), pod warunkiem że w normie na dany wyrób ustalono stosowanie tego systemu oznaczania.

Podano w kolejności umieszczania w symbolu kabla lub przewodu.

Związek z normami :

 • H – przewód odpowiada wymaganiom norm zharmonizowanych

Napięcie znamionowe :

 • 01  – 100/100V   ≤ Uo/U  <  300/300V
 • 03 – 300/300V
 • 05 – 300/500V
 • 07 – 450/750V

Materiały izolacyjne i powłokowe :

 • B – guma etylenowo-propylenowa do pracy ciągłej w temperaturze 90º
 • – kopolimer etylen/octan winylu
 • J – oplot z włókna szklanego
 • M – materiał nieorganiczny
 • N – polichloropren lub równorzędny
 • N4 – polietylen chlorosulfonowany lub chlorowany
 • Q – poliuretan
 • Q4 – poliamid
 • R – zwyczajna guma etylenowo-propylenowa lub równorzędna syntetyczna do pracy ciągłej w temperaturze 60ºC
 • S – kauczuki silikonowy
 • V – polwinit zwyczajny
 • V2 – polwinit ciepłoodporny do racy ciągłej w temperaturze 90ºC
 • V3 – polwinit do przewodów układanych w niskiej temperaturze
 • V4 – polwinit usieciowany
 • V5 – polwinit specjalny olejoodporny
 • Z – usieciowana mieszanka poliolefinowa o małej emisji gazów korozyjnych, przeznaczona do przewodów o małej emisji dymów podczas spalania
 • Z1 – termoplastyczna mieszanka poliolefinowa o małej emisji gazów korozyjnych, przeznaczona do przewodów o małej emisji dymów podczas spalania

Pokrycia metalowe :

 • C – współosiowa żyła miedziana (powrotna)
 • C5 – ekran miedziany nałożony na ośrodek

Elementy budowy :

 • D3 – element nośny składający się z jednego lub kilku składników umieszczony w środku przewodu okrągłego lub ułożony wewnątrz przewodu płaskiego
 • D5 – element centralny (tylko w przewodach dźwigowych niebędący elementem nośnym)

Budowa specjalna :

 • bez oznaczenia – przewód okrągły
 • H; – przewód płaski o rozdzieralnych żyłach
 • H2 – przewód płaski o nierodzieralnych żyłach
 • H6 – przewód płaski trzy lub więcej żyłowy, według HD 559 lub EN 50214
 • H7 – przewód z podwójną warstwą izolacji nałożoną przez wytłoczenie
 • H8 – przewód rozciągalny

Materiał na żyły (symbol należy umieścić za poprzednimi symbolami po kresce) :

 • bez oznaczenia – miedź
 • – A  – aluminium
 • – D – żyła giętka – giętkość inna niż klasa 5 wg HD 383
 • – E – żyła bardzo giętka – giętkość inna niż klasa 6 wg HD 383
 • – F – żyła giętka – giętkość klasy 5 wg HD 383
 • – H – żyła bardzo giętka – giętkość klasy 6 wg HD 383
 • – K – żyła giętka do przewodów do układania na stałe – giętkość klasy 6 wg HD 383 jeżeli nie przewidziano inaczej
 • – R – żyła sztywna, okrągła, wielodrutowa
 • – U  – żyła sztywna, okrągła, jednodrutowa

Liczba i wymiar żył (należy umieścić na końcu symbolu po spacji) :

 • (liczba) – liczba żył, n
 • X – liczba w przypadku braku żyły zielono-żółtej
 • G – liczba z żyłą zielono-żółtą
 • (liczba) – przekrój znamionowy żyły w mm²

 

Przewód AsXSn+AAXSn 0,6/1kV

Przewód elektroenergetyczny samonośny o izolacji z polietylenu usieciowanego z neutralną żyłą nośną ze stopu aluminium.

