Archiwa tagu: przekaźniki kontroli faz

F&F – czujnik zaniku fazy CKF-319

PRODUKT: CKF-319
GRUPA: PRZEKAŹNIKI KONTROLI FAZ

Czujnik kolejności i zaniku fazy z regulowanym czasem załączenia i powrotu 

PRZEZNACZENIE :

Czujnik fazy przeznaczony jest do zabezpieczania silnika elektrycznego zasilanego z sieci trójfazowej w przypadkach :

 • Zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie
 • Spadku napięcia w co najmniej jednej fazie poniżej 150 V
 • Wzrostu napięcia w co najmniej fazie powyżej 280 V
 • Asymetrii napięć między fazami powyżej ustawionej wartości
 • Nieprawidłowej kolejności faz

DZIAŁANIE :

Zanik napięcia w co najmniej jednej, dowolnej fazie lub asymetria napięciowa między fazami powyżej progu zadziałania spowoduje wyłączenie silnika. Wyłączenie nastąpi z opóźnieniem 4 sekund, co zapobiega odłączeniu silnika przy chwilowym spadku napięcia. Ponowne załączenie nastąpi automatycznie przy wzroście napięcia o 5 V powyżej napięcia zadziałania tj. o wartość histerezy napięciowej. Przy powyższych anomaliach uruchomienie silnika jest niemożliwe. W przypadku zmiany kolejności faz przed czujnikiem powodującej niepożądaną zmianę kierunku wirowania silnika, czujnik nie pozwoli na uruchomienie silnika. Ponowne załączenie jest możliwe po powrocie właściwej kolejności faz.

PARAMETRY TECHNICZNE :

ZasilanieStykMaksymalny prąd obciążenia (AC-1)Kontrola zasilaniaMinimalne napięcie fazyMaksymalne napięcie fazyAsymetria napięciowa zadziałaniaHistereza powrotuOpóźnienie wyłączeniaOpóźnienie powrotuPobór mocyTemperatura pracyPrzyłączeMoment dokręcającyWymiaryMontażStopień ochrony
3 x 400V+N
Separowany 2 x NO/NC
2 x 8A
2 x LED
150V
280V
20÷80V
5V
1÷10s
1÷60s
1,6W
-25÷40°C
 • Drut – zaciski śrubowe 2,5mm²
 • Linka – zaciski śrubowe 2,5mm²
0,4Nm
1 moduł (18mm)
na szynie TH-35
IP20


F&F – CKF-318

CKF-318 CZUJNIK KOLEJNOŚCI I ZANIKU FAZY Z DOLNYM <320V I GÓRNYM >480V PROGIEM NAPIĘCIOWYM ZADZIAŁANIA

PRZEZNACZENIE

Czujniki kolejności i zaniku faz przeznaczone są do zabezpieczania silników elektrycznych, zasilanych z sieci trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia, co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, grożących zniszczeniem silnika, oraz zabezpieczeniem kierunku obrotów silnika w przypadku zmiany faz przed czujnikiem.

W przypadku czujnika CKF-318 wyłączenie silnika nastąpi również, w przypadku symetrycznego spadku napięć międzyfazowych we wszystkich trzech fazach poniżej 320V lub wzrostu napięcia powyżej 480V na dowolnej fazie.

DZIAŁANIE

Zanik napięcia w co najmniej jednej dowolnej fazie lub asymetria napięciowa między fazami powyżej progu zadziałania spowoduje wyłączenie silnika. Wyłączenie nastąpi z opóźnieniem 4s, co zapobiega odłączeniu silnika przy chwilowym spadu napięcia. Ponowne załączenie nastąpi automatyczne przy wzroście napięcia o 5V powyżej napięcia zadziałania, tj. o wartości histerezy napięciowej. Przy powyższych anomaliach uruchomienie silnika jest niemożliwe. W| przypadku zmiany kolejności faz przed czujnikiem powodującej niepożądaną zmianę kierunku wirowania silnika, czujnik nie pozwoli na uruchomienie silnika. Ponowne załączenie jest możliwe po powrocie właściwej kolejności faz.

PARAMETRY TECHNICZNE

ZasilanieStykPrąd obciążeniaKontrola zasilaniaAsymetria napięciowa zadziałaniaNapięcie zadziałaniaHistereza napięciowaOpóźnienie wył. przy asymetrii i zanikuOpóźnienie ponownego zał. przy asymetrii i zanikuCzas zadziałania dla nepięćPobór mocyTemperatura pracy
 • 3X400V
 • 2x separowany 1CO
 • <10A
 • 2 x LED
 • 20÷80V˜
 • min. <230V˜
 • max. >480V˜
 • 5V˜
 • 1÷10s
 • 2÷360s
 • min 5s
 • max 0,5s
 • 1,6W
 • -25÷40ºC

 


F&F – przekaźniki kontroli faz

CZUJNIKI ZANIKU FAZY

PRZEZNACZENIE

Czujniki zanik fazy przeznaczone są do zabezpieczenia silników elektrycznych zasilanych z sieci trójfazowej w przypadku zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, grożącymi zniszczeniem silnika.

