Archiwa tagu: strefa nauki

Elektronowolt

Elektronowolt , eV, jednostka energii nie należąca do układu SI.

Jest to energia kinetyczna, jaką uzyskuje elektron po przebyciu w próżni drogi między 2 punktami, gdy różnica potencjałów między tymi punktami jest równa 1 V

1 eV ≈ 1,602 177 33(49) · 10-19 J.

 


Światłość

Światłość (natężenie strumienia źródła światła)

W fotometrii, wielkość charakteryzująca wizualną jasność źródła światła. Światłość jest podstawową wielkością w fotometrii wizualnej. Jednostką światłości jest kandela, która należy do jednostek podstawowych układu jednostek SI.

Zobacz też :

kandela


Kandela

Kandela (łac. candela – świeca) 

Podstawowa jednostka w układzie SI ; jednostka światłości źródła światła oznaczana jako cd.

Jest to światłość, z jaką świeci w określonym kierunku źródło emitujące promieniowanie monochromatyczne o częstotliwości 5,4.1014 Hz i wydajności energetycznej w tym kierunku równej 1/638 W/sr.

Zobacz też : światłość


Kwant energii

Kwant energii

/w mechanice kwantowej/ – porcja energii jaką możne pochłąnąć lub jaką może przekazać układ w pojedynczym akcie oddziaływania z innym układem np. atom oddziałujący z polem elektromagnetycznym może pochłonąć lub wyemitować foton.


Kąt bryłowy

Kąt bryłowy

Część przestrzeni trójwymiarowej ograniczona przez powierzchnię stożkową, czyli wszystkie półproste wychodzące z pewnego ustalonego punktu, zwanego wierzchołkiem, przechodzące przez pewną ustaloną krzywą zamkniętą np. okrąg.