NORMA: ZN-96/MP-13-K1204, PN-HD 626 S1:2002/A2:2003

CHARAKTERYSTYKA:

Żyła:

stop Al (AIMgSi) o własnościach:

 • gęstość – 2,7 g/cm³
 • współczynnik temperaturowy rezystancji – 3,6 x 10‾³ (1/1ºC)
 • współczynnik rozszerzalności liniowej a – 23 x 10-6 (1/1ºC)
 • współczynnik wydłużenia sprężystego b – 16,7 x 10-6 (mm2/N)
 • rezystywność w 20°C max 32,536 (nΩm)

Konstrukcja przewodów:

Żyły robocze i żyła neutralna nośna są okrągłe zagęszczone klasy 2. Żyły robocze są wykonane wykonane z drutów twardych aluminiowych natomiast żyłu neutralne z drutów ze stopu aluminium AIMgSi.

Własności drutów żył:

Druty aluminiowe na żyły robocze – wytrzymałość na rozciąganie co najmniej 120 MPa, wydłużenie przy zerwaniu co najmniej 2%.Druty ze stopu aluminium na żyłę neutralną nośną – wytrzymałość na rozciąganie co najmniej 295 MPa, wydłużenie przy zerwaniu co najmniej 3%.

Dopuszczalne długotrwale ustalona temperatura żyły przewodu : 90°C

Dopuszczalna temperatura żyły przewodu przy zwarciu: 250°C

Najmniejszy dopuszczalny promień zginania przewodu: 15 D

Najniższa dopuszczalna temperatura przewodu podczas montażu: -20°C

Próba napięciowa izolacji – wodna – 22 kV

Zastosowanie:

do budowy i modernizacji linii napowietrznych 0,6/1kV na terenie zabudowanym, zadrzewionym lub zalesionym oraz jako przyłącza dla odbiorców z rejonów wiejskich i miejskich – przewody przeznaczone do budowy naziemnych linii elektroenergetycznych niskiego napięcia i jako przyłącza.

Objaśnienie symboliki literowej:

AsXSn + AAXSn 0,6/1kV – przewód elektroenergetyczny samonośny (s) o żyłach aluminiowych (A) o izolacji z polietylenu usieciowanego (XS) z neutralną żyłą nośną ze stopu aluminium (AA) o izolacji z polietylenu usieciowanego (XS), o izolacji z polietylenu usieciowanego odpornego na rozprzestrzenianie płomienia (n).

 

Przewód AsXS+AAXS 0,6/1kV

Przewód elektroenergetyczny samonośny o izolacji z polietylenu usieciowanego z neutralną żyłą nośną ze stopu aluminium.

NORMA: ZN-96/MP-13-K1204, PN-HD 626 S1:2002/A2:2003

CHARAKTERYSTYKA:

Żyła:

stop Al (AIMgSi) o własnościach:

 • gęstość – 2,7 g/cm³
 • współczynnik temperaturowy rezystancji – 3,6 x 10‾³ (1/1ºC)
 • współczynnik rozszerzalności liniowej a – 23 x 10-6 (1/1ºC)
 • współczynnik wydłużenia sprężystego b – 16,7 x 10-6 (mm2/N)
 • rezystywność w 20°C max 32,536 (nΩm)

Konstrukcja przewodów:

Żyły robocze i żyła neutralna nośna są okrągłe zagęszczone klasy 2. Żyły robocze są wykonane wykonane z drutów twardych aluminiowych natomiast żyłu neutralne z drutów ze stopu aluminium AIMgSi.

Własności drutów żył:

Druty aluminiowe na żyły robocze – wytrzymałość na rozciąganie co najmniej 120 MPa, wydłużenie przy zerwaniu co najmniej 2%.Druty ze stopu aluminium na żyłę neutralną nośną – wytrzymałość na rozciąganie co najmniej 295 MPa, wydłużenie przy zerwaniu co najmniej 3%.

Dopuszczalne długotrwale ustalona temperatura żyły przewodu : 90°C

Dopuszczalna temperatura żyły przewodu przy zwarciu: 250°C

Najmniejszy dopuszczalny promień zginania przewodu: 15 D

Najniższa dopuszczalna temperatura przewodu podczas montażu: -20°C

Próba napięciowa izolacji – wodna – 22 kV

Zastosowanie:

do budowy i modernizacji linii napowietrznych 0,6/1kV na terenie zabudowanym, zadrzewionym lub zalesionym oraz jako przyłącza dla odbiorców z rejonów wiejskich i miejskich – przewody przeznaczone do budowy naziemnych linii elektroenergetycznych niskiego napięcia i jako przyłącza.

