Archiwa tagu: nauka

Zabezpieczenie zwarciowe ogranicznika

Zabezpieczenie zwarciowe ogranicznika

Zabezpieczenie zwarciowe np. bezpiecznik lub wyłącznik, które umieszczono poza ogranicznikiem po stronie zasilania z zadaniem przerwania prądu zwarciowego, gdy przekroczona zostanie zdolność wyłączenia ogranicznika.Napięcie znamionowe

Napięcie znamionowe UN

Odpowiada napięciu znamionowemu chronionego systemu. Podanie tej wartości służy często wskazaniu odpowiedniego typu urządzenia ograniczającego przepięcia do systemu teleinformatycznego. Przy napięciu przemiennym podawana jest wartość skuteczna.


Znamionowy prąd obciążenia

Znamionowy prąd obciążenia IL

Prąd znamionowy to największy dopuszczalny prąd roboczy, który może długotrwale płynąć przez wskazane zaciski urządzenia.


LifeCheck

LifeCheck

Powtarzające si udary prądowe i napięciowe przekraczające wytrzymałość ograniczników w sieciach teleinformatycznych i sygnałowych mogą powodować ich uszkodzenie. Dla utrzymania wysokiej niezawodności tych sieci celowe jest wykonywanie okresowych kontroli stanu ograniczników. System LifeCeck umożliwia proste i szybkie testowanie ograniczników .

 

Prąd następczy

Prąd następczy

Prąd płynący przez iskiernik po zaniku prądu awaryjnego (piorunowego bądź prądu przepięcia).

Prąd ten wynika ze zjawiska łuku elektrycznego. palący się łuk elektryczny w iskierniku zanika tylko przy zerowej wartości płynącego prądu. Gdy zanika prąd awaryjny, obwód pozostaje zwarty poprzez łuk elektryczny, który jest podtrzymywany tym razem prądem zwarciowym sieci. Dopiero gdy prąd zwarciowy spada do zera następuje zgaszenie łuku.

 

 

Iskiernik

Iskiernik

Aparat elektryczny zbudowany z dwóch elektrod przedzielonych izolatorem gazowym lub cieczowy. W takim układzie przy przekroczeniu pewnej wartości napięcia na zaciskach tzw. napięcia zapłonu rezystancja wewnętrzna iskiernika gwałtownie maleje i zaczyna przewodzić prąd. iskierniki najczęściej wykorzystywane są w układach ochrony przepięciowej różnych urządzeń.

Elektronowolt

Elektronowolt , eV, jednostka energii nie należąca do układu SI.

Jest to energia kinetyczna, jaką uzyskuje elektron po przebyciu w próżni drogi między 2 punktami, gdy różnica potencjałów między tymi punktami jest równa 1 V

1 eV ≈ 1,602 177 33(49) · 10-19 J.