ZE STAŁYM PROGIEM ASYMETRII NAPIĘCIOWEJ ZADZIAŁANIA

DZIAŁANIE

Zanik napięcia w co najmniej jednej, dowolnej fazie lub asymetria napięciowa między fazami powyżej progu zadziałania spowoduje wyłączenie silnika. Wyłączenie nastąpi z opóźnieniem 4sek, co zapobiega przypadkowemu odłączeniu silnika przy chwilowym spadku napięcia. Ponowne załączenie nastąpi automatycznie przy wzroście napięcia o 5V powyżej napięcia zadziałania (tj. o wartość histerezy napięciowej). Przy powyższych anomaliach uruchomienie silnika jest niemożliwe.

W grupie tej dostępne są urządzenia.

 • CZF
 • CZF-B
 • CZF-BS
 • CZF-310

Z REGULOWANYM PROGIEM ASYMETRII NAPIĘCIWEJ ZADZIAŁANIA

DZIAŁANIE

Zanik napięcia w co najmniej jednej, dowolnej fazie lub asymetria napięciowa między fazami powyżej ustawionego progu spowoduje wyłączenie silnika. Wyłączenie nastąpi z opóźnieniem 4 sek., co zapobiega przypadkowemu odłączeniu silnika przy chwilowym spadku napicia. Ponowne załączenie nastąpi automatycznie przy wzroście napięcia o 5v powyżej ustawionego progu (tj. o wartość histerezy napięciowej). Przy powyższych anomaliach uruchomienie silnika jest niemożliwe.

W grupie tej dostępne są urządzenia :

 • CZF-BR
 • CZF-311
 • CZF-BT
 • CZF-312
 • CZF-331
 • CZF-333

CZUJNIKI ZANIKU FAZY Z KONTROLĄ STYKÓW STYCZNIKA

PRZEZNACZENIE

Czujniki zaniku fazy z kontrolą styków stycznika przeznaczone są do zabezpieczenia silników elektrycznych zasilanych z sieci trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, oraz uszkodzenia styków stycznika załączającego grożącymi zniszczeniem silnika.

DZIAŁANIE

Zanik napięcia w co najmniej jednej, dowolnej fazie lub asymetria napięciowa między fazami powyżej progu zadziałania spowoduje wyłączenie silnika. Wyłączenie nastąpi z opóźnieniem 4sek, co zapobiega odłączeniu silnika przy chwilowym spadku napięcia. Ponowne załączenie nastąpi automatycznie przy wzroście napięcia o 5V powyżej napięcia zadziałania (tj. o wartość histerezy napięciowej). Awaria któregokolwiek ze styków stycznika załączającego silnik spowoduje wyłączenie silnika na stałe. Ponowne uruchomienie możliwe jest dopiero po całkowitym odłączeniu zasilania, usunięciu usterki stycznika i ponownym załączeniu,. Przy powyższych anomaliach uruchomienie silnika jest niemożliwe.

W grupie tej dostępne są urządzenia:

 • CZF2
 • CZF2-B
 • CZF2-BR
 • CZF-332

CZUJNIKI KOLEJNOŚCI I ZANIKU FAZY

PRZEZNACZENIE

Czujniki kolejności i zaniku fazy przeznaczone są do zabezpieczenia silników elektrycznych zasilanych z sieci trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, grożących zniszczeniem silnika, oraz zabezpieczeniem kierunku obrotów silnika w przypadku zmiany faz przed czujnikiem

ZE STAŁYM PROGIEM ASYMETRII NAPIĘCIOWEJ ZADZIAŁANIA

DZIAŁANIE

Zanik napięcia w co najmniej jednej, dowolnej fazie lub asymetria napięciowa między fazami powyżej progu zadziałania spowoduje wyłączenie silnika. Wyłączenie nastąpi z opóźnieniem 4sek. Co zapobiega odłączeniu silnika przy chwilowym spadku napięcia. Ponowne załączenie nastąpi automatycznie przy wzroście napięcia o 5v powyżej napięcia zadziałania (tj. o wartość histerezy napięciowej). Przy powyższych anomaliach uruchomienie silnika jest niemożliwe. W przypadku zmiany kolejności faz przed czujnikiem powodującej niepożądaną zmianę kierunku wirowania silnika, czujnik nie pozwoli na uruchomienie silnika. Ponowne załączenie jest możliwe po powrocie właściwej kolejności faz.

W grupie tej dostępne są urządzenia.

 • CKF
 • CKF-B
 • CKF-316

Z REGULOWANYM PROGIEM ASYMETRII NAPIĘCIOWEJ ZADZIAŁANIA

DZIAŁANIE

Zanik napięcia w co najmniej jednej, dowolnej fazie lub asymetria napięciowa między fazami powyżej ustawionego progu spowoduje wyłącznie silnika. Wyłącznie nastąpi z opóźnieniem 4sek, co zapobiega przypadkowemu odłączeniu silnika przy chwilowym spadku napięcia. Ponowne załączenie nastąpi automatycznie przy wzroście napięcia o 5v powyżej ustawionego progu (tj. o wartość histerezy napięciowej). Przy powyższych anomaliach uruchomienie silnika jest niemożliwe. W przypadku zmiany kolejności faz przed czujnikiem powodującej niepożądaną zmianę kierunku wirowania silnika, czujnik nie pozwoli na uruchomienie silnika. Ponowne załączenie jest możliwe po powrocie właściwej kolejności faz.

W grupie tej dostępne są urządzenia:

 • CKF-BR
 • CKF-317
 • CKF-BT
 • CKF-337