Prąd wirowy

Jean Bernard Léon Foucault ur. 18 września 1819 r w Paryżu – francuski fizyk, astronom, odkrywca prądów wirowych. Jak jedne z pierwszych fizyków dokonał pomiarów prędkości światła w powietrzu i w wodzie. Jest też budowniczym i konstruktorem pryzmaty polaryzacyjnego, fotometru czy żyroskopu. Doświadczalnie udowodnił działanie efektu Coriolisa.

Prąd wirowy zwany również prądem Foucaulta – od nazwiska jego odkrywcy – jest to prąd indukcyjny, który pojawia się w substancji przewodzącej prąd (przewodniku), znajdującej się w zmiennym polu magnetycznym lub poruszającej się względem źródła stałego pola magnetycznego. Prąd wirowy powoduje powstawanie indukowanego pola magnetycznego, które przeciwdziała zmianom pierwotnego pola magnetycznego zgodnie z prawem Lenza. Wraz ze wzrostem natężenia pola magnetycznego bądź przewodności właściwej przewodnika lub im szybciej zmienia się pole magnetyczne, na którego działanie wystawiony jest przewodnik, tym silniej indukują się prądy wirowe.

Prądy wirowe szkodliwie wpływają na sprawność urządzeń elektrotechnicznych. Zjawisko to uwidacznia się w magnetowodach obwodów prądu zmiennego, wykonanych z materiałów przewodzących prąd, np. prądnice czy transformatory. Z tego też względu nie wytwarza się tych elementów z jednolitych brył metalu, lecz układa się z pakietów blach, odizolowanych wzajemnie warstwą izolacji (emalia, lakier, utlenianie powierzchni) lub wykonuje z substancji nie przewodzących prądu elektrycznego.

Przepływ prądu wirowego ma zastosowanie w grzejnictwie,  używany jest w piecach indukcyjnych do nagrzewania podczas obróbki termicznej metali. Wykorzystuje się go również w kuchniach elektrycznych zamiast ogrzewania oporowego. Powstawanie prądów wirowych znajduje także zastosowanie w elektromechanicznych licznikach energii elektrycznej.  Przepływ prądów wirowych wykorzystywany jest też do przeprowadzania pomiaru przewodności właściwej w celu określenia rodzaju materiału, grubości materiału, grubości powłok metalicznych jak i niemetalicznych np. powłok lakierniczych, warunków obróbki cieplnej jak i uszkodzeń na skutek obróbki cieplnej; głębokości zahartowania powierzchni; twardości powierzchni; diagnostyki maszyn do pomiarów drgań – giętych i wzdłużnych; pomiaru struktury metali pod kątem rys, pęknięć, wytrąceń.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*