Archiwa kategorii: Nauka

Zabezpieczenie zwarciowe ogranicznika

Zabezpieczenie zwarciowe ogranicznika

Zabezpieczenie zwarciowe np. bezpiecznik lub wyłącznik, które umieszczono poza ogranicznikiem po stronie zasilania z zadaniem przerwania prądu zwarciowego, gdy przekroczona zostanie zdolność wyłączenia ogranicznika.banner

banner – specjalnie oznakowane miejsce w portalu lub witrynie internetowej, umożliwiające użytkownikowi sieci sięganie do bardziej szczegółowych informacji – zwykle przez klikniecie odpowiedniej ikony lub symbolicznego obrazka (bannera).

baseband

baseband – medium transmisyjne o podstawowym paśmie przenoszenia, przez które przesyła się informacje cyfrowe w oryginalnej postaci, bez fali nośnej (czyli bez modulacji sygnałów). W znaczeniu bardziej ogólnym oznacza wyłączenie jeden kanał komunikacyjny, dostępny w dowolnym momencie czasowym, np. sieć Ethernet.

Jan Dunin Borkowski

Jan Dunin Borkowski – ur. 4 września 1932, zm. 1 lutego 2007 roku.

polski fizyk, doktor inżynierii

Współpracownik ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie gdzie pełnił funkcję kierownika Centrum Technologii Nauczania. Był także wykładowcą na Politechnice Warszawskiej oraz Uniwersytecie Warszawskim. Autor i współautor opracowań naukowych i książek, realizator projektów międzynarodowych.

Dr Dunin-Borkowski, był członkiem Międzynarodowej Grupy Badawczej Dydaktyki Fizyki, oraz członkiem Forum Edukacyjnego przy EPS, a także współprzewodniczącym komisji do spraw reformy edukacji powołanej przez Polskie Towarzystwo Fizyczne.

Laureat Nagrody Ministra Oświaty i Wychowania. Otrzymał Złoty Krzyż Zasług


balun

balun (balanced-inbalanced) – zwykle pasywne urządzenie bądź adapter komunikacyjny spełniający dwukierunkowo funkcję symetryzacji linii transmisyjnej. Dopasowuje parametry techniczne symetrycznej linii symetrycznej, dwukierunkowej i dwuprzewodowej linii miedzianej, takiej jak skrętka, wo wymagań szybkich jednokierunkowych kanałów komunikacyjnych opartych na kablu dwuprzewodowym lub asymetrycznych przekazach z kable koncentrycznym i odwrotnie

 

bajt

bajt (byte) osiem kolejnych bitów informacji cyfrowej (składającej się z zer i jedynek), traktowanych łącznie jako jednostka danych lub sterowania, Bajt danych zawiera 256 możliwych kodów binarnych numerowanych od 0 do 255.


BACnet

BACnet – otwarty protokół komunikacyjny do obsługi systemów sterowania , automatyzacji i kontroli urządzeń instalowanych w budynkach inteligentnych. BACnet umożliwia sterowanie i integrację różnego typu urządzeń grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych (HVAC) z wieloma systemami obsługi budynku (obejmujących ochronę przeciwpożarową, kontrolę dostępu i systemów bezpieczeństwa) i pochodzących od wielu producentów, a także precyzuje wymagania na lokalne sieci komputerowe LAN współpracujące z tym protokołem.


backup

backup – sposób ochrony przed zniszczeniem danych komputerowych przez jednoczesne lub okresowe tworzenie kopii bezpieczeństwa na dedykowanych nośnikach zewnętrznych o dużej pojemności. Rezerwowe kopie bezpieczeństwa, których nie należy mylić z kopiami archiwalnymi, są wykonywane w celu krótkotrwałego zabezpieczenia bieżących danych systemu przed ich przypadkowym zniszczeniem. Ochrona informacji typu backup musi uwzględnić wszystkie możliwe awarie komputerów, serwerów i pamięci dyskowych, przypadkowe usunięcie plików, a także skutki wyjątkowych stanów zagrożenia : włamania, kradzież, pożar, uderzenie pioruna czy powódź. Kopia bezpieczeństwa zwana backup, jest wierną kopią informacji z roboczej pamięci systemu i jest tworzona w prawie ciągły sposób przez uprzednio zdefiniowany, stosunkowo krótki czas. Umożliwia to poprawne odtworzenie stanu informacji z okresu poprzedzającego wystąpienie uszkodzenia.


backbone

backbone – sieć szkieletowa łącząca dwie lub więcej sieci LAN lub segmenty tych sieci, wykonana zwykle z medium światłowodowego i prowadząca duży ruch transmisyjny. Węzłami sieci są rutery, przełączniki i mosty wyposażone w protokół filtracji adresów MAC, oraz łączące sieci wykonane w rożnych technologiach. Często utożsamiana z pionowym okablowaniem magistrali backbone – łączącej poszczególne pietra wielokondygnacyjnego budynku, w odróżnieniu od miejskiej sieci szkieletowej, zwanej inaczej kręgosłupową.


B2C

B2C (Business to Consumer) – internetowe relacje polegające na zawieraniu transakcji bezpośrednio między klientem a przedsiębiorstwem prowadzącym handel detaliczny przez internet, kojarzone najczęściej z zakupem towarów i indywidualną dystrybucją produktów i indywidualną dystrybucją za pośrednictwem wirtualnych sklepów sieci globalnej.