NEVOSWITCH Z TECHNOLOGIĄ dCSS – NOWOŚĆ O OFERCIE FIRMY TELEVES

NEVOSWITCH Z TECHNOLOGIĄ dCSS – MULTISWITCH 5X5X2

NEVOSWITCH dCSS , to

 • Funkcjonalność DCFLEX (maksymalna kompatybilność z istniejącą instalacją)
 • technologia TFORCEn
 • Ekranowanie klasy A
 • Tryb EKo
 • Technologia dCSS (SCR I, SCR ii i legacy)
 • Wszechstronność: kaskadowa i pojedyncza konfiguracja

DCFLEX – gwarantuje wszystkie możliwe konfiguracje zasilania. Unikatową cechą NevoSwitch dCSS jest możliwość zasilania urządzenia z dowolnej części systemu : można wyizolować multiswitch z kaskady przełączając położenie DC LINK, dzięki czemu instalator może wybrać najlepsze rozwiązanie dla każdego scenariusza. Możliwe jest też posiadanie wielu źródeł zasilania: bezpośredni z zasilacza, z wyjść odbiorników lub poprzez połączenia kaskadowe (z góry lub z dołu).

GŁÓWNE CECHY dCSS NEVOSWITCH 5X5X2

KILKA OPCJI ZASILANIA : bezpośrednio z zasilacza, wyjść odbiornika luz zasilania liniowego przez wejścia lub wyjścia satelitarne. Możliwe jest wybranie zasilania liniowego tylko dla części naziemnej multiswitcha poprzez naziemne wejścia lub wyjścia – technologia TForce

ZWIĘKSZONA OCHRONA STB –  dekodery podłączone do multiswitcha są całkowicie odizolowane od zasilania kaskady – eliminuje to potencjalne problemy nadmiernego pochłaniania napięcia na urządzeniach odbiorczych użytkowników końcowych

MOŻLIWOŚĆ UŻYCIA W ISTNIEJĄCYM UKŁADZIE BEZ INGERENCJI W POPRZEDNIM DZIAŁAJĄCYM UKŁADZIE – wystarczy podłączyć multischwitch do zasilacza i odizolować go od zasilania istniejącej kaskady przez przełączenie DC LINK: zasilanie istniejącej kaskady przejdzie niezmienione przez multiswitch podczas gdy on będzie zasilany ze swojego zasilacza.

TRYB EKO: multiswitch odizolowany od kaskady zmniejsza zużycie energii elektrycznej do zera gdy dekodery są wyłączone i telewizja naziemna jest pasywna. Przy aktywnym TForce zużycie prądu przez multiswitch wzrasta tylko o 50mA – jest to możliwe, ponieważ multiswitch dynamicznie dostosowuje sposób zasilania, aby zużycie prądu było jak najmniejsze. Multiswitch automatycznie wyłącza część obwodu, która nie jest obsługiwana.

PLAN KANAŁOWY – dostosowanie User bands do dekoderów platform polskich

SZEROKI ZAKRES ZASILANIA – urządzenie zasilane jest napięciem od 10V do 20V dzięki czemu jest zgodne z większością produktów na rynku.

CHARAKTERYSTYKA :

 • Innowacyjny multichwitch z technologią dCSS
 • 5-wyjściowy kaskadowy multiwitch, obsługujący standardy SCR I   (EN 50494),  SCR II  (EN 50607) oraz tryb legacy, dzięki czemu jest zgodny zarówno ze starszymi jak i nowszymi dekoderami
 • Posiada 4 wejścia satelitarne, 1 wejście telewizji naziemnej oraz 2 wyjścia, umożliwiając zarządzenie 16 pasmami użytkowników (na wyjście).
 • Multiswitch posiada także 4 wyjścia na przylocie stosowane do budowania większych systemów
 • Kompaktowy format
 • Obudowa wykonana z odlewu (zamak)
 • Identyfikacja (kolory) na wejściu i wyjściu
 • Kompatybilność z multischwitchami z serii NevoSwitch oraz innymi systemami IRS
 • Przełącznik do zmiany trybu działania (kaskadowy lub końcowy)
 • 2 wyjścia użytkownika, do 16 pasm użytkownika (UB) na jedno pasmo
 • Funkcja DCFLEX
 • Przełącznik TERR.DC ON izoluje lub przyłącza zasilanie z kaskady dostępne w pasmie naziemnym, może to być przydatne do zasilania wzmacniacza masztowego lub anteny BOSS oraz innych multiswitchy znajdujących się w kaskadzie
 • Wyposażone w technologię TForce, automatyczne dostosowanie naziemnego poziomu wyjściowego do poziomu optymalnego

TECHNOLOGIA DCFLEX – OPIS ZŁĄCZ

 • SATDC LINK (ON/OFF) – służy do odizolowania lub wykorzystania zasilania z kaskady w torach satelitarnych :
  • OFF (wyizolowanie z kaskady) – MSW jest zasilnay lokalnie (zasilacz) lub z wyjścia użytkownika bez dodawania lub pobierania mocy z kaskady
  • ON (podłączony do kaskady) – MSW może dodać lub pobierać (w przypdaku, gdy wymaga zasilania) zasilanie z kaskady
 • TERR. DC (ON/OFF) – odpowiada za zasilenie multiswitcha w torze naziemnym kaskady. Zwykle jest wykorzystywany do zasilania wzmacniaczy kaskadowych lub anteny naziemnej ale również do zasilania z kaskady automatycznej regulacji TForce
 • RECEIVER POWER (ON/OFF) – steruje przejściem DC z wyjść użytkowników do multiswitcha. Możliwe jest też zasilanie urządzenia z odbiorników SCR/dSCC (jeśli zapewnia wystarczającą moc) lub poprzez injektor zasilania

TECHNOLOGIA TFORCE – OPIS ZŁĄCZ

NovoSwitch dCSS wyposażony jest w innowacyjną technologię TForce, opracowaną przez firmę Televes. Technologia ta pozwala na inteligentną samoregulację poziomu sygnału naziemnego.

