Klasa ochronności

Klasa ochronności – umowne oznaczenie cech urządzeń elektrycznych i elektrotechnicznych z punktu widzenia ochronny przeciwwyważeniowej. Wyróżniamy cztery klasy ochronności : 0, I, II, oraz III.

KLASA 0

Urządzenia klasy mają zapewnioną jedynie ochronę przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa), którą zapewnia izolacja podstawowa. W przypadku uszkodzenia izolacji ochroną przeciwwyważeniową powinno zapewnić umieszczenie poza zasięgiem ręki oraz izolowanie stanowiska. Do użytkowania dopuszcza się urządzenia tej klasy w przypadku jednoczesnego kontaktu człowieka z urządzeniem oraz potencjałem ziemi. W przypadku klasy nie stosuje się żadnych oznaczeń.

KLASA I

Urządzenia klasy posiadają izolację podstawową, która zapewnia ochronę przed dotykiem bezpośrednim. W celu zapewnienie ochrony przed dotykiem pośrednim  (ochrona przy zakłóceniu lub ochrona dodatkowa) stosuje się przyłączenie do zacisku ochronnego urządzenia, przewodu ochronnego PE lub przewodu ochronno-neutralnego.  Dzięki temu osiąga się ochronę przez samoczynne wyłączenie zasilania przez zastosowanie odpowiednich urządzeń, ograniczenie napięć dotykowych do poziomów nieprzekraczających wartości napięcia dotykowego bezpiecznego ustalonego Udla danych warunków środowiskowych. Zacisk ochronny oznacza się odpowiednim symbolem.

KLASA II

Urządzenie klasy II  charakteryzują się zastosowaniem izolacji wzmocnionej, która zapewnia zarówno ochronę przed dotykiem bezpośrednim jak i pośrednim. Innym sposobem zapewnienie ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach tej klasy jest zastosowanie izolacji podstawowej oraz dodatkowej.  Ponieważ zastosowana jest izolacja wzmocniona lub dodatkowa nie jest konieczne połączenie obudowy urządzenia z przewodem ochronnym uziemiającym i można zasilać urządzenia tej klasy np. przez kable dwużyłowe ze złączami IEC C7. Urządzenia II klasy ochronności oznaczane są na tabliczce znamionowej odpowiednim symbolem.

KLASA III

W urządzeniach klasy III ochronęe przeciwporażeniowej  zapewnia się przez zasilanie napięciem bardzo niskim ELV o wartości nieprzekraczającej dopuszczalnego napięcia dotykowego bezpiecznego Udla danych warunków środowiskowych. Urządzenia tej klasy oznacza się odpowiednim symbolem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*