Archiwa kategorii: Tabele

TABELA – OBCIĄŻALNOŚĆ ZWARCIOWA

Największe dopuszczalne wartości prądu zwarciowego 1-sekundowego :

  • Żył roboczych kabli – wyznaczone dla największej dopuszczalnej temperatury żyły przy zwarciu wynoszącej 250°C; dla temperatury początkowej zwarcia wynoszącej 90C i maks. Czasu trwania zwarcia 5 sekund podano w poniższej tabeli :
Przekrój żyły roboczej [mm2]

Prąd zwarciowy 1-sekundowy (kA) kabli z żyłami

Miedzianymi

Aluminiowymi

35

5,0

3,3

50

7,2

4,7

70

10,0

6,6

95

13,6

8,9

120

17,2

11,3

150

21,5

14,1

185

26,5

17,4

240

34,3

22,6

300

42,9

28,2

400

57,2

37,6

500

71,5

47,0

630

90,1

59,2

800

114,4

75,0

1000

143,0

94,0

  • Żył powrotnych kabli – wyznaczone dla największej dopuszczalnej temperatury żyły przy zwarciu wynoszącej 350°C; dla temperatury początkowej przy zwarciu odpowiadającej temperaturze żyły roboczej 90°C i maks. czasu trwania zwarcia 5 sekund podano w tabeli poniżej :

Przekrój geometryczny żyły powrotnej [mm2]

Dopuszczalna wartość 1-sekundowego prądu zwarciowego [kA]

10

2,6

16

3,7

25

5,3

35

7,1

50

9,8

  • Dopuszczalna gęstość 1-sekundowego prądu zwarciowego żył roboczych, wyznaczona dla najwyższej dopuszczalnej temperatury żyły wynoszącej 250°C; dla różnych wartości temperatury i zwarcia i maks. czasu trwania zwarcia 5 sekund podano w tabeli poniżej :
Temperatura żyły przed zwarciem [°C] Dopuszcalna gęstość prądu zwarciowego i sekundowego [A/mm2] w żyłach:
Miedzianych Aluminiowych
90

143

94

80

149

98

70

154

102

65

157

104

60

159

105

50

165

109

40

170

113

20

181

120

TABELA.REZYSTANCJA ŻYŁ ROBOCZYCH

TABELA. REZYSTANCJA ŻYŁ POWROTNYCH

Przekrój znamionowy żyły powrotnej [mm2]

Rezystancja żył powrotnych [Ω/km]

Przy prądzie stałym [20°C]

Przy prądzie przemiennym [80°c]

10

1,75

2,17

16

1,06

1,32

25

0,72

0,89

35

0,51

0,63

50

0,35

0,43

TABELA. OPIS USZCZELNIEŃ

TABELA. OPIS USZCZELNIEŃ

Uszczelnienie wzdłużne (U) Kabel posiada zaporę przeciwwilgociową w obszarze żyły powrotnej (w postaci obwoju z taśm pęczniejących pod wpływem zawilgocenia). Na żądanie klienta może być także uszczelniona wzdłużnie żyła robocza (wolne przestrzenie pomiędzy drutami żyły roboczej są wypełnione proszkiem pęczniejącym pod wpływem wilgoci).
Uszczelnienie promieniowe i wzdłużne (RU) Kabel uszczelniony wzdłużnie, mający dodatkowo promieniową barierę przeciwwilgociową w postaci taśmy aluminiowej pokrytej warstwą kopolimeru etylenu, pokrywającej całą wewnętrzną powierzchnię powłoki kabla i spojonej z tą powłoką.

TABELA. OPIS SYMBOLI KABLI

TABELA. OPIS SYMBOLI KABLI

Y Powłoka polwinitowa – czerwona
X *) Powłoka polwinitow – czarna
R Uszczelnienie promieniowe
U Uszczelnienie wzdłużne
H Oznaczenie promieniowego pola elektrycznego izolacji
A Żyła robocza aluminiowa
K Znormalizowany symbol kabla elektromagnetycznego przeznaczonego do układania w instalacjach stałych
XS Izolacja z polietylenu usieciowanego
RMC Żyła okrągła wielodrutowa zagęszczona

 

*) powłoka polietylenowa (X) ze względu na palność powinna być stosowana wyłącznie w miejscach zapewniających nierozprzestrzenianie się płomienia. W miejscach gdzie wymagana jest odporność kabla na nierozprzestrzenianie się płomieni należy stosować w zamian za powłokę polietylenową (X) powłokę polietylenową nierozprzestrzeniającą płomienie (Xn). Są to powłoki pod względem odporności na rozprzestrzenianie się płomieni porównywalne z powłokami poliwinitowymi (Y).

Tabela:Obciążalność długotrwała kabli 0,6/1kV

Tabela. Obciążalność długotrwała kabli 0,6/1kV

Warunki obliczeniowe

 
 

Wartość

Temperatura dopuszczalna długotrwała żyły :

 

Dla izolacji PVC

70°C

Dla izolacji XLPE

90°C

   

Temperatura żyły dopuszczalna przy zwarciach :

 

PVC do 300mm2

160°C

PVC powyżej 300mm2

140°C

XLPE

250°C

   

Temperatura otoczenia :

 

Ziemi

+20°C

Powietrza

+25°C`

   

Rezystywność cieplna gleby

1,0 K∙m/W

Współczynnik obciążenie kabli w ziemi

0,70

Głębokość ułożenia w ziemi

0,7m

Odstęp pojedynczych kabli ułożonych na płasko

70 mm

Uwzględnienie migracji wilgoci

Nie

   

Właściwości gleby

 

Rezystancja cieplna gleby [K∙m/W]

Warunki glebowe

Warunki pogodowe

0,70

Bardzo wilgotne

Wilgoć stała

1,00

Wilgotne

Regularne opady deszczu

2,00

Suche

Deszcz pada rzadko

3,00

Bardzo suche

Deszcz nie pada lub pada rzadko