Objaśnienie symboliki literowej:

AsXS + AAXS 0,6/1kV – przewód elektroenergetyczny samonośny (s) o żyłach aluminiowych (A) o izolacji z polietylenu usieciowanego (XS) z neutralną żyłą nośną ze stopu aluminium (AA) o izolacji z polietylenu usieciowanego (XS).

Przewód AsXSn 0,6/1kV

Przewód elektroenergetyczny samonośny o żyłach aluminiowych i izolacji z polietylenu usieciowanego odpornego na rozprzestrzenianie płomienia. Jedno i wielożyłowe, na napięcie znamionowe 0,6/1kV

NORMA: WT-92/K-396, PN-HD 626 S1:2002/A2:2003

CHARAKTERYSTYKA:

Żyła robocza:

aluminiowa, okrągła, zagęszczona

Izolacja żył roboczych:

polietylen usieciowany, odporny na rozprzestrzenianie płomienia

Oznakowanie:

cyfrowy nadruk lub wzdłużne karby, których liczba odpowiada numerowi żyły. W kablach 6-cio żyłowych żyły o zmniejszonym przekroju oznaczone są następująco: jedna żyła oznaczona jest cyfrą “0”, druga karbem.

Zastosowanie:

linie elektroenergetyczne prowadzone po fasadach budynków i na słupach

Objaśnienie symboliki literowej:

AsXSn 0,6/1kV – przewód elektroenergetyczny samonośny (s) o zyłach aluminiowych (A) i izolacji z polietylenu usieciowanego (XS) odporny na rozprzestrzenianie płomienia (n)

Temperatura ustalona żyły:

80°C

Teemperatura montażu przewodu:

do -20°C

 

Przewód AsXS 0,6/1kV

Przewód elektroenergetyczny samonośny o żyłach aluminiowych i izolacji z polietylenu usieciowanego. Jedno i wielożyłowe na napięcie znamionowe 0,6/1kV.

NORMA: WT-92/K-396, PN-HD 626 S1:2002/A2:2003

CHARAKTERYSTYKA:

Żyła robocza:

aluminiowa, okrągła, zagęszczona

Izolacja żył roboczych:

polietylen usieciowany

Oznakowanie:

cyfrowy nadruk lub wzdłużne karby, których liczba odpowiada numerowi żyły. W kablach 6-cio żyłowych żyły o zmniejszonym przekroju oznaczone są następująco: jedna żyła oznaczona jest cyfrą “0”, druga jednym karbem.

Zastosowanie:

linie elektroenergetyczne prowadzone po fasadach budynków i na słupach

Objaśnienie symboliki literowej:

AsXS 0,6/1kV – przewód elektroenergetyczny samonośny (s) o żyłach aluminiowych (A) i izolacji z polietylenu usieciowanego (XS)

Temperatura ustalona żyły:

80°C

Teemperatura montażu przewodu:

do -20°C

 

Kabel XKwXS 0,6/1kV

Kabel elektroenergetyczny z żyłami miedzianymi o izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej lub polietylenowej.

NORMA: ZN-96/MP-13-K1203, PN-HD 603 S1:2002, IEC 60502-1

CHARAKTERYSTYKA

Żyły:

miedziane wg PN-HD 383 S2:2003

kształt żył określają litery:

żyły klasy 1: (RE) – okrągłe jednodrutowe

żyły klasy 2: (RM) – okrągłe wielodrutowe; (RMC) – okrągłe zagęszczone; (SM) – sektorowe

Izolacja:

z polietylenu usieciowanego (XS)

Wypełnienie:

z polwinitu lub gumy niewulkanizowanej (w)

Powłoka:

polwinitowa (Y) lub polietylenowa (X)

Barwy izolacji:

1-żyłowe – wg uzgodnień

4-żyłowe: zielono-żółta, czarna, niebieska i brązowa lub czarna, niebieska, brązowa, czarna

Zastosowanie:

do przesyłu energii elektrycznej. Mogą być układane w ziemi, w pomieszczeniach i na powietrzu

Układanie kabli:

najniższa dopuszczalna temperatura kabli przy ich układaniu bez podgrzewania wynosi -15ºC. Najmniejszy dopuszczalny promień zginania kabli przy układaniu jest równy 15-krotnej średnicy zewnętrznej kabla.

