Tele-fonika Kable – asortyment

  • Przewody
  • Kable 0,6/1 kV
  • Kable średnich napięć
  • Kable wysokich napięć
  • Kable i przewody w izolacji gumowej
  • Przewody napowietrzne
  • Kable telekomunikacyjne
  • Przewody i kable górnicze