Ochrona przeciwprzepięciowa – przepięcia przejściowe

To krótkotrwałe wzrosty napięcia, trwające kilka mikrosekund, których wartość może wielokrotnie przewyższać napięcie znamionowe sieci !.

Największe wartości przepięcia w niskonapięciowej sieci zasilającej powstają na skutek wyładowań odgromowych . Przepięcia o największej energii występujące w instalacjach zasilających powstają na skutek bezpośrednich wyładowań piorunowych w zewnętrzną instalację odgromową lub niskonapięciową linię napowietrzną, nie zastosowanie systemów ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej może doprowadzić do całkowitej awarii podłączonych urządzeń lub szkodzenia ich izolacji. Ponadto przepięcia powstające w instalacjach budynku, w przewodach zasilających i teletechnicznych mogą wielokrotnie przekraczać napięcia trwałej pracy urządzeń. Również przepięcia łączeniowe, które nie wywołują wprawdzie tak dużych uszkodzeń jak przepięcia piorunowe, lecz występują o wiele częściej i mogą powodować również znaczne uszkodzenia w instalacji. Z reguły przepięcia łączeniowe są dwu do trzykrotnie wyższe od napięcia pracy urządzeń, jednak czasami mogą je przekraczać nawet 20-krotnie, niosąc przy tym ogromny ładunek energii. W przypadku niewielkich przepięć łączeniowych do awarii nie dochodzi od razu. Przepięcia te stopniowo uszkadzają izolację i elementy elektroniczne. W zależności od rodzaju zagrożenia lub miejsca wyładowania konieczne są różne środki ochrony

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*