Warunki pracy:

największa dopuszczalna temperatura żył roboczych wynosi 90ºC

Przewód H07BQ-F 450/750V

Przewód wielożyłowy giętki o izolacji EPR z powłoką poliuretanową, do odbiorników ruchomych i przenośnych, do stosowania w warunkach dużych narażeń mechanicznych i chemicznych.

NORMA: PN-E-90550-10, DIN VDE 0282-10, BS 7919

CHARAKTERYSTYKA

Żyły:

z drutów miedzianych ocynkowanych, miękkich kl. 5 wg PN-HD 383 S2

Izolacja:

mieszanka gumowa typu EPR typ EI6

Powłoka:

poliuretan typ TMPU

Kolor powłoki:

pomarańczowy

Identyfikacja żył:

wg PN-HD 308 S2

1-żyłowe: czarne

2-żyłowe: niebieska, brązowa

3-żyłowe: zielono-żółta, niebieska, brązowa

4-żyłowe: zielono-żółta, brązowa, czarna, szara

5-żyłowe: zielono-żółta, niebieska, brązowa, czarna, szara

powyżej 5 żył: zielono-żółta (w warstwie zewnętrznej), pozostałe czarne z nadrukiem cyfrowym

Maksymalna temperatura żyły podczas pracy przewodu: +90ºC

Minimalna temperatura otoczenia dla przewodów ułożonych na stałe: – 50ºC

Minimalna temperatura otoczenia przy układaniu przewodu: – 40ºC

Maksymalna temperatura żyły podczas zwarcia: +250ºC

Napięcie probiercze badania 50Hz: 2500V

Zastosowanie:

przewody posiadające powłokę z poliuretanu charakteryzują się dużą wytrzymałością mechaniczną, odpornością na ścieranie oraz oleje, rozpuszczalniki, ścieki, tlen, ozon, oddziaływanie warunków atmosferycznych. Przeznaczone do stosowania wszędzie tam, gdzie występuje duże narażenie na uszkodzenia mechaniczne (ciągnenie, wleczenie, przesuwanie, przeginanie), w suchych, wilgotnych i mokrych pomieszczeniach oraz na terenach otwartych. Służą do przyłączania urządzeń przemysłowych i rolniczych, narzędzi elektrycznych takich jak wiertarki i piły tarczowe, a także przenośne silniki lub maszyny na placach budów, w gospodarstwach rolnych i stoczniach, nadają się do stosowania w chłodniach, mogą być również układane na stałe jako przewody instalacyjne.

Objaśnienie symboliki literowej:

H07BQ-F 450/750V – przewód wykonany wg normy zharmonizowanej (H), na napięcie 450/750V (07), o izolacji z ciepłoodpornej gumy EPR (B) i powłoce z poliuretanu (Q), z żyłami giętkimi (F).

 

Minimalny promień gięcia – średnica zewnętrzna przewodu: D ≤ 8

przewód ułożony na stałe : 3xD

przewód podłączony do urządzenia przenośnego lub ruchomego, przewód nie obciążony mechanicznie : 4 x D

przewód przy dopuszczalnym obciążeniu mechanicznym: 6 x D

Minimalny promień gięcia – średnica zewnętrzna przewodu: 8 < D ≤ 12

przewód ułożony na stałe : 3xD

przewód podłączony do urządzenia przenośnego lub ruchomego, przewód nie obciążony mechanicznie : 4 x D

przewód przy dopuszczalnym obciążeniu mechanicznym: 6 x D

Minimalny promień gięcia – średnica zewnętrzna przewodu: 12 < D ≤ 20

przewód ułożony na stałe : 4xD

przewód podłączony do urządzenia przenośnego lub ruchomego, przewód nie obciążony mechanicznie : 5 x D

przewód przy dopuszczalnym obciążeniu mechanicznym: 6 x D

Minimalny promień gięcia – średnica zewnętrzna przewodu: D > 20

przewód ułożony na stałe : 4xD

przewód podłączony do urządzenia przenośnego lub ruchomego, przewód nie obciążony mechanicznie : 6 x D

przewód przy dopuszczalnym obciążeniu mechanicznym: 8 x D

Przewód H05BQ-F 300/500V

Przewód wielożyłowy giętki o izolacji EPR z powłoką poliuretanową, do odbiorników ruchomych i przenośnych, do stosowania w warunkach dużych narażeń mechanicznych i chemicznych.

