Stopień ochrony IP

IP – stopień ochrony zapewnianej przez obudowę urządzenia elektrycznego przed :

 • dostępem do niebezpiecznych części wewnątrz obudowy
 • wnikaniem obcych ciał stałych
 • szkodliwymi skutkami wnikania wody

Kod IP stosuje się równie do oznaczania pustych obudów

Wg normy PE-EN 60529:2003  ; kod IP to system oznaczania stopni ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taka ochrona.

Oznaczenia

Oznaczenie składa się z liter IP, dwóch cyfr charakterystycznych i z dwóch opcjonalnych liter – dodatkowej i uzupełniającej.

Litery kodu – IP (international Protection)

 • Pierwsza cyfra charakterystyczna : cyfry od 0 do 6, lub litera X
 • Druga cyfra charakterystyczna : cyfry od 0 do 8, lub litera X
 • Litera dodatkowa (nieobowiązująca) : litery A,B,C,D
 • Litera uzupełniająca (nieobowiązująca) ; litery H,M,S,W

UWAGI : WG PN-EN 60529:2003 :

 • jeżeli nie wymaga się określania cyfry charakterystycznej, powinna być ona zastąpiona literą X albo XX jeżeli obie cyfr nie są wymagane
 • litery dodatkowe oraz litery uzupełniające, mogą być opuszczone bez zastępowania
 • jeżeli użyto więcej niż jednej litery uzupełniającej, należy zachować ich kolejność alfabetyczną
 • jeżeli obudowa zapewnia różne stopnie ochrony dla różnych układów montażowych, odpowiednie stopnie ochrony powinny być podane przez producenta w instrukcjach dotyczących tych układów

Znaczenie poszczególnych znaków :

pierwsza cyfra charakterystyczna :

oznacza, że obudowa zapewnia ochronę ludzi przed dostępem do niebezpiecznych części umieszczonych wewnątrz i równocześnie zapewnia ochronę przed wnikaniem obcych ciał stałych

druga cyfra charakterystyczna :

oznacza,  że obudowa zapewnia ochronę przed skutkami wnikania wody

litera dodatkowa (nieobowiązkowa) :

oznacza, iż obudowa zapewnia ochronę ludzi przed dostępem do niebezpiecznych części. Stosuje się ją gdy ochrona przed dostępem do niebezpiecznych części jest wyższa niż wynika to z oznaczanie pierwszą cyfrą charakterystyczną lub oznaczana jest ochrona tylko przed dostępem do części niebezpiecznych – wówczas pierwsza cyfra charakterystyczna zastępowana jest literą X

litera uzupełniająca (nieobowiązkowa) ;

oznacza takie wyjątkowe przypadki, kiedy w trakcie badań trzeba określić (zastosować) dodatkowe procedury, np. badanie szkodliwego efektu wnikania wody gdy ruchom części urządzenia np. wirnik silnika , są w ruchu.

OZNACZENIA CYFR

pierwsza liczba charakterystyczna zgodnie z PN-EN 60529:2003

CYFRA  / STOPIEŃ OCHRONY

 • 0 – bez ochrony
 • 1 – ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych wierzchem dłoni, ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 50 mm i większej
 • 2 – ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych palcem, ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 12,5 mm i większej
 • – ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych narzędziem, ochrona prze obcymi ciałami stałymi o średnicy 2,5 mm i większej
 • – ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem, ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 1 mm i większej
 • – ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem; ochrona przed pyłem
 • 6 – ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem, ochrona pyłoszczelna

druga cyfra charakterystczna zgodnie z PN-EN 60529:2003

 • – bez ochrony
 • – ochrona przed padającymi kroplami wody
 • – ochrona przed padającymi kroplami wody przy wychyleniu obudowy o dowolny kąt do 15º od pionu w każdą stronę
 • – ochrona przed natryskiwaniem
 • – ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku
 • – ochrona przed strugą wody (12,5 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony
 • – ochrona przed silna strugą wody ( 100 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony
 • – ochrona przed skutkami krótkotrwałego zanurzenia w wodzie (30 min na głębokość 0,15m powyżej wierzchu obudowy lub 1m powyżej spodu dla obudów niższych niż 0,85m)
 • – ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie (obudowa ciągle zanurzona w wodzie, w warunkach uzgodnionych między producentem i użytkownikiem, lecz surowszych niż według cyfry

litera dodatkowa zgodnie z PN-EN 60529:2003

 • – ochrona prze dostępem do części niebezpiecznych wierzchem dłoni
 • – ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych palcem
 • – ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych narzędziem
 • – ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem

litera uzupełniająca zgodnie z PN-EN 60529:2003

 • H – aparaty wysokiego napięcia
 • – badania szkodliwych efektów wnikania wody, gdy ruchome części urządzenia np.wirnik maszyny wirującej – są w ruchu
 • – badania szkodliwych efektów wnikania wody, gdy ruchome części urządzenia np. wirnik maszyny wirującej są nieruchome
 • – nadaje się do stosowania w określonych warunkach pogodowych przy zapewnieniu dodatkowych zabiegów lub środków ochrony

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*