Prawo Ohma

Prawo Ohma opisuje sytuację najprostszego przypadku związku między napięciem przyłożonym do przewodnika (opornika), a natężeniem prądu przez ten przewodnik płynącego.  Stosunek natężenia prądu płynącego przez przewodnik do napięcia pomiędzy jego końcami jest stały.

Inaczej mówiąc jest to prawo mówiące o proporcjonalności natężenia prądu płynącego przez przewodnik do napięcia panującego między końcami przewodnika.

Wzór na prawo Ohma :

e4bt239h

I – natężenie prądu – jednostka w układzie SI amper – A

U- napięcie między końcami przewodnika  – jednostka w układzie SI wolt – V

Inaczej prawo Ohma można sformułować także w postaci zapisu subolicznego

I ~ U

I jest proporcjonalne do U

Natężenie prądu płynącego przez przewodnik jest proporcjonalne do przyłożonego napięcia.

Charakterystyka prądowo-napięciowa przewodnika spełniającego prawo Ohma jest linia prostą.

Prawo Ohma mówi nam , że natężenie płynącego przez przewodnik prądu dokładnie nadąża za zmianami napięcia, czyli gdy napięcie wzrasta 20krotnie wtedy wywołany tyn napięciem przepływ prądu też osiągnie natężenie 2 razy większe.

Materiały i elementy elektroniczne, dla których spełnione jest prawo Ohma nazywa się liniowymi. a dla których nie – nieliniowymi. Dzieje się tak dlatego iż wiele materiałów zachowuje się inaczej – proporcjonalność napięcia i prądu nie jest zachowana. Prawo Ohma jest dla niektórych materiałów w szczególności w metalach dość dokładnie spełnione dla ustalonych warunków przepływu prądu szczególnie dla temperatury przewodnika. Materiłay te nazyway przewodnikami liniowymi. W materiałach zwanych przewodniami nieliniowymi opór jest funkcją natężenia płynącego przez nie prądu. Prawo to także nie jest spełnione gdy zmieniają się parametry przewodnika , szczególnie temperatura.

Dla prądu stałego proporcjonalność napięcia U i prądu I wyraża się wzorem

U= R I

R – współczynnik proporcjonalności nazywa się rezystancją lub oporem elektrycznym

Współczynnik proporcjonalności pomiędzy prądem i napięciem, oznaczany jest zwykle przez G

I = G U

nosi on nazwę konduktancji i jest odwrotnością rezystancji

878tydjl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*