NORMA:

PN-E-90550-10, DIN VDE 0282-10, BS 7919

CHARAKTERYSTYKA

Żyły:

z drutów miedzianych ocynowanych, miekkich kl. 5 wg PN-HD 383 S2

Izolacja:

mieszanka gumowa typu EPR typ EI6

Powłoka:

poliuretan typ TMPU

Kolor powłoki:

pomarańczowy

Identyfikacja żył:

wg PN-HD 308 S2

2-żyłowe: niebieska, brązowa

3-żyłowe: zielono-żółta, niebieska, brązowa

4-żyłowe: zielono-żółta, brązowa, czarna, szara

5-żyłowe: zielono-żółta, niebieska, brązowa, czarna, szara\

powyżej 5-żył: zielono-żółta (w warstwie zewnętrznej), pozostałe czarne z cyfrowym nadrukiem.

Maksymalna temperatura żyły podczas pracy przewodu: +90ºC

Minimalna temperatura otoczenia dla przewodów ułożonych na stałe: -50ºC

Minimalna temperatura otoczenia przy układaniu przewodu: – 40ºC

Maksymalna temperatura żyły podczas zwarcia: +250ºC

Napięcie probiercze badania 50Hz : 2000V

Zastosowanie:

przewody posiadają powłokę z poliuretanu – charakteryzują się dużą wytrzymałością mechaniczną, odpornością na ścieranie oraz oleje, rozpuszczalniki, ścieki, tlen, ozon, oddziaływanie warunków atmosferycznych, Przeznaczone do stosowania wszędzie tam, gdzie występuje duże narażenie na uszkodzenia mechaniczne (ciągnienie, wleczenie, przesuwanie, przeginanie), w suchych, wilgotnych i mokrych pomieszczeniach oraz na terenach otwartych. Służą do przyłączania urządzeń przemysłowych i rolniczych, narzędzi elektrycznych takich jak wiertarki i piły tarczowe, a także przenośne silniki lub maszyny na placach budów, w gospodarstwach rolnych i stoczniach, nadają się do stosowania w chłodniach, mogą być również układane na stałe jako przewody instalacyjne.

Objaśnienie symboliki literowej:

H05BQ-F 300/500V – przewód wykonany wg normy zharmonizowanej (H), na napięcie 300/500V (0,5), o izolacji z ciepłoodpornej fumy EPR (B) i powłoce z poliuretanu (Q), z żyłami giętkimi (F).

 

Minimalny promień gięcia – średnica zewnętrzna przewodu:  D ≤ 8

Przewód ułożony na stałe: 3 D

Przewód podłączony do urządzenia przenośnego lub ruchomego – przewód nie obciążony mechanicznie : 4 D

Przewód przy dopuszczalnym obciążeniu mechanicznym: 6 D

Minimalny promień gięcia – średnica zewnętrzna przewodu: 8 < D ≤ 12

Przewód ułożony na stałe: 3 D

Przewód podłączony do urządzenia przenośnego lub ruchomego – przewód nie obciążony mechanicznie : 4 D

Przewód przy dopuszczalnym obciążeniu mechanicznym: 6 D

Minimalny promień gięcia – średnica zewnętrzna przewodu: 12 < D > 20

Przewód ułożony na stałe: 4 D

Przewód podłączony do urządzenia przenośnego lub ruchomego – przewód nie obciążony mechanicznie : 5 D

Przewód przy dopuszczalnym obciążeniu mechanicznym: 6 D

Przewód H01N2-E 100/100V

Przewód spawalniczy o powłoce gumowej z żyłami o zwiększonej giętkości.

