Archiwa tagu: ograniczniki przepięć

Napięcie znamionowe

Napięcie znamionowe UN

Odpowiada napięciu znamionowemu chronionego systemu. Podanie tej wartości służy często wskazaniu odpowiedniego typu urządzenia ograniczającego przepięcia do systemu teleinformatycznego. Przy napięciu przemiennym podawana jest wartość skuteczna.


Znamionowy prąd obciążenia

Znamionowy prąd obciążenia IL

Prąd znamionowy to największy dopuszczalny prąd roboczy, który może długotrwale płynąć przez wskazane zaciski urządzenia.


LifeCheck

LifeCheck

Powtarzające si udary prądowe i napięciowe przekraczające wytrzymałość ograniczników w sieciach teleinformatycznych i sygnałowych mogą powodować ich uszkodzenie. Dla utrzymania wysokiej niezawodności tych sieci celowe jest wykonywanie okresowych kontroli stanu ograniczników. System LifeCeck umożliwia proste i szybkie testowanie ograniczników .

 

Największe napięcie trwałej pracy

Największe napięcie trwałej pracy UC

Największa wartość skuteczna napięcia przemiennego lub największa wartość napięcia stałego, jakie może być w sposób trwały doprowadzane do zacisków SPD. Jest to maksymalne napięcie zdefiniowane dla ogranicznika w stanie nieprzewodzenia, który po swoim zadziałaniu powraca do poprzedniego stanu. Wartość UC odnosi się do napięcia znamionowego chronionego systemu, jak  również do wartości przyjętych w odnośnych przepisach: PN-IEC 60364-5-534, E DIN VDE 0100-534/A1: 1996-10.