Chemia

Chemia – to nauka badająca naturę i właściwości substancji, a zwłaszcza przemiany zachodzące pomiędzy nimi. Przemiany substancji wynikają z praw, według których atomy łączą się poprzez wiązania chemiczne w mniej lub bardziej trwałe związki chemiczne, a także praw, według których wiązania pękają i tworzą się ponownie prowadząc do przemian jednych związków w drugie co nazywamy reakcjami chemicznymi. Chemia pomaga nam w poznawaniu nauki i technologii. Chemia, podobnie jak fizyka jest nauką przyrodniczą. Chemia i fizyka nawzajem się przenikają i stanowią podstawę pozostałych nauk przyrodniczych: biologii, geografii czy metalurgii. Chemia odgrywa główną rolę w naszej gospodarce, środowisku, stylu życia, zdrowia, a także w procesach zachodzących w otaczającym nas świecie.

 

ZOBACZ TEŻ :