NORMA: PN-E-90550-6, DIN VDE 0282-6, BS 638

CHARAKTERYSTYKA

Żyły:

z gołych drutów miedzianych, wielodrutowe o zwiększonej giętkości

Powłoka:

mieszanka gumowa nierozprzestrzeniająca płomienia i olejoodporna typ EM5

Barwa powłoki:

czarna

Maksymalna temperatura żyły podczas pracy przewodu: +85ºC

Minimalna temperatura otoczenia przy układaniu przewodu: – 20ºC

Maksymalna temperatura żyły podczas zwarcia: +250ºC

Odporność na rozprzestrzenianie płomienia: PN-EN 50265-2-1 

Napięcie probiercze badania 50Hz : 1000V

Informacje dodatkowe: odporne na działanie oleju i benzyny, światła, ozonu, tlenu i gazu ochronnego

Minimalny promień gięcia – średnica zewnętrzna przewodu: 8 < D ≤ 12

Przewód podłączony do urządzenia przenośnego lub ruchomego – przewód nie obciążony mechanicznie : 4 D

Przewód przy dopuszczalnym obciążeniu mechanicznym: 6 D

Minimalny promień gięcia – średnica zewnętrzna przewodu: 12 < D ≤ 20

Przewód podłączony do urządzenia przenośnego lub ruchomego – przewód nie obciążony mechanicznie : 5 D

Przewód przy dopuszczalnym obciążeniu mechanicznym: 6 D

Minimalny promień gięcia – średnica zewnętrzna przewodu: D > 20

Przewód podłączony do urządzenia przenośnego lub ruchomego – przewód nie obciążony mechanicznie : 6 D

Przewód przy dopuszczalnym obciążeniu mechanicznym: 8 D

Zastosowanie:

do łączenia aparatów spawalniczych z uchwytem elektrody i spawanym przedmiotem, w otoczeniu suchym i wilgotnym, wewnątrz i na zewnątrz, w warsztatach rzemieślniczych lub rolnych, stoczniach, placach budów.

Objaśnienie symboliki literowej:

H01N2-E 100/100V – przewód wykonany wg normy zharmonizowanej (H) na napięcie znamionowe 100/100V (01), o powłoce z gumy chloroprenowej (N2), z żyłami o zwiększonej giętkości (E).

Przewód H01N2-D 100/100V

Przewód spawalniczy o powłoce gumowej z żyłami o normalnej gietkości.

NORMA: PN-E-90550-6, DIN VDE 0282-6, BS 638

CHARAKTERYSTYKA

Żyły:

z gołych drutów miedzianych, wielodrutowe gietkie

Powłoka:

mieszanka gumowa nierozprzestrzeniająca płomienia i olejoodporna typ EM5

Barwa powłoki:

czarna

Maksymalna temperatura żyły podczas pracy przewodu: +85ºC

Minimalna temperatura otoczenia przy układaniu przewodu: – 20ºC

Maksymalna temperatura żyły podczas zwarcia: +250ºC

Odporność na rozprzestrzenianie płomienia: PN-EN 50265-2-1

Napięcie probiercze badania 50Hz : 1000V

Informacje dodatkowe: odporne na działanie oleju i benzyny, światła, ozonu, tlenu i gazu ochronnego

Zastosowanie:

do łączenia aparatów spawalniczych z uchwytem elektrody i spawanym przedmiotem, w otoczeniu suchym i wilgotnym, wewnątrz i na zewnątrz, w warsztatach rzemieślniczych lub rolnych, stoczniach, placach budów.

Objaśnienie symboliki literowej:

H01N2-D 100/100V – przewód wykonany wg normy zharmonizowanej (H) na napięcie znamionowe 100/100V (01), o powłoce z gumy chloroprenowej (N2) z żyłami o normalnej giętkości (D)

Minimalny promień gięcia – średnica zewnętrzna przewodu: 8 < D ≤ 12

Przewód podłączony do urządzenia przenośnego lub ruchomego – przewód nie obciążony mechanicznie : 4 D

Przewód przy dopuszczalnym obciążeniu mechanicznym: 6 D

Minimalny promień gięcia – średnica zewnętrzna przewodu: 12 < D ≤ 20

Przewód podłączony do urządzenia przenośnego lub ruchomego – przewód nie obciążony mechanicznie : 5 D

Przewód przy dopuszczalnym obciążeniu mechanicznym: 6 D

Minimalny promień gięcia – średnica zewnętrzna przewodu: D > 20

Przewód podłączony do urządzenia przenośnego lub ruchomego – przewód nie obciążony mechanicznie : 6 D

Przewód przy dopuszczalnym obciążeniu mechanicznym: 8 D