Leksykon przewodów i kabli

Przewody gołe
Przewody elektroenergetyczne do układania na stałe

Przewody jednożyłowe :

Przewody wielożyłowe :

Przewody o izolacji z gumy silikonowej:

Przewody bezhalogenowe :

 • HO05Z-U
 • H057Z-U
 • H07Z-R
 • H05Z-K
 • H07Z-K
 • NHXMH

Przewody samochodowe:

 • FLRY-B

Przewody kolejowe:

 • LgY-K
 • GlgGc-K
Przewody elektroenergetyczne do odbiorników ruchomych i przenośnych
Przewody słaboprądowe
 • TYD
 • SY
 • SDY
 • PSU 1KV
 • LiYCY
Kable i przewody elektroenergetyczne
 • KnFt 3,6/6Kv
 • KnFty 3,6/6kV
 • KnFt 6/10kV
 • KnFty 6/10kV
 • KnFtA 6/10kV
 • KnFtyn 6/10kV
 • HKnFtA 8,7/15kV
 • HKnFtA 12/20kV
 • HKnFty 12/20kV
 • YKY 0,6/1kV
 • NYY-J/O 0,6/1kV
 • YnKY 0,6/1kV
 • YKYFty 0,6/1kV
 • YKYFty 0,6/1kV
 • YKY 3,6/6kV
 • YKXS 0,6/1kV
 • YnKXS 0,6/1kV
 • NYCY 0,6/1kV
 • NYCWY 0,6/1kV
 • N2XH 0,6/1kV
 • N2XCH 0,6/1kV
 • (N)HXH FE180/E90 0,6/1kV
 • 2YSLCY 1kV
 • YHKXS 6/10kV
 • Y3HKXS 6/10kV
 • XUHKXS 6/10kV
 • XU3HKXS 6/10kV
 • XRUHKXS 6/10kV
 • XnHKXS 6/10kV
 • Xn3HKXS 6/10kV
 • XnUHKXS 6/10kV
 • XnU3HKXS 6/10kV
 • XnRUHKXS 6/10kV
 • YHKXS 8,7/15kV
 • Y3HKXS 8,7/15kV
 • XUHKXS 8,7/15kV
 • XRUHKXS 8,7/15kV
 • XnHKXS 8,7/15kV
 • Xn3HKXS 8,7/15kV
 • XnUHKXS 8,7/15kV
 • XnRUHKXS 8,7/15kV
 • YHKXS 12/20kV
 • Y3HKXS 12/20kV
 • XUHKXS 12/20kV
 • XRUHKXS 12/20kV
 • XnHKXS 12/20kV
 • Xn3HKXS 12/20kV
 • XnUHKXS 12/20kV
 • XnRUHKXS 12/20kV
 • YHKXS 18/30kV
 • XRUHKXS 18/30kV
 • XnHKXS 18/30kV
 • XnRUHKXS 18/30kV
 • YKGYFtlyn 0,6/1kV
 • YKGYFoyn 0,6/1kV
 • YHKGYyn/YHKGXSyn 0,6/1kV
 • YHKGYFtlyn/YHKGXSFtlyn 1kV
 • YHKGYekyn/YHKGXSekyn 1kV
 • YHKGYFoyn/YHKGXSFoyn 1kV
 • YKGYFtyn       3,6/6kV
 • YKGYFoyn 3,6/6kV
 • YHKGYFtlyn/YHKGXSFtlyn 3,6/6kV
 • YHKGYekyn/YHKGXSekyn 3,6/6kV
 • YHKGYFoyn/YHKGXSFoyn 3,6/6kV
 • YHKGYekFtyn/YHKGXSekFtyn 3,6/6kV
 • YHKGYekFoyn 3,6/6kV
 • AKnFt 3,6/6kV
 • AKnFtA 3,6/6kV
 • AKnFty 3,6/6kV
 • AKnFpA 3,6/6kV
 • AKnFpy 3,6/6kV
 • AKny 6/10kV
 • AKnFt 6/10kV
 • AKnFtA 6/10kV
 • AKnFty 6/10kV
 • AKnFtyn 6/10kV
 • AKnFp 6/10kV
 • AKnFpA 6/10kV
 • AKnFpy 6/10kV
 • AKnFoy 6/10kV
 • HAKnFtA 8,7/15kV
 • HAKnFpA 8,7/15kV
 • HAKnFty 8,7/15kV
 • HAKnFpy 8,7/15kV
 • HAKny 12/20kV
 • HAKnFtA 12/20kV
 • HAKnFty 12/20kV
 • HAKnFpA 12/20kV
 • HAKnFpy 12/20kV
 • HAKnFoA 12/20kV
 • HAKnFoy 12/20kV
 • HAKny 18/30kV
 • HAKnFtA 18/30kV
 • HAKnFty 18/30kV
 • HAKnFpA 18/30kV
 • HAKny 23/40kV
 • YAKY 0,6/1kV
 • YAKY 3,6/6kV
 • YAKXS 0,6/1kV
 • AsXSn 0,6/1kV
 • AALXSn / AASXSn 12/20kV
 • AFLwsXSn 12/20kV
 • AFLwsXSn 18/30kV
 • CCSTWK 20kV GREENPAS
 • YHAKXS 6/10kV
 • Y3HAKXS 6/10kV
 • XHAKXS 6/10kV
 • XUHAKXS 6/10kV
 • XU3HAKXS 6/10kV
 • XRUHAKXS 6/10kV
 • XRU3HAKXS 6/10kV
 • XnHAKXS 6/10kV
 • Xn3HAKXS 6/10kV
 • XnUHAKXS 6/10kV
 • XnU3HAKXS 6/10kV
 • XnRUHAKXS 6/10kV
 • YHAKXS 8,7/15kV
 • Y3HAKXS 8,7/15kV
 • XHAKXS 8,7/15kV
 • XUHAKXS 8,7/15kV
 • XRUHAKXS 8,7/15kV
 • XnHAKXS 8,7/15kV
 • Xn3HAKXS 8,7/15kV
 • XnUHAKXS 8,7/15kV
 • XnRUHAKXS 8,7/15kV
 • YHAKXS 12/20kV
 • Y3HAKXS 12/20kV
 • XHAKXS 12/20kV
 • XUHAKXS 12/20kV
 • XRUHAKXS 12/20kV
 • XnHAKXS 12/20kV
 • Xn3HAKXS 12/20kV
 • XnUHAKXS 12/20kV
 • XnRUHAKXS 12/20kV
 • YHAKXS 18/30kV
 • XUHAKXS 18/30kV
 • XRUHAKXS 18/30kV
 • XnHAKXS 18/30kV
 • XnUHAKXS 18/30kV
 • XnRUHAKXS 18/30kV
Kable i przewody sygnalizacyjne
 • YKSY 0,6/1kV
 • YKSYFty 0,6/1kV
 • HDGs 300/500V
 • HLGs 300/500V
 • HDGsekwf 300/500V
 • HLGsekwf 300/500V
Kable sygnalizacyjne górnicze
 • YnKGSY 0,6/1kV
 • YnHKGSY 0,6/1kV
 • YKGSYekyn 0,6/1kV
 • YKGSYFoyn 0,6/1kV
 • YHKGSYFoyn 0,6/1kV
Kable telekomunikacyjne
 • XzTKMXpw
 • XzTKMXpwn
 • XzTKMXpwFtlx
 • XzTKMDXpw 120Ohm
 • XzTKMDXpwn 120Ohm
 • NzTKMDXp 120Ohm
 • XzTKMNXpw
 • XzTKMNXpwn
 • TKSY
 • YTKSY
 • YTKSYekw
 • YnTKSYekw
 • YTKSYekp
 • YTKZYekw
 • YnTKGX
 • YTKGXFtlyn
 • YTKGXFoyn
 • OnTGekn-G
 • OnTGekf-G
 • JE-H(St)H
 • J-Y(St)Y
 • J-H(St)H
 • XRPX / YRPX
Kable teleinformatyczne
 • U/UTP-PVC-KAT5 4x2x0,5
 • U/UTP-LSOH-KAT5 4x2x0,5
 • F/UTP-PVC-KAT5 4x2x0,5
 • F/UTP-LSOH-KAT5 4x2x0,5
 • SF/UTP-PVC-KAT5 4x2x0,5
 • SF/UTP-LSOH-KAT5 4x2x0,5
 • U/UTP-DUAL-PVC-KAT5 4x2x0,5
 • U/UTP-DUAL-LSOH-KAT5 4x2x0,5
 • U/UTP-PVC-KAT5e 4x2x0,5
 • U/UTP-LSOH-KAT5e 4x2x0,5
 • F/UTP PVC-KAT5e 4x2x0,5
 • F/UTP-LSOH-KAT5e 4x2x0,5
 • U/UTP-DUAL-PVC-KAT5e 4x2x0,5
 • U/UTP-DUAL-LSOH-KAT5e 4x2x0,5
 • U/UTP-PVC-KAT6 4x2x0,5
 • U/UTP-LSOH-KAT6 4x2x0,5
 • F/UTP-PVC-KAT6 4x2x0,5
 • F/UTP-LSOH-KAT6 4x2x0,5
 • U/FTP-PVC-KAT6 4x2x0,5
 • U/FTP-LSOH-KAT6 4x2x0,5
 • S/FTP-PVC-KAT6 4x2x0,5
 • S/FTP-LSOH-KAT6 4x2x0,5
 • U/UTP-OUTDOOR-KAT5 4x2x0,5
 • U/UTPf-OUTDOOR-KAT5 4x2x0,5
 • F/UTP-OUTDOOR-KAT5 4x2x0,5
 • F/UTPf-OUTDOOR-KAT5 4x2x0,5
 • F/UTPn-OUTDOOR-KAT5 4x2x0,5
 • F/UTPnf-OUTDOOR-KAT5 4x2x0,5
 • U/UTP-Flex-PVC-KAT5e 4x2x26AWG
 • U/UTP-Flex-LSOH-KAT5e 4x2x26AWG
 • F/UTP-Flex-PVC-KAT5e 4x2x26AWG
 • F/UTP-Flex-LSOH-KAT5e 4x2x26AWG
 • U/UTP-Flex-PVC-KAT5e 4x2x24AWG
 • U/UTP-Flex-LSOH-KAT5e 4x2x24AWG
 • F/UTP-Flex-PVC-KAT5e 4x2x24AWG
 • F/UTP-Flex-LSOH-KAT5e 4x2x24AWG
 • UTP PVCFR Kat.5e 120Ohm
 • UTP LSOH Kat.5e 120Ohm
Kable światłowodowe
 • Z-XOTKtsd
 • Z-XOTKtsdD
 • Z-XXOTKtsdD
 • Z-XXOTKtsdD
 • ZW-NOTKtsd
 • ZW-NOTKtsdD
 • ZW-(NV)OTKtsd
 • ZW-(NV)OTKtsdD
 • Z-(VX)OTKtsd
 • Z-(VX)OTKtsdD
 • ZKS-XXOTKtsFf
 • Z-XOTKtmsd
 • Z-XOTKtsdp
 • W-NOTKSd (simplex)
 • W-NOTKSd (simplex) wielomodowe G 50/125
 • W-NOTKSd (simplex) wielomodowe G 62,5/125
 • W-NOTKSd (duplex) jednomodowe J 9/125
 • W-NOTKSd (duplex) wielomodowe G 50/125
 • W-NOTKSd (duplex) wielomodowe G 62,5/125
 • W-NOTKSd jednomodowe J 9/125
 • W-NOTKSd wielomodowe G 50/125
 • W-NOTKSd wielomodowe G 62,5/125
 • W-NNOTKSd jednomodowe J 9/125
 • W-NNOTKSd wielomodowe G 50/125 *
 • W-NNOTKSd wielomodowe G 62,5/125
 • S-XOTKtsd
 • PSKD
 • ADSS-XXOTKtsdD
Kable okrętowe
 • NKOXS
 • NKOXSekw

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*