 • Aktywuje się ją przez przełącznik z oznaczeniem TForce dzięki czemu multiswitch pracuje jako aktywny lub pasywny w torze naziemnym
 • W trybie aktywnym multiswitch automatycznie dostosowuje poziom wyjściowy sygnału naziemnego do poziomu optymalnego
 • Optymalny poziom jest utrzymywany w równowadze dla każdego użytkownika w całej kaskadzie dCSS

POZOSTAŁE FUNKCJE :

 • Kompatybilność z urządzeniami NevoSwitch oraz innymi systemami multiswitchowymi
 • Solidna obudowa wykonana z odlewu (zamak), wysokie ekranowanie
 • Wszechstronność: zastosowanie w instalacjach pojedynczych i kaskadowych
 • Kompaktowe wymiary: 140x120x30 mm
 • Idealne rozwiązanie w przypadku instalacji w budynkach wielorodzinnych
 • Do instalacji w domu jednorodzinnym

TECHNOLOGIA dCSS

Technologia dCSS jest ewolucją technologii SCR. Technologia SCR (Satelite Channel Router) umożliwia pełną dystrybucję sygnałów z jednego lub kilku satelitów do wielu użytkowników za pośrednictwem jednego kabla koncentrycznego. Istotnym aspektem było wyeliminowanie wielu kabli niezbędnych do obsługi nowych urządzeń odbiorczych. Osiągnięto to dzięki statycznej lub dynamicznej alokacji pasm użytkowników i wykorzystaniu komend opartych na protokole DiseQc do strojenia sygnałów satelitarnych.

Standard SCR (EN50494) został zdefiniowany w 2007 roku. Technologia ta, określana na podstawie telewizji analogowej przewidywała zastosowanie do 8 pasm użytkownika (User Bands) w paśmie satelitarnym IF (950-2150 MHz). Każde z nich jest przypisywane do tunera użytkownika, a w każdym z nich, za pomocą przetwarzania częstotliwości, wybierane jest dowolne pasmo i polaryzacja wejściowa.

Technologia dCSS (Digital Channel Stacking Switch) w oparciu o normę EN50607, wprowadza istotne ulepszenia, takie jak zwiększenie liczby satelitów do dystrybucji lub możliwość korzystania z 32 pasm użytkownika w jednym kablu, co odpowiada zajęciu praktycznie całego pasma satelitarnego. Technologia dCSS jest kompatybilna z SCR.

Technologia dCSS może buś stosowana w instalacjach zbiorczych lub pojedynczych oraz w dynamicznym i statycznym trybie pracy. To drugie jest bardziej elastyczną i ekonomiczną alternatywą w porównaniu ze stacjami z przetwarzaniem częstotliwości pośrednich, które towarzyszyły pierwszym analogowym i cyfrowym dystrybucjom satelitarnym.

Technologia dCSS może być także z systemami światłowodowymi.

Technologia dCSS stanowi przełom w dystrybucji sygnału satelitarnego za pośrednictwem pojedynczego kabla koncentrycznego i umożliwia wprowadzenie nowych odbiorczych urządzeń domowych, takich jak home gateway lub PVR.

PARAMETRY TECHNICZNE :

 • Napięcie zasilania: 11 – 20 V
 • maksymalny pobór prądu (przy 12V) – dCSS + wzma.naz. + zakończenie kaskady : 350 + 50 + 25 mA
 • maksymalny prąd toru naziemnego: 500 mA
 • Maksymalny prąd na wyjściu użytkownika (zasilanie odbiornika włączone): 1 A
 • Maksymalny prąd 4 torów sat: 3 A
 • Temperatura pracy: -5 … + 45°C
 • Poziom ochrony: IP 20
 • Wymiary: 137 x 120 x 30

PARAMETRY TORÓW SAT

 • Zakres częstotliwości: 950 … 2150 MHz
 • Poziom wejściowy: 60 … 97 dBμV
 • Straty przejściowe: 2 dB
 • izolacja pomiędzy polaryzacjami: >30

PARAMETRY TORU NAZIEMNEGO :

 • Zakres częstotliwości: 47 .. 862 MHz
 • Poziom wejściowy: 65 … 110 dBμV  (active: 75-100)
 • Zakres napięcia/prąd: 11 … 20 /500 V /mA
 • Straty przejściowe: < 2,5 dB

PARAMETRY SAT NA WYJŚCIACH ABONENCKICH :

 • Wyjścia dCSS użytkownika: 2 No
 • Tryby wyjścia: SCR I/II, Legacy
 • Szerokość pasma dCSS : 46 MHz
 • Pasma użytkownika dCSS (user bands): 2×16
 • Standard dCSS: EN50494; EN50607
 • Poziom wyjściowy: 84 ± 2

PARAMETRY NAZIEMNE NA WYJŚCIACH ABONENCKICH :

 • Zakres częstotliwości: 47 … 862 MHz
 • Tłumienie (pasywne – TForce wyłączony): 16 dB
 • Automatyczny zakres wzmocnienia (TForce włączony) – 15 … -10 dB
 • Pobór prądu: 50 mA
 • Poziom wyjściowy (wzm. akt./2 kanały): 84±3 (wejście 70-